ÇALIŞMA SORULARI A. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların

advertisement
ÇALIŞMA SORULARI
A. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y
harfi koyunuz.
1. (
) Yumurtada D vitamini bulunur.
2. (
) Karbonhidratlar temel besin gruplarımızdandır.
3. (
) Mineraller bütün canlılar tarafından hazır olarak alınırlar.
B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Proteinler ……………………. ve ……………………… besin maddeleridir.
2. Canlılar gereksinimleri olan enerjiyi ……………………alırlar.
3. Bir besinde……………………. bulunup bulunmadığını anlamak için besin ezilip
kağıda sürülür.
C. Sağlıklı bir insanda aşağıdakilerden hangisi fazla miktarda alındığında
beslenme açısından olumsuz bir durum gözlenmez?
a.
b.
c.
d.
Yağ
Protein
Nişasta
Su
D. Besinlerin içerdikleri maddeler ve görevleri hangi seçenekte doğru
eşleştirilmiştir?
a.
b.
c.
d.
Protein
Düzenleyici
Yağ
Yapım- onarım
Karbonhidrat
Enerji verici
Su
Yapım – onarım
E. Aşağıdakilerden hangisi, yağ bakımından zengin hayvansal besinlerden
değildir?
a.
b.
c.
d.
Balık
Süt
Zeytin
Kaymak
F. Besinleri içeriklerine göre gruplandırın.
Başarılar.
Download