BİYOLOJİ

advertisement
BİYOLOJİ
S.1 - İki canlı türünün yakın akraba oldukları nasıl anlaşılır?
C.1 – akrabalık derecelerine göre sınıflandırmaya doğal sınıflandırma denir. Doğal sınıflandırma bilimseldir.
Bilimsel sınıflandırmada; canlıların morfolojik yapıları, organelleri, hücrelerinin tipi ve sayısı, yaşam ortamları,
beslenme ve üreme şekilleri göz önüne alınır.
S.2 – Yapay sınıflandırma niçin bilimsel değildir ?
C.2 – Yapay sınıflandırma sadece gözleme dayalı olduğundan bilimsel değildir.
S.3 – Sınıflandırmada kullanılan ölçütler nelerdir ?
C.3 – Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alem
S.4 – Analog organ ile homolog organ arasındaki fark nedir?
C.4 – Analoğun kökeni farklı, görevi aynı ; homoloğun kökeni aynı görevi farklıdır.
S.5 – Canlılar niçin sınıflandırılmalıdır ?
C.5 – Canlılar hakkında daha detaylı bilgi almak ve bilim dünyasında karışıklığı önlemek için.
S.6 – Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler nelerdir ?
C.6 - 1) Hücresel yapı 2) embriyo tabakalarının sayısı 3) vücuttaki segmentler 4)İskelet 5) Protein benzerliği
6)Azotlu boşaltım ürünleri benzerliği 7)Fizyolojik benzerlik 8) DNA ‘daki baz dizilimi 9)Vücut simetrisi 10) Vücut
boşluğu tipi
S.7 – Virüsler niçin canlı sayılmaz ?
C.7 – Hücresel yapı göstermedikleri için canlı sayılmaz.
S.8 – Virüslerin insanlar için önemi nedir ?
C.8 – 1)Birçok hastalık yaparlar (grip, kuduz, kızamık …) 2)Bakterilere karşı biyolojik mücadelede kullanılırlar.
3)Hücrenin virüse karşı salgıladığı savunma maddesi olan interferon dan aşılar elde edilir. 4)Bitki ve hayvanda
hastalık yaparak ürün kaybına neden olurlar. 5)Bakterilerin hormon üretimini sağlamak için kullanılır.
S.9 – Virüs çeşitleri nelerdir ?
C.9 – Genoma göre 2 çeşit; DNA (bakteri,hayvan) RNA (bitki)virüsleri Konağa göre 3 çeşit ; hayvan, bitki,
bakteriyofaj virüsleri
S.10 – Virüslerin yapısı nasıldır ?
C.10 – Protein kılıflı ve genom denilen kalıtsal maddeden yapılmışlardır. ( Kromozom ve ribozoma benziyor)
Genom ya DNA’dan ya RNA’dan oluşur. Enzim sistemleri yoktur. Sadece girecekleri hücrenin zarını eritecek hazır
enzimleri vardır.
S.11 – Virüsler niçin antibiyotiklerden etkilenmez ?
C.11 – Çünkü virüslerin protein kılıfları var.
S.12 – Mavi-yeşil alglerin biyolojik önemi nedir ?
C.12 – Bitkilerin, özellikle fosfor ve azotu topraktan almasında bir alg türünün önemli etkisi var. Ayrıca deniz ve
okyanuslarda algler, diğer canlılar için besin ve O2 kaynağıdır. Algden algin, karaginin ve Agar çıkartılır. Algin;
dondurma , boya, ilaç, krem üretiminde ve kıvamında; karaginin çikolatanın sertleşip şeklini koruması için, Agar
da konservecilikte kullanılır. Bazı alg türleri protein , vitamin, ve mineral bakımından zengin olduğu için yenir.(
Ayrıca okyanus dibinden çıkartılan diatomlu toprak işlenerek izolasyon tuğlası, süzgeç ve diş macunu yapımında
kullanılır.
S.13 – Kızıl denizin rengi nası... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik
yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.
Download