BES 332 Seç - Türk Mutfak Kültürü

advertisement
TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ
Dersin Adı
TÜRK MUTFAK
KÜLTÜRÜ
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuvar
(saat/hafta)
AKTS
BES332
2.Sınıf/Bahar Yarıyılı
2
0
0
4
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım,
Soru-Yanıt
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÜNLÜ
Türk mutfağının tarihi ve kültürü, ulusal ve bölgesel/yöresel çerçevede yiyeceklerin, içeceklerin,
hazırlanması, pişirilmesi, işlenmesi ile ilgili bilgiler vermek, bu işlemler için gerekli araç-gereç ve
kullanılan yöntemleri öğrenmesidir.
1. Türk mutfağının tarihsel gelişim süreçlerini kavrayabilme,
2. Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, pişirme ve servis yöntemlerini ve kullanılan
araç-gereç, sofra düzenini kullanabilme,
3. Özel gün ve törenlerde kullanılan yemekleri listeleyebilme,
4. Yiyeceklere ait inançları karşılaştırabilme,
5. Türk mutfağına özgü yemeklerin sunum şekillerini uygulayabilme,
1.
2.
3.
4.
Tezcan, M(2000).Türk Yemek Antropolojisi Yazıları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Kutluay Merdol, T(2012). Beslenme Antropolojisi, Ankara.
Türk Mutfak Kültürü, TC Kültür Bakanlığı Yayınları
Yemek Kongreleri, çeşitli makale ve kitaplar
1
Haftalık Ders Konuları:
HAFTALAR
TARTIŞILACAK İŞLENECEK KONULAR
1. Hafta
Türk mutfağının tarihsel gelişim süreçleri
2. Hafta
Türk mutfağının tarihsel gelişim süreçleri
3. Hafta
Türk mutfağında yer alan yemekler
4. Hafta
Türk mutfağına özgü yiyecek-içecekler, hazırlama pişirme yöntemleri ve kullanılan araç-gereçler, sofra
düzeni
5. Hafta
Türk mutfağında geleneksel ve bölgesel/yöresel besin işleme ve saklama uygulamaları
6. Hafta
I. ARA SINAV
7. Hafta
Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri (İç Anadolu)
8. Hafta
Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri (Karadeniz)
9. Hafta
Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri (Ege)
10. Hafta
Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri (Güneydoğu, Doğu)
11. Hafta
Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri (Akdeniz)
12. Hafta
Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri (Marmara)
13. Hafta
Yiyeceklere ait inançlar
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
FİNAL
2
Öğrenci İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Serbest çalıma/Grup Çalışması/Ön Çalışma)
Sunum (Video çekmek/Poster hazırlama/Sözel Sunum Yapma/Odak Grup
Görüşmesi/Anket Uygulama/Gözlem ve Rapor Yazma)
Seminer Hazırlama
Proje
Vaka Çalışması
Rol Oynama, Dramatize etme
Makale yazma-Kritik etme
Yarıyıl içi sınavları
Yarıyıl sonu sınavları
Toplam iş yükü (saat) / 25(s)
Ders AKTS
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
14
7
2
4
28
28
5
2
10
2
1
2
2
4
2
100/ 25=4
4
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Ara Sınav
Kısa Sınav
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum ve Seminer
Projeler
Diğer
Yarıyıl içi çalışmaların toplamı
Yarıyıl sonu çalışmaları
Final
Ödev
Uygulama
Laboratuvar
Yarıyıl sonu çalışmaların toplamı
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Başarı notunun toplamı
Sayısı
2
Katkı Payı
%100
100
1
%100
100
%50
%50
100
3
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Ö.Ç.1
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ö.Ç. 2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
4
4
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait
bilgiler edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme
ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri
araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü
beslenme plan ve programını geliştirebilme
3. Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle
saptama, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin
ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme
4. Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri
kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar,
değerlendirebilir. Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilir
5. Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik
bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve
hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilir
6. İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme,
bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilir
7. Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik
laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere
göre değerlendirir
8. İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi,
fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir
9. Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki
uygulamalara katılabilir doğruluğunu göstermek için bilgilerini
kullanabilir, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini
sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm ekip
elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilir
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri
kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için
besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir.
4
4
4
Yeterliliği sağlama düzeyi: 1: Düşük, 2: Düşük/Orta, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Mükemmel
4
Download