Aerodinamik (APM202) Ders Detayları

advertisement
Aerodinamik (APM202) Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati Saati
Saati
Aerodinamik APM202 Bahar
3
2
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
• Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU
0
4
6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hava aracı uçuş aerodinamiğinin
matematiksel konseptlerinin öğrenciye
öğretilmesidir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
ses altı potansiyel akış, kaynak/vorteks panel
methodlarıyla birlikte; viskoz akış, laminer ve
türbülanslı sınır tabakalarla birlikte; kanat profilleri
ve kanatların aerodinamiği; ince kanat profili
teorisi, kaldırma çizgisi teorisi ve panel
methodu/etkileşen sınır tabakalar metodu ile
birlikte, süpersonik ve hipersonik kanat profili
teorisi.
• Bu ders akışkanlar mekaniği konseptlerini
kanatların, gövdelerin ve sesaltı-sesüstü rejimlerin
aerodinamik performansları üzerine genişletir.
Tasarım probleminin odağına göre ders materyali
her yıl değişmektedir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Kararlılık Analizi, Bir Akışkan
Elemanının Kinematiği,
Newtonian bir Akışkan için
Gerilme-Şekil Değiştirme Analizi
2
Gerilme ve Şekil Değiştirme
Oranları için Koordinat
Transformasyonu, Sıkıştırılabilir
ve Sıkıştırılamaz Akışkan Elemanı
Hareket Tablosu, Sıkıştırılabilir
Viskoz Denklemler
3
Sıkıştırılabilir Denklemler,
Havaaracı Hareketi Denklemleri,
Brequet Menzil Denklemi
Ön Hazırlık
4
Aerodinamik Merkez, CQ 1,
Bernoulli, Kutta Şartı, Kutta Şartı
Çözümü, İnce Kanat Profili Teorisi
Özeti
5
İnce Kanat Profili Konusundaki
Önemli Konseptler, Prandtl'ın
Kaldırma Çizgisine Giriş, Kaldırma
Çizgisi için Kuvvet Hesapları,
İndüklenmiş Sürüklenme için
Trefftz Plane Analizi, Viskoz Akış:
Gerilme-Şekil Değiştirme İlişkisi
6
Sınır Tabaka İntegral Denklemleri,
Sınır Tabaka İntegral Denklemleri
için Korelasyon Yöntemleri,
Varsayılan Profil Yöntemi,
Falkner-Skan Akışı, Akışa
Türbülans Değişiminin Etkisi:
Reynolds-Ortalamalı, İki Boyutlu
Kanalda Poiseuille Akışı, Kanal
Akışı
7
8
9
10
Kaynaklar
Diğer Kaynaklar:
1. Prof. David Darmofal NASA
2. Class Notes
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
5
5
Laboratuar
-
-
Uygulama
5
5
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
50
Toplam
13
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için
gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin
geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar
hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin
geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve
becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.
Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin
öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin
kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
3
48
Laboratuar
14
2
28
Uygulama
5
5
25
14
3
42
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
10
20
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
183
Download