Eğitimin Adı Ekonomik Verileri Anlama Tarihi 19

advertisement
Eğitimin Adı
Tarihi
Eğitimin Amacı
Ekonomik Verileri Anlama
19-20 Nisan 2013
Dünyada ve Türkiye’de şirketlerin başarısı, önemli ölçüde aldıkları finansal
kararlara bağlıdır. Bu finansal kararları alırken şirket yöneticileri birçok
ekonomik veriyi analiz etmek durumunda kalırlar. Bu eğitim, verilerin analizi
sırasında karşımıza çıkan bazı temel makroekonomik kavramları, bunların
birbirleri ile ilişkilerini ele aldığımız ve Türkiye ve dünya ekonomisindeki son
gelişmeleri değerlendirildiği bir programdır.
Eğitimin amacı, katılımcının ekonomik gelişmelere dair okuduğu haber,
makale, yorum veya istatistikleri değerlendirebilmesine, farklı yorumlar
arasında kendi ekonomik bakışının oluşmasına yardımcı olmaktır. Verilecek
eğitim boyunca dünya ve Türkiye ekonomisini takip ederken sıkça karşımıza
çıkan ekonomi kavramları, ekonomi gündeminin bazı temel konuları, iş
dünyasının yakından takip ettiği Türkiye ekonomisine ait makro veriler, temel
grafik ve tabloları okuma, piyasayı anlama ve takip yöntemleri son dönem
gelişmeler ile birlikte sunulacaktır.
Saati
Yeri
İçeriği
2 gün 09.00-17.00 saatleri arasında.
İnci Holding
 Makroekonomik Bakış
 Dünya ve Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren konular, temel
makro ekonomik kavramlar ve ilişkiler bağlamında ele alınacaktır.
Değineceğimiz bazı konular aşağıda verilmiştir.
 Global ekonomi krizden çıkıyor, ama önümüzde hala sancılı bir
süreç var. Dünya ekonomisinde kalıcı bir iyileşmenin önündeki
temel riskler nedir? Çin-ABD güç kavgasında, kur ayrı bir
öneme sahip, neden? Daha sağlıklı bir dünya ekonomisi için,
kime ne görev düşüyor?
 Yunanistan ve Euro Bölgesinde neler oluyor? 2000-2001’de
Arjantin nasıl iflas etti, biz nasıl kurtulduk? Sorunlar bitti mi,
yoksa yeni mi başlıyor?
 Türkiye gibi ülkeler, sermaye akımlarına çok bağımlı. Bu ülkeler
sermaye hareketlerini yönetmekte neden zorlanıyor?
Elimizdeki politika araçları neler? Sermaye kontrolleri ne
zaman düşünülmeli?
 Ekonomik Göstergeler: En temel makroekonomik göstergeler nedir? İş
dünyasına yönelik olarak çıkartılacak anlam ve yorumlar nelerdir?
 Biraz tarih biraz teknik bilgi verildikten sonra analizde kullanılan temel
tablo ve grafikler anlatılacaktır. Konular aşağıda belirtilen 4 ana başlık
olarak sunulacaktır.
“Eğitime destek, geleceğe hizmet”
Akçay Cad. No: 64/2 Gaziemir 35410 İzmir
Tel: +90 232 265 45 00 Fax: + 90 232 265 47 57
Eğitimci
Hedef Kitlesi
Geliştirilecek
Yetkinlikler
- Büyüme ve İstihdam
 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
 Büyüme Göstergeleri (sanayi üretimi, kredi büyümesi vb.)
 İstihdam Piyasası Yapısı ve İşsizlik
- Mali Durum ve Kamu Borcu
 Merkezi Yönetim Bütçesi Göstergeleri (bütçe dengesi, faiz dışı denge
vb.)
 Borç Dinamikleri
 Hazine’nin Borçlanma Politikası
- Enflasyon, Para Politikası ve Finansal Piyasalar
 TÜFE, ÜFE ve Çekirdek Enflasyon Göstergeleri
 Merkez Bankası Para Politikası
 Faiz, Döviz Gelişmeleri
 Finansal Büyüklükler (kredi, mevduat stoku vb.)
- Ödemeler Dengesi, Reel Döviz Kuru ve Dış Borç
 Cari Denge
 Sermaye Dengesi
 Reel Döviz Kuru Dinamikleri
 Dış Finansman
 Dış Borç
 Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Son Gelişmeler, Değerlendirmeler,
Soru- cevap ve Sohbet Toplantısı
Murat ÜÇER
Murat Üçer Institute of International Finance, Credit Suisse First Boston ve
IMF gibi birçok uluslararası kurumda ekonomist olarak çalışmanın yanı sıra
Türkiye’de Merkez Bankası ve Hazine gibi birçok kuruma danışmanlık yaptı.
Yayınladığı birçok makalenin yanı sıra Türkiye 2001 krizi üzerine bir kitap
çalışması bulunuyor.
Murat Üçer B.A. ve Ph.D. derecelerini sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Boston
College’da tamamladı. Halen devam etmekte olan Koç Üniversitesi’ndeki
öğretim üyeliğinin yanı sıra geçmiş yıllarda Boston’da Suffolk Üniversitesi ve
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyelikleri bulunuyor.
Şu anda GlobalSource Turkey danışmanı olarak görev yapmakta olan Üçer
aynı zamanda Turkey Data Monitor’ı geliştiren Üçer-Mizrahi Bilgi Hizmetleri
Ltd. Şti.’nin de kurucu ortağı.
Tüm çalışanlar.
Dünyada ve Türkiye’de ekonomik göstergelerden haberdar olmak, anlamak ve
yorumlamak.
“Eğitime destek, geleceğe hizmet”
Akçay Cad. No: 64/2 Gaziemir 35410 İzmir
Tel: +90 232 265 45 00 Fax: + 90 232 265 47 57
“Eğitime destek, geleceğe hizmet”
Akçay Cad. No: 64/2 Gaziemir 35410 İzmir
Tel: +90 232 265 45 00 Fax: + 90 232 265 47 57
Download