Sürekli Rejimde Bir Boyutlu Isı İletimi

advertisement
SÜREKLİ REJİMDE
BİR BOYUTLU
ISI İLETİMİ
BÖLÜM 3
Düzlemsel duvarda ısı geçişi
Sıcaklık dağılımı
Eşdeğer ısıl devre
Bir seri karma duvar için eşdeğer ısıl devre
Bir seri-paralel karma duvar için eşdeğer
ısıl devreler
Isıl temas direnci nedeniyle sıcaklık düşümü
Isıl temas direnci
(a)Vakum şartlarında metalik arayüzeyler
(b)Farklı arayüzey akışkanları ile alüminyum arayüzey
Bazı katı/katı arayüzeylerin ısıl direnci
Örnek 3.1
Güvenli çalışma için gerek duyulan LA + LB karma kalınlığı?
Örnek 3.2
İzin verilen maksimum sıcaklığın aşılıp aşılmayacağı?
İletim çözümlemesi için alternatif yol
Örnek 3.3
T(x) sıcaklık dağılımı?
Koni içinden geçen ısı?
Radyal Sistemler-Silindir
Yüzeylerinde taşınım olan içi boş silindir
Karma silindirik bir duvarda sıcaklık dağılımı
Örnek 3.4
Geçen ısıyı en aza indiren uygun bir yalıtım kalınlığı var mı?
Değişik kalınlıklardaki yalıtım için ısıl dirençler?
Radyal Sistemler-Küre
Küresel bir kabukta iletim
Örnek 3.5
Sıvı azota geçen ısı?
Buharlaşan azot kütlesi?
İÇİNDE ISI ÜRETİMİ OLAN
SİSTEMLERDE İLETİM
Düzlemsel duvar
Asimetrik
Simetrik
Adyabatik
İçinde düzgün dağılımlı ısı üretimi
olan düzlemsel bir duvarda ısı iletimi
Örnek 3.6
Duvarda sürekli rejimde sıcaklık dağılımı
Duvarın iç ve dış yüzey sıcaklıkları
İÇİNDE ISI ÜRETİMİ OLAN
SİSTEMLERDE İLETİM
Radyal sistemler
İçinde düzgün dağılımlı ısı
üretimi olan bir silindirde
ısı iletimi
Örnek 3.7
T(r) sıcaklık dağılımı,
Uygun sınır koşulları ve bunlara karşı gelen sıcaklık dağılımı,
Çekilen ısı,
İç yüzeydeki ısı taşınım katsayısı
GENİŞLETİLMİŞ YÜZEYLERDEN
ISI GEÇİŞİ
Bir yapısal elemanda bileşik iletim ve taşınım
Bir düzlemsel duvardan ısı geçişinin artırılmasında kanat kullanımı
Çıplak yüzey
Kanatlı yüzey
Tipik kanatlı-boru ısı değiştiricileri
Kanat türleri
Sabit kesitli düz kanat
Değişken kesitli düz kanat
Dairesel kanat
İğne kanat
Kanatlarda iletimin genel çözümlemesi
Genişletilmiş yüzeyde enerji dengesi
Dikdörtgen kanat
Sabit kesitli düz kanatlar
İğne kanat
Sabit kesitli bir kanatta iletim ve taşınım
Örnek 3.8
Çubuktaki sıcaklık dağılımı ve ısı kaybı
bakır, alüminyum alaşımı veya paslanmaz çelik için
Sonsuz uzunluk kabulünün geçerli olması için çubukların boyu
Dikdörtgen, üçgen ve parabolik profilli düz
kanatların verimleri
Dikdörtgen profilli dairesel kanatların verimleri
GENEL KANAT TİPLERİNİN VERİMLERİ
GENEL KANAT TİPLERİNİN VERİMLERİ
GENEL KANAT TİPLERİNİN VERİMLERİ
Temsili kanat dizileri
Dikdörtgen kanatlar
Dairesel kanatlar
Temsili kanat dizileri
Dibi ile bütünleşik kanatlar
Dibe tutturulmuş kanatlar
Örnek 3.9
Kanat kullanılması ile ısı geçişinde sağlanan artış?
Örnek 3.10
Eşdeğer ısıl devre?
Gömlekten geçen ısı?
Download