Eğitimin Adı Risk Yönetimi Tarihi 25.04.2014 Eğitimin Amacı Temel

advertisement
Eğitimin Adı
Tarihi
Eğitimin
Amacı
Saati
Yeri
İçeriği
Risk Yönetimi
25.04.2014
Temel makro analiz nosyonları paylaşıldıktan sonra Türkiye’de yakından takip
edilen makro veriler anlatılacaktır.
Eğitimin amacı, katılımcının ekonomik gelişmelere dair okuduğu haber,
makale, yorum veya istatistikleri değerlendirebilmesine, farklı yorumlar
arasında kendi ekonomik bakışının oluşmasına yardımcı olmaktır. Verilecek
eğitim boyunca Türkiye ekonomisini takip ederken sıkça karşımıza çıkan
ekonomi kavramları, ekonomi gündeminin bazı temel konuları, iş dünyasının
yakından takip ettiği Türkiye ekonomisine ait makro veriler, temel grafik ve
tabloları okuma, piyasayı anlama ve takip yöntemleri, son dönem gelişmeler
ile birlikte sunulacaktır.
Temel makro analiz nosyonları açısından şu konulara değinilecek: makro
ekonomi ve makro birimlerden ne anlıyoruz; ekonomide denge genel kavramı;
açık ve kapalı ekonomi; ekonomi politikaları ve bunların rolü; piyasaların
makro takibi; akım/stok ve reel/nominal ilişkileri vb. temel kavramlarla giriş
yapılacaktır.
Bunu takiben aşağıdaki 4 temel makro veri alanı, bunların piyasa açısından
önemi dahil olmak üzere, ele alınacaktır.
1) Milli Gelir ve istihdam (GSYH nedir? Milli gelir Özdeşlikleri, büyümeyi takip
etmek, istihdam piyasa göstergeleri),
2) Enflasyon ve Merkez Bankası (TÜFE/ÜFE enflasyonu, TCMB Para
Politikası çerçevesi ve uygulaması, günümüz koşullarında değişen çerçeve),
3) Ödemeler Dengesi ve Reel Döviz Kuru (cari açık nedir, nasıl finanse edilir?
Cari açık sorun mudur? Reel efektif döviz kuru nedir?),
4) Merkezi Hükümet Bütçesi ve Borcu (bütçeden ve kamu borcundan neyi
anlıyoruz? Kamu borcu dinamiklerinin belirleyicileri)
1 gün 09.00-17.00 saatleri arasında.
İnci Akademi










Risk Tanımı ve Temel Kavramlar
• Risklerin Sınıflandırılması (operasyonel, finansal, çevresel. vb)
• Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı
Kurumsal Risk Yönetimi nedir,
Kurumsal Risk Yönetimi Önemi
Riskler yönetilirken yapılan temel hatalar
Kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik etkenler
Risk zekasına sahip kurum
• Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar
Risk yönetimi – iç kontrol – iç denetim ilişkisi
• Kurumsal Risk Yönetiminin Adımları
• Kurumsal risk yönetimi çerçevesi
Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi
Risklerin Belirlenmesi
“Eğitime destek, geleceğe hizmet”
Akçay Cad. No: 64/2 Gaziemir 35410 İzmir
Tel: +90 232 265 45 00 Fax: + 90 232 265 47 57




Eğitimci
Hedef Kitlesi
Geliştirilecek
Yetkinlikler
Etki ve Riske Açıklılık Kriterleri
Risk Değerlendirmesi
Risk Haritası
Risk Aksiyon Planının Oluşturulması-Takvim, Kaynak Planlaması
• Risk İştahı ve Risk Toleransı kavramları
• Anahtar performans göstergeleri
Senem Turşucu
Finans yöneticileri ve çalışanlar.
Finansal Raporlama, Stratejik Düşünme, Stratejik Planlama
“Eğitime destek, geleceğe hizmet”
Akçay Cad. No: 64/2 Gaziemir 35410 İzmir
Tel: +90 232 265 45 00 Fax: + 90 232 265 47 57
Download