5 .SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3.YAZILI

advertisement
5 .SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
,ADI-SOYADI:……………………….
ALDIĞI NOT: ………………………………………
S1) Ali teneffüste okulun bahçesine çıkıyor ve
etrafındaki canlıları inceliyor.
Ali aşağıdaki canlılardan hangisini okulun
çevresinde görmüş olamaz?
A) Güvercin B) Solucan C) Serçe D) Ahtapot
S2) Bitkiler karbondioksit ve su kullanarak besin ve
oksijen üretirler. Bu olaya fotosentez denir ve bitkinin
yapraklarında gerçekleşir.
Fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlayan
asıl kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş B) Mineraller C) Su D) Karbondioksit
B) uygun sıcaklık
Verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) YalnızI
B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III
S7) Ece, bir canlı grubu hakkında araştırma yapıyor ve
aşağıdaki özellikleri elde ediyor.
 Vücudu kıllarla kaplıdır.
 Yavrularını sütle beslerler.
 Doğurarak çoğalırlar.
Ece’nin incelemiş olduğu canlı grubu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sürüngenler
B) Memeliler C) Mantarlar D) Kuşlar
S8)
S3) Aşağıdakilerden
hangisi akvaryumdaki bir
balığın yaşaması için gerekli
değildir?
A) besin
S6) Hakan, yararlı mantarların yaşamımızdaki etkileri konulu araştırmasının sonucunda
aşağıdaki bilgileri elde ediyor.
I. Besin olarak kullanılırlar.
II. Antibiyotiklerin yapımında kullanılır.
III. Besinlerin küflenmesine yol açar.
C) hava
D) toprak
S4) Güray, bir bardak sütün yarısını içtikten sonra
masasının üstünde unutuyor. Birkaç gün sonra Güray
sütün renginin değiştiğini, kötü bir koku yaydığını ve
bozulduğunu gözlemliyor.
Yukarıda iki mantar çeşidi verilmiştir.
Buna göre, bu mantarların çeşitleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Sütün bozulmasına neden olan canlı grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikroskobik canlılar
C) Bitkiler
B) Omurgasız hayvanlar
D) Şapkalı mantarlar
S5) Çağatay, hayvanlarla ilgili bilgi toplamak için
araştırma yapıyor ve aşağıdaki bulguları elde ediyor.
Verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Karada, suda ve havada yaşayan canlı çeşitleri
vardır.
B) Omurgalı ve omurgasız hayvanlar olmak üzere iki
temel sınıfa ayrılırlar.
C) Besinlerini kendileri üretebilirler.
D) Hareket etme yeteneğine sahiptirler.
S9) Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
A) alg
C) eğrelti otu
B) kara yosunu
D) portakal ağacı
www.soruoku.com
S10) Köküyle çıkarılan bir
S16)I. Temizlik ve sağlık kurallarına dikkat etmek.
II. Sebze ve meyveleri iyice yıkamak.
III. Etleri iyice pişirmek.
bitki, su dolu bir kaba
konularak ağzı kapatılıyor.
Güneş ışığı alan bir ortamda
bekletilen kavanozdaki su
giderek azalıyor.
Mikroskobik canlıların zararlarından korunmak için
verilenlerden hangisi ya da hangileri
yapılmalıdır?
Suyun azalmasına neden olan olay aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Terleme
B) Fotosentez
C) Solunum
D) Tomurcuklanma
S11) I. Doğurarak çoğalma
II. Solunum yapma
III. Bir iskelete sahip olma IV. Dışarıdan beslenme
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I-II ve III
S17) Omurgalı hayvanlar kaç gruba ayrılır? Yazınız.
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tüm canlılar
için ortak bir özelliktir?
………………………………………………………………….
A) Yalnız I
…………………………………………………………………
B) Yalnız II C) III, IV
D) II, III, IV
S12) Şule, çiçekli bir bitkinin temel kısımları ile
görevlerini aşağıda eşleştirmiştir.
Buna göre Şule’nin yapmış olduğu eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kök: Topraktan su ve suda çözünmüş mineral
maddelerin alınmasını sağlar.
B) Gövde: Mineral maddeler su ve besinlerin iletimini
sağlar.
C) Yapraklar: Meyvenin oluştuğu yerdir.
D) Çiçek: Bitkinin üremesini sağlar.
S13)Kelebek, tırtılın başkalaşım geçirmesi sonucu
oluşur.
Aşağıdaki canlılardan hangisi kelebek gibi bir
değişim geçirerek büyür?
A) tavuk
B) yılan
C) kurbağa
D) balık
S14)Aşağıdaki verilenlerden hangisi balıklar grubuna
ait özelliklerden birisi değildir?
A) Yumurtlayarak çoğalırlar.
B) Solungaçları ile soluk alıp verirler.
C) Omurgasız hayvanlardır.
D) Kuyruk ve yüzgeçleriyle hareket ederler.
S15) I. Baykuş
III. Penguen
II. Yarasa
IV . Fok
Yukarıdakilerden hangisi uçabilen bir memeli
hayvandır?
A) III
B) I
C) II
D) IV
S18) Berkay, bir elektrik devresine yeni bir ampul
ekleyip pil sayısını sabit tutuyor. Berkay’ın yaptığı
deneyde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Ampul patlar.
C) Bir değişiklik olmaz.
B) Pil bozulur.
D) Ampulün parlaklığı azalır.
S19) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Güneş’in Dünya’ya uzaklığı, Ay’ın Dünya’ya olan
uzaklığından fazladır.
B) Uzaktaki cisimler yakındaki cisimlerden küçük görünür.
C) “Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir” sözü Atatürk’e
aittir.
D) Büyük bir cisim uzakta olsa da küçük görünmez.
S20) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına
(D), yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz.
(
) Kültür mantarı zehirli bir mantar çeşididir.
( ) Canlılar sınıflandırılırken benzerlikleri ve
farklılıkları dikkate alınır.
( ) Sınıflandırma, canlıların incelenmesini
kolaylaştırır.
(
) Bütün canlılar besin üretirler.
( ) Doğrudan bitkilerle beslenen canlılara
etobur canlılar denir.
NOT: Her soru 5 Puandır.
BAŞARILAR…
www.soruoku.com
Download