3-l-tamamlayici

advertisement
CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK TESTİ
9-Hangi resim kirli bir çevredir?
1Piller deterjanlar ormanlar gazlar
hayvanlar
Yukarıdaki görsellerden kaç tanesi çevre kirliliğine yol
açar?
A)2
B)3
C)5
A)
B)
C)
10-Doğal çevrenin bozulmasıyla bazı canlı türlerin nesli
tükenmektedir .Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan
değildir?
2-Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir?
A)
A)
B)
B)
C)
11-Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?
C)
3-Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak
özelliklerinden değildir?
A)Boşaltım
B)Solunum
C)Ses çıkarırlar
A)
B)
Toprak
4-Hangisi doğal ortamdır?
C)
yağmur
çiçek
11-Canlı varlıklar yaşadıkları ortamlarla eşleştirilmiştir.
Hangi eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?
A)
B)
C)
A)
5-Aşağıdakilerden kaç tanesi doğal çevredir?
soka
k
A)2
deniz
B)3
park
nehir
C)1
6-“İnsanlar tarafından yapılmamış,kendiliğinden var
olan ortamlardır.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisinindir?
A)yapay çevre
B)
C)
12-
B)Doğal çevre C) Temiz çevre
*Hareket *Konuşma*Beslenme*Solunum
*Koşma *Çoğalma*Üreme*Görme
7-Doğal çevreyi korumak için neler yapmalıyız?
Yukarıdakilerden kaç tanesi tüm canlılar için ortak
özelliktir?
A)Ormanlardaki ağaçları kesmeliyiz.
B)Bitmiş pilleri etrafa atabiliriz.
C)Toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız.
A)5
8-Aşağıdakiler hangisi doğal çevreyi kirleten
etmenlerdendir?
A)Ağaçlardan meyve toplamak.
B)Fabrikaların denize döktüğü atıklar.
C)Topraklardaki zararlı otları yolmak.
B)6
C)7
13-Resmi verilenlerden hangisi cansız bir varlık
değildir?
A)
B)
C)
14-Hangisinde canlı ve cansız varlık birlikte verilmiştir?
A)tabak-su B)kedi-ağaç
C)köpek-toprak
DOĞRU MU ,YANLIŞ MI?
Çevreyi insanlar kirletmez.
Okulun temizliği bizim görevimiz değildir.
Taş canlı bir varlıktır.
Hava canlı bir varlıktır.
Kurbağa canlıdır.Çünkü
doğar,büyür,beslenir,çoğalır,ölür.
Cansız varlıklar ölmezler ama yıpranırlar.
Sansar bir bitkidir.
Böcekler canlı varlıklardır.
Bütün canlılar büyür.
Bütün canlılar havaya ihtiyaç duyarlar.
Bazı canlılar ölümsüzdür.
Aslanlar kaplanlar etle beslenirler.
Kuşlar doğurarak çoğalırlar.
Köstebek yuvalarını toprağın altına yapar.
Bitkiler kökleriyle toprağa tutunurlar.
Yılanlar sürünerek hareket eder.
Kurbağalar sadece suda yaşarlar.
Bazı balıklar karada yaşabilirler.
Bitkiler hareket ederler.
Bitkiler kökleriyle boşaltım yaparlar.
Bitkiler yapraklarındaki gözenekler yardımıyla
Solunum yapar.
Kedi yumurtlayarak çoğalır.
Fareler ve kuşlar hem ot hem de et yerler.
Sinekler sürünerek hareket ederler.
Bütün canlılar konuşur.
Kuşlar uçarak hareket ederler.
Araçlardan çıkan egzoz gazları suyu kirletir.
Evde yakılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğine
neden olur.
Okyanuslar yapay ortamdır.
Ormanların artması çevre kirliliği sebebidir.
Çevre bilinci almış insanlar artarsa çevre
kirliliği de artar.
Doğayı korumak sadece büyüklerin görevidir.
İnsan eliyle yapılmış ortamlar yapay
ortamlardır.
Su olmazsa kendimizin,eşyalarımızın
temizliğini yapamayız.
Su olmazsa da yaşam olabilir.
Enerji kaynaklarını sadece ısınmada kullanırız.
Güneş en temel enerji kaynağıdır.
Tarım ilaçları çevre kirliliğine neden olur.
Filtre takılı bacalar çevre kirliliğini azaltabilir.
Çevreyi temiz tutmak sadece belediyenin
görevidir.
Çevreyi kirletmemek doğaya karşı bir
sorumluluktur.
Çevreyi kirletenler başkalarının haklarına
saygısızlık yapmış olur.
NOKTALI YERLERİ UYGUN KELİMELERLE
DOLDURALIM
1-Kedi,köpek………………………..hayvanlardır.
2-Aslan,kaplan………………………hayvanlardır.
3-Toprak,hava,su…………………….varlıklardır.
4-Bitkiler,hayvanlar ve insanlar……………varlıklardır.
5-Çam bir………………………..türüdür.
6-Delice bir……………………..türüdür.
7-Toprağın içinde birçok……………………yaşar.
8-Kuşlar yuvalarını……………………………yapar.
8-Timsah hem…………..…hem………..………yaşar.
9-Bitkiler……………………boşaltım yaparlar.
10-Bitkiler………………………….hareket ederler.
11-Nergiz bir ………………………türüdür.
12-Bitkiler kendi…………………….üretirler.
13-Solucan…………………….hareket eder.
14-Atın yavrusuna……………………………denir.
15-Hayvanlar hem…………………….hem de
……………………………çoğalırlar
16-Bitkilerin çoğu…………………………çoğalırlar.
17-Kanalizasyon suları………………..dökülmemelidir.
18-Plastik,cam,kağıt,cam……………………………..
Kutularına atılmalıdır.
19-Alışveriş merkezi…………………….ortamdır.
20-Ovalar,dağlar……………………….ortamdır.
21-Canlılar doğar,büyür en sonunda………………..ler.
22-Canlıların kendilerine benzer varlıklar yapmasına
………………………………denir.
23-Canlılar yüksek sese………………………..verirler.
24-İnsanlar……………………..yardımıyla solunum
yaparlar.
25-Hayvanlar besinlerini dışarıdan………………alır.
Download