ﺴْمِ اﷲِ اﻝر ﺤْﻤنِ اﻝر ﺤِﻴمِ ِ ﺒِ

advertisement
İL
: OSMANİYE
TARİH
: 25.07.2014
ِ ‫ﺒِﺴِم‬
ِ ‫اﻝر ْﺤ‬
◌ِ ‫اﻝرِﺤ ِﻴم‬
 ‫ﻤن‬
 ‫اﷲ‬
ْ
ِ َ ‫ﻰ ﻴﺄْﺘِﻴ‬‫ك ﺤﺘ‬
{99} ‫ﻴن‬
ْ ‫َو‬
َ َ َ َ ‫ﺒ‬‫اﻋ ُﺒ ْد َر‬
ُ ‫ك ا ْﻝَﻴﻘ‬
RAMAZANDA KAZANDIKLARIMIZI
KORUYALIM
Muhterem Müslümanlar!
Manevi kirlenmenin önlenmesi ve ahlaki
eksikliklerin giderilmesi, dengeli ve huzurlu bir
hayatın
yaşanması
bakımından
hayatımızda
ibadetlerin büyük bir önemi vardır. Dini hayatımızda
önemli bir yeri olan, gelişi ile gönüllerimizi
ferahlatan, bizleri gündelik hayatın bunaltıcı
atmosferinden rahmetiyle çekip alan, orucuyla,
teravihiyle, sahur ve iftarıyla, zekât ve sadakasıyla
ibadet ve rahmet ayı olan Ramazan-ı şerife veda
etmeye hazırlanıyoruz.
Muhterem Müminler!
Mümin ibadetlerle, Allah’a karşı tam bir
teslimiyet içinde, iyi bir kul, örnek bir insan olma
imkânını elde eder. Ramazan ayı bu ibadet
yoğunluğuyla, Müslüman’ın tüm kötülüklerden ve
hatalı
davranışlardan
arınıp
iyiliklerle
ve
güzelliklerle donatılmasına imkân sağlayan mübarek
bir zaman dilimidir.
Ramazan boyunca Yüce Allah’ın emirleri
doğrultusunda bir ay geçirdik. Bu mübarek ayı fırsat
bilen biz Mü’minler Allah’a karşı tam bir teslimiyet
içinde yapmış olduğumuz ibadet ve itaatlerle, iyi bir
kul, örnek bir insan olma imkanı elde etmeye
çalıştık. Allah rızasını kazanmak için namaz kıldık,
oruç tuttuk, sofralarımıza kardeşlerimizle beraber
oturduk, ihtiyaç sahiplerine infakta bulunduk,
kötülüklerden ve kötü sözlerden uzak durarak büyük
bir nefis mücadelesi verdik. Okuduğumuz ve
dinlediğimiz Kur’an-ı Kerimlerle gönül dünyamızı
aydınlatmaya çalıştık. Allah’a karşı kulluk
görevimizi yerine getirmenin ve nefsanî arzularımıza
gem vurarak manevi bir zafer kazanmanın sevincini
yaşadık.
Öyle ise; Ramazan ayında kazandığımız
güzel hasletleri ve yerine getirmeye çalıştığımız
ibadetleri Ramazandan sonra da devam ettirelim.
Müslüman’ın ibadet ve iyiliği belirli bir zaman ve
mekânla sınırlı kalmayıp süreklilik arz eder. “Sana
ölüm gelinceye kadar ibadet et”(1) ayeti bu
gerçeğe işaret etmektedir. İslam’da dünya hayatı için
ahiret, ahiret hayatı için dünya hayatı feda
edilmeyerek ikisi arasında bir denge kurulmuş.(2)
hem dünya hem de ahiret mutluluğu esas
alınmıştır.(3) Nitekim Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.) " Allah’ın en çok sevdiği (nafile) ibadet, az
da olsa devamlı olanıdır” (4) buyurmuştur.
Kıymetli Kardeşler!
Bizleri daima görüp gözeten Allah’ın
huzurunda
yaptıklarımızdan
dolayı
hesap
vereceğimizi unutmayalım. Kulluğumuzu bir takım
aylara hasretmeyelim. Ramazandan sonra nefsimizin
isteklerine kanıp gafil olmayalım. İbadet, sadaka,
güzel davranışlar ve tövbe ile arındırdığımız
gönüllerimizi tekrar günahlarla kirletmeyelim. Zira
Ramazan’a veda etmek ibadete, iyiliğe, kardeşliğe
ve yardımlaşmaya veda etmek olmadığı gibi nefsin
isteklerine yönelmek hiç değildir.
Ayet-i kerime’de şöyle buyruluyor: “Allah
doğru yola gidenlerin hidayetini arttırır. Sürekli
olan iyi davranışlar, Rabbinin katında hem
mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de netice
olarak daha iyidir.‫( ״‬5) Unutmayalım ki, ömrü
ramazan olanın, ahireti bayram olur.
Yaklaşan Ramazan Bayramı tüm İslam âlemine
hayırlar, bereketler, rahmetler getirsin. Bayramınız
mübarek olsun.
________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
Hicr 14/99
Nur 24/38; Kasas 28/77
Bakara 2/200-202
Buhari, Rikak 18
Meryem 19/76
Hazırlayan: Özer GILÇIK
Toprakkale Tüysüz Beldesi Fatih C. M-K
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards