BES 102 Beslenme İlkeleri II

advertisement
BESLENME İLKELERİ II
Dersin Adı
BESLENME İLKELERİ II
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Kodu
Yarıyıl
BES102
2.Yarıyıl/ Bahar
Teori
Uygulama Laboratuvar
AKTS
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
2
0
2
3
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım,
Soru-yanıt,
Gösterme,
Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÜNLÜ
Vitamin ve minerallerin yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları,
kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisitelerinin ve
besinlerin vitamin-mineral içeriklerinin değerlendirmesidir.
1. Verilen ders kapsamı çerçevesinde ortak sorunları tartışabilme,
2. Konularla ilgili basit uygulamalar yaparak deney ve teorinin nasıl
bağdaşacağı konusunda bilgi sahibi olabilme,
3. Genel beslenme ilkelerinin, sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki
öneminin kavrayabilme,
4. Besinleri mikro besin öğesi açısından değerlendirebilme,
5. Besin hazırlama, pişirme ve işleme tekniklerini uygulayabilme.
1.
2.
3.
Kaynaklar
4.
5.
Baysal, A. (2011) Beslenme (13.baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi. (2004). T.C. Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Mahan, L.K, Escott-Stump,S, Raymond, J. (2011)
Krause'sFood&theNutritionCareProcess (13.baskı). Washington:
Elseiver.
Zempleni J, Rucker RB, McCormick DB, Suttie JW(2007). Handbook of
Vitamins,(Ed by), Fourth Edition, CRC Press.
Berdarier, C, Dwyer JT, Heber D (2013). Handbook of Nutrition and
Food (Ed by), Third Edition, CRC Press
1
Haftalık Ders Konuları:
HAFTALAR
TARTIŞILACAK İŞLENECEK KONULAR
1. Hafta
Genel bakış
2. Hafta
Su ve elektrolitler, mineraller(Sodyum, Potasyum, Klor)
3. Hafta
Mineraller (Kalsiyum, Magnezyum, Fosfor, Kükürt)
4. Hafta
Mineraller (Demir, Bakır, İyot, Flor)
5. Hafta
Mineraller (Çinko, Mangan, Krom ve diğ.)
6. Hafta
I. ARA SINAV
7. Hafta
Vitaminler (A, D, E, K)
8. Hafta
Vitaminler (B1, B2, Niasin)
9. Hafta
Vitaminler (B6, B12, Folik asit)
10. Hafta
Vitaminler (C vitamini ve diğerleri)
11. Hafta
Besinleri işleme yöntemleri
12. Hafta
Besin tüketim kayıtlarının sunumu-1
13. Hafta
Besin tüketim kayıtlarının sunumu-2
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
FİNAL
2
Öğrenci İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Serbest çalıma/Grup Çalışması/Ön Çalışma)
Sunum (Video çekmek/Poster hazırlama/Sözel Sunum Yapma/Odak Grup
Görüşmesi/Anket Uygulama/Gözlem ve Rapor Yazma)
Seminer Hazırlama
Proje
Vaka Çalışması
Rol Oynama, Dramatize etme
Makale yazma-Kritik etme
Yarıyıl içi sınavları
Yarıyıl sonu sınavları
Toplam iş yükü (saat) / 25(s)
Ders AKTS
Sayısı
14
14
Süresi
2
2
Toplam İş Yükü
28
28
14
0,5
1
7
7
2
1
2
1
4
1
75 / 25=3
3
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Ara Sınav
Kısa Sınav
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum ve Seminer
Projeler
Diğer
Yarıyıl içi çalışmaların toplamı
Yarıyıl sonu çalışmaları
Final
Ödev
Uygulama
Laboratuvar
Yarıyıl sonu çalışmaların toplamı
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Başarı notunun toplamı
Sayısı
2
Katkı Payı
%35
1
%50
1
%15
100
1
%100
100
%50
%50
100
3
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait
bilgiler edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme
ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri
araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü
beslenme plan ve programını geliştirebilme
3. Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle
saptama, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin
ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme
4. Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri
kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar,
değerlendirebilir. Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilir
5. Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik
bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve
hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilir
6. İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme,
bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilir
7. Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik
laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere
göre değerlendirir
8. İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi,
fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir
9. Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki
uygulamalara katılabilir doğruluğunu göstermek için bilgilerini
kullanabilir, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini
sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm ekip
elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilir
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri
kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için
besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir.
Ö.Ç.1
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ö.Ç. 2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
2
2
2
2
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
2.
Yeterliliği sağlama düzeyi: 1: Düşük, 2: Düşük/Orta, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Mükemmel
4
Download