Word`e Aktar

advertisement
Yamaç paraşütü Bilmeniz gerekenler
Açıklama: Yamaç paraşütü Bilmeniz gerekenler 3
Kategori: Havacılık
Eklenme Tarihi: 11 Mayıs 2010
Geçerli Tarih: 19 Temmuz 2017, 03:57
Site: ALANYA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
URL: http://aldosk.org.tr/haber_detay.asp?haberID=72
Haritalar
Yeryüzünün belli bir kısmının, bir ölçek dâhilinde düz kâğıt üzerine küçültülerek geçirilmiş
şeklidir. Haritaya çizilecek bilgiler genel olarak; deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, mağara gibi doğal
şekillerle yol, baraj, sulama kanalı, çift duvar, bina vb. yapay tesislerdir. Doğal ve insan eliyle
yapılmış ayrıntılar; özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilir. Ölçek: Dünya üzerinde
belli bir yerin, kâğıt üzerine bir oran dâhilinde geçirilmesinde kullanılan ölçüye denir. Diğer bir
deyimle, haritadaki uzunluğun arazideki uzunluğa oranıdır. Örneğin; 1/1.000.000 Ölçekli bir
haritada 1 cm uzunluğundaki bir mesafe, dünya üzerinde 1.000.000 cm = 10.000 m = 10 km.’yi
ifade eder.
Haritalar, seyrüseferde kullanılan araçların en önemlisi olarak değerlendirilebilir. Haritaların
kullanılmasında dikkat edilecek ilk husus haritanın usulüne göre katlanmasıdır. Haritalar,
kolayca taşınabileceği ve tamamen açılmasına gerek kalmadan kullanılmasını mümkün kılacak
şekilde ve yeterli büyüklükte katlanmalıdır. Harita katlama işi bittikten sonra korunması için bir
muhafazaya konmalıdır.
Harita Okuma
İyi bir harita okumak her şeyden önce harita üzerindeki işaretlerin anlamlarını tam olarak
bilmekle mümkün olur. Zamanla kazanılacak deneyim ile harita okumak daha da kolaylaşır.
Yanılmamak için harita üzerindeki nirengiler ye işaretler iyi değerlendirilmelidir.
Harita değerlendirilirken aşağıdaki sıra izlenmelidir;





Uçuştan önce harita emin oluncaya kadar iyice incelenmelidir.
Harita, uçuş istikametine yönlenmiş olarak tutulmalıdır.
Uçuş sırasında yeryüzüne bakıldığı zaman göze çarpacak en önemli arazi nirengileri
seçilmeli ve haritada bunların yeri tespit edilmelidir.
Pilot bulunduğu yeri ve uçuş istikametini devamlı olarak harita yardımıyla bilmelidir.
Yolun kaybedilmesi halinde diğer uçan pilotlarına veya yer ekibine danışılarak harita
üzerinde bulunulan yer tayin edilmelidir.
Hedef Gerisinde 8 Çizerek İniş Yapmak
İniş alanının emniyetli ve açık olması durumlarında hedefin gerisinde rüzgâra bağlı olarak, belli
bir uzaklıkta kapalı "8" dönüşleri yapılarak irtifa azaltılır ve son yaklaşmaya girilir. Burada
dönüşlerin "S" şeklinde veya çok dar ve keskin bir şekilde olmaması gerekir. Çünkü "S" dönüşler
dışarı kaymalara, çok dar ve keskin dönüşler ise çok hızlı, aynı zamanda tehlikeli yükseklik
kayıplarına yol açabilir.
Resim 1
Hedef Üzerinde 8 Çizerek İniş Yapmak
Rüzgârın kuvvetli, ileri gidişin çok zor olduğu, iniş alanının dar ve engellerin bulunduğu yerlerde
emniyetli bölge üzerinde kontrollü, kapalı ve dar "8" dönüşleri yapılarak planlanan hedefe inilir.
Bu iniş şeklinde "8" dönüşleri yapılırken asla arka rüzgâr alınmamalı ve bulunulan yer muhafaza
edilmelidir.
Resim 1
Hedefe Yaklaşma Teknikleri
Hedefe yaklaşma teknikleri rüzgârın durumuna, seçilen iniş alanının büyüklüğüne, engellerin konumuna,
pilotun deneyimine ve tercihine göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte genel olarak kullanılan yaklaşma ve
iniş yöntemleri şunlardır;





U şeklinde iniş yapmak.
Hedef gerisinde "8" çizerek iniş yapmak.
Hedef üzerinde "8" çizerek iniş yapmak.
Engel üzerinde "8" çizerek iniş yapmak.
S çizerek iniş yapmak
Hedefe Yaklaşma
Özellikle rüzgârlı havalarda ve iniş alanının uygun olduğu yerlerde hedefin önüne geçilerek, dönüşlerle ya da
"S" çizerek irtifa azaltılır ve rüzgâr altına girilerek hedefe yaklaşma yapılır. Yaklaşma sırasında seçilen
belirgin veya hayali hedef sürekli gözetilir ve rüzgârın durumuna göre yeterli mesafede ve yükseklikte son
yaklaşmaya girilir.
Hedefe yaklaşırken arka rüzgâr alınıp rüzgâr altına girildikten sonra yüksekliğin durumuna göre son
yaklaşma dönüşünü daha geniş veya daha dar bir şekilde yapmak gerekli olabilir. Aynı şekilde son
yaklaşmada yüksekliğin fazla olması durumlarında, hedefin önüne geçmemek için irtifa küçük bir "S"
dönüşü ile azaltılmalıdır.
Resim 1-2 Yüksekliğe ve rüzgârın durumuna göre yaklaşımda değişiklikler.
Resim 1
Resim 2
Hücum açısı
Hava molekülleri ilk olarak ön kenara çarpar ve kanat çevresinde, altında ve üstünde olmak üzere iki farklı
akım oluşturur. Alttan geçen hava akımı alt yüzeye az bir açıyla çarparken kısa bir yol izler ve yüksek basınç
(itme) alanı yaratır.
Kanat üzerindeki kaldırma kuvvetinin yaklaşık üçte biri bu itmeden dolayı oluşur.
Hava akımı üst yüzeyi yalayarak geçerken kamburumsu üst yüzeyden dolayı daha uzun bir yol izler ve akım
yukarıya doğru saptırılır ve alçak basınç alanları oluşturulur.
Hava akımı, yönünü değiştirmeden taşıyabileceği en yüksek düzeye burada (yukarı sapma sırasında) erişir.
Bu işlem havanın doğal akım yönüyle desteklenir. Sonuç olarak, kanat üzerinden hava akıp geçerken kanatın
fiziksel engellenmesi nedeniyle kanat aşağı doğru sıkıştırılırken hava yukarı doğru iter. Kaldırma kuvvetinin
üçte biri de bur da oluşur. Kanat üzerine etkili olan üçüncü kuvvet ise sürüklenmektir. Bizi geriye doğru
çekmeye çalışır, kanadın hızını ve etkinliğini azaltır. Bütün bu kuvvetler belli bir dengedeyse kanat
süzülmesini sürdürür.
Resim1 Aerofoil ve aerodin kanat üzerindeki kuvvetleri






B: Basınç merkezi
L: Kaldırma kuvveti
D: Sürüklenme
W: Yerçekimi kuvveti
V: Uçuş hattı üzerinde ki ileri hız (kuvvet)
R: Ağırlığın (yerçekiminin) tersine kaldırıcı kuvvet L/D bileşkeni
AERODİN: Kanat profili sabit olan hava araçlarının kanat kesitlerine denir.
AEROFOİL: Kanat profili sabit olmayan hava araçlarının tahmini kanat kesitlerine denir.
YERÇEKİMİ: Ağırlığın aşağı doğru çekilmesine etki eden kuvvetdir.
Resim 1
Kaynak: Orhan ÖZGÜLBAŞ
Download