Slayt 1 - Moodle

advertisement
Romatizmal Kalp Hastalığı
Romatizmal Ateş
Dr. Alper Beder
Akut Eklem Romatizması


Diffüz (eklemler,kalp,sinir sistemi,derideri altı dokusu)
Enflamatuar
 Bir Hastalıktır
Etiyoloji
Tonsillofaringial alanda,
A grubu beta-hemolitik streptokok’ların
oluşturduğu enfeksiyona karşı oluşan
bir geç cevaptır

Epidemiyoloji
Bu enfeksiyon halen oldukça
sık görülmesine rağmen
Romatizmal Ateş’in
insidansı dramatik bir biçimde azalmıştır
Gelişmekte olan ülkelerde insidans:
100/100.000’dür.
Bu azalma KORUNMA’nın sonucudur.



Streptokok enfeksiyonu sonrası
RA %3 gelişir
Bir kere RA olduktan sonra kişi
rekürran enfeksiyonlara
daha duyarlı hale gelir
Risk Faktörleri



Kötü Hijyen
Kalabalık yerlerde bulunma
Yoksulluk
Önleme


İlk 9 günde uygun antibiyotik
tedavisiyle RA önlenebilir
RA’e karşı alınacak en etkili önlemler
SOSYO-EKONOMİKTİR




Yüksek risk gruplarını tanımlamak önemlidir.
Hemşireler;
Mitral kapak prolapsus’larını erken
tanımlayarak kapak hastalıklarını önleyebilirler
Toplumdaki beta-hemolitik streptokok
enfeksiyonlu bireyleri tanımlayıp uygun tanı
ve tedavi için yönlendirebilirler
Klinik Belirtiler (Jones Kriterleri)




Major
Kardit (Myokardit, kalıcı ve ciddi kalp
hasarı yapar)
Poliartrit (ağrılı ve gezici;
ayak bilekleri,dizler,dirsekler,omuzlar
ve el bilekleri gibi büyük eklemlerde)
Kore (SSS bozukluğu; ani, irregüler,
amaçsız, istemsiz hareketler)


Eritema Marginatum (primer olarak
gövdede olan hilal şeklindeki döküntü)
Subkütan Nodüller (dizlerde,
dirseklerde; küçük, ağrısız derialtı
nodülleri; genellikle sadece çocuklarda)
Minör Belirtiler

•
•
•
Klinik bulgular
Romatizmal ateş ya da Romatizmal Kalp
hastalığı hikayesi
Artralji
Ateş (38 derece ya da yukarısı)
Minör Belirtiler

•
Laboratuar bulguları
Akut faz reaktanlarında elevasyon

Eritrosit sedimentasyon hızı
C-reaktif protein (CRP)
Lökositoz
•
P-R aralığında uzama


A grubu steptokok enfeksiyonunun
varlığının kanıtı



1. A grubu streptokok için
pozitif boğaz kültürü
2. Anti-streptokok antikor (ASA)
titresinde elevasyon
3. Yakın zamanda geçirilmiş
Kızıl hastalığı
Tıbbi Tedavi
Hedefleri
1. Enfeksiyonu eradike etmek




Oral penisilin/ eritromisin;
İlk ataktan sonra 5 yıl profilaksi /
sonra yüksek risklilerde devam
RA geçirmişler bakteriyel endokardite
hassastır
RA ‘ in tekrarlamasını engellemek için cerrahi
bir işlem öncesi ve sonrası
antibiotik+profilaksi
Tıbbi Tedavi

Hedefleri
2. Kardiyak output’u maksimize etmek


Kardit tedavisinde kortikosteroidler
Kalp yetmezliğinde kalp glikozitleri+diüretikler
Tıbbi Tedavi




Hedefleri
Rahatlığı sağlamak
Artrit için salisilatlar
Kadiyak eforu azaltmak için yatak istirahati
Download