07.03.2014 anne olarak kadın

advertisement
İLİ
: TOKAT
TARİHİ: 07.03.2014
‫َو َو ﱠ‬
ٍ ‫ا! َ نَ ِ َ ا ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ أُ ﱡ ُ َو ْھ ً َ َ َو ْھ‬
ِ ْ َ "ْ $
%‫َ إِ َ ﱠ‬,ْ َ ِ ‫ َو ِ َ ا‬%ِ &ْ 'ُ (
ْ ‫ َ َ ْ" ِ أَ ِن ا‬%ِ) ُ ُ *
َ ِ)‫َو‬
&ُ "*
ِ َ ْ‫ا‬
- .‫" و‬
‫ﷲ‬
$ ‫ ل ﷲ‬.‫ ل ر‬2
‫ب إِ َ ﱠ‬
‫ﷲِ ِ ْ ِ ﱢ& ا ْ َ ا ِ َ ِة‬
َ &َ 2ْ َ‫ أ‬4 َ َ -ُ َ ْ َ‫ أ‬5 %‫إِ ﱢ‬
ANNE OLARAK KADIN
Yüce dinimiz İslam; inanç, ibadet ve
ahlakî ilkeleri hayata yansıtma noktasında
erkek ile kadını sorumluluk açısından eşit
görmüştür. Bir diğer ifadeyle dinimiz, vahye
muhatap olma ve vahyin şekillendireceği bir
hayat tarzı ile yaşama noktasında kadın ve
erkek arasında bir fark görmemiştir. Kur’ân
ayetlerinin ve Hz. Peygamber’in hadislerinin
büyük ölçüde kadın-erkek ayrımı yapmadan
muhataplarına seslenmeleri bunun en belirgin
göstergesidir.
Değerli müminler!
Dünyevî
ve
uhrevî
haklarının
neredeyse tamamı elinden alınmış olan kadına
haklarını iade eden İslam penceresinden
kadına bakıldığında dinimizin kadını ‘eş,
kardeş veya anne’ olarak hayatın vazgeçilmez
bir aktörü şeklinde değerlendirildiğini
görürüz. İslam’a göre kadın ‘alınıp satılan’
veya ‘insan mı değil mi’ tartışmaları ile
değersizleştirilen bir meta değildir. Dinimize
göre kadın erkeğin tamamlayıcısı ‘bir eş’,
hayatın zorluklarına birlikte göğüs gerilen ‘bir
kardeş’ ve nihayet kutlu nesillerin yetiştiricisi
‘bir anne’ olarak kabul edilmiştir. Halkımızın
ifadesiyle ‘yemeyip yediren, giymeyip
giydiren’ annelerimiz ise bu gruplar içerisinde
özel
bir
taltifle
onurlandırılmışlardır.
Çocuğunu uzun bir süre karnında, ölene kadar
da kalbinin en müstesna köşesinde taşıyan
annelerimizin kıymetini bilmemiz noktasında
yüce kitabımız bizleri şu şekilde uyarmıştır:
‘İnsana
da,
anne
babasına
iyi
davranmasını emrettik. Annesi, onu her
gün biraz daha güçsüz düşerek karnında
taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl
içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle
emrettik: ‘Bana ve anne babana şükret.
Dönüş banadır.’1 Tek başına bu ayet-i
kerime dahi anneye verilmesi istenen değeri
ve ona gösterilmesi gereken hürmeti
anlatmaya yeterlidir. Çünkü ayette rabbimiz
annenin çocuğu üzerindeki haklarının
temelini dile getirdikten sonra ‘bana da
annene de şükret’ buyurarak kendisinden
sonra teşekkür edilmesi gereken makamın
annelik makamı olduğuna işaret buyurmuştur.
Aziz müminler!
Annelerimize dile getirilen ayet
çerçevesinde baktığımızda, hayatın kargaşası
ve günlük koşuşturmacalar dolayısıyla büyük
ölçüde ihmal ettiğimiz annelerimizi vahyin
perspektifine uymayan bir bakış açısıyla
senenin sadece bir gününde hatırlamanın ne
kadar eksik ve kusurlu bir uygulama
olduğunu göreceğiz. Sağlıklarında güler yüz,
tatlı söz ve gönüllerini alıcı muamelelerle
davranmamız gereken annelerimize, bize
büyük ölçüde ihtiyaç duydukları yaşlılık
dönemlerinde ise ‘üf’ bile demeden onları
bizden memnun edecek söz ve davranışlarla
memnun etmeliyiz. Bırakın onları huzur
evlerine terk etmeyi kaşlarının dahi bizlere
çatılmasına asla müsaade etmemeliyiz.
Muhterem Kardeşlerim!
Vahyin mesajını bizlere ulaştıran
Kur’ân ve sünnetin anne konusundaki
hassasiyetini tekrar hatırlamalı ve bu
konudaki eksikliklerimizi bir an önce
gidermeliyiz. Bu konuda göstereceğimiz
gevşek ve umursamaz tavrın hayatımızın
bereket, huzur ve mutluluk içerisinde
geçmesine
engel
olacağı
hakikatini
gönüllerimizden çıkarmamalıyız. Hutbemi
sevgili Peygamberimizin şu can alıcı uyarısı
ile noktalamak istiyorum: ‘Kişiyi, annesine
iyilikte bulunmaktan daha fazla Allah’a
yaklaştıracak bir amel bilmiyorum.’2
1
2
Lokman, 31/14.
Buhârî, Edeb, 2; Müslim, Birr 1.
Hazırlayan: Fatih ÇINAR Tokat İl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download
Random flashcards
Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

Create flashcards