canlılar bilimine giriş

advertisement
GENEL BİYOLOJİYE GİRİŞ
I.HAFTA
M.Ö. 5. ve 6. yüzyıl
 Bilim ve Teknoloji
 Yunan uygarlığında
bütünleşme
M.S. 3yy’a kadar… Fen




Fizik
Kimya
Biyoloji
Astronomi
FELSEFE
15.yy a kadar
 Karanlık çağ
 Rönesans
 Fen bilimlerinde çok büyük gelişmeler
yaşanmış
Bugün fen bilimleri
Fen Bilimleri
Fizik
Kimya
Biyoloji
Astronomi
Yer bilimleri
Biyoloji terimi




Canlı varlıkları inceleyen bilim dalıdır
Bios: hayat
Logos: bilim
Canlıların yapılarını, işleyişlerini,
türleriyle ve çevre ilişkilerini inceleyen
bir bilimdir
Canlılar Bilimde Önemli Bilim
Adamları-Aristo
 Aristo
 (M.Ö. 384 –M.Ö. 322)
Antik Yunan filozof.
Platon ile Batı
düşüncesinin en
önemli iki filozofundan
biri sayılır.
 Fizik, astronomi, ilk
felsefe, zooloji,
mantık, politika ve
biyoloji gibi konularda
pek çok eser vermiştir.
Eflatun
 M.Ö. 427 - ö. M.Ö. 347) çok
önemli bir Antik/Klasik Yunan
filozofu olduğu gibi, matematikçi,
felsefi diyaloglar yazarı ve Batı
dünyasındaki ilk yüksek öğretim
kurumu olan Atina Akademisinin
kurucusuydu.
 Eflatun, akıl hocası Sokrat
(Socrates) ve öğrencisi Aristo
(Aristotle) ile birlikte, doğal
felsefe, bilim ve Batı felsefesinin
temellerini attı.
Carl Linnaeus



İsveçli biyolog, hekim ve
fizikçi
Linnaeus, biyoloji ve
botanikte sınıflandırma
esasını getirmiş, bütün
canlıları bir cetvelde
göstermiştir. Onun bu
metodu, bugün de
kullanılmaktadır.
1737 yılında yayınladığı
Genera Plantarum (Bitki
Cinsleri) adlı yapıtında
bitkileri çiçek yapılarına
göre cins düzeyinde tavsif
etmiştir
Charles Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882)
 İngiliz doğa tarihçisi
 İnsan dahil tüm canlı
türlerinin doğal seçilim
yoluyla bir ya da birkaç
ortak atadan evrildiğini
öne sürmüş ve o günün
şartlarına göre bu
teoriyi destekleyen pek
çok kanıt sunmuştur.
Canlılar Bilimi Neden öğretilmeli?





Hastalık
Genel biyoloji bilgisi
Çevre
Sürdürülebilir kalkınma
Canlılar korunması
Canlılar Biliminin Önemli Dalları
Canlıların Temel Özellikleri
 Hücre
 Asimilasyon:
aldıkları maddeleri
kendi canlı
yapımlarına
 Disimilasyon:Enerji
açığa çıkışı
 Metabolik faaliyet!
Etki-Tepki
 Uyarana tepki
Homeostazi
 Dış ortam farklı
olmasına rağmen iç
ortamın sabit
tutulmasıdır.
 Hücresel düzeyde pH
değerinin
ayarlanması,
 organizma
düzeyinde vücut
sıcaklığının sabit
tutulması
Üreme özelliği
 Kendi benzeri
organizmalar
meydana
getirme
Adaptasyon
 Canlıların
bulundukları
ortamlara uyum
sağlaması
Hareket yeteneği
 Hareket eder
 Veya
 Durum değiştirir




Doğma
Büyüme
Gelişme
Ölüm
Organizasyon
 Sindirim
 Dolaşım
 Boşaltım
Download