Adı Soyadı - Bi

advertisement
AHMET CEVDET ÇAMURDAN İLKÖĞRETİM OKULU
2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
4. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. DEĞERLENDİRME SINAVI
Adı Soyadı :…………………..…………………..
Tarih:25.03.2011
1. BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutunun içindeki kelimelerden uygun olanını yazınız.
Dalgalar -doğal- güneş- dönme –kuvvet –ışık kirliliği- boşlukta- ışığa—doğal, yapay- hızlanır,
yön değiştirir.
1- Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran ……………….’tir.
2- Cisimleri görebilmemiz için …………………………..… ihtiyaç vardır.
3. Musluğu açıp kapatırken , musluk kafasının yaptığı hareket …………………..hareketidir.
4. Güneş, yıldızlar, ateş böceği ……………………… ışık kaynağı, ampul, gaz lambası, flüoresan
………………………..… ışık kaynaklarıdır.
5. Kuvvet uygulanan cisimler …………………, yavaşlar , durur ya da ………………değiştirir.
1
2.
3.
4.
5.
2. BÖLÜM
Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanın önüne Y yazınız.
(……) Ay doğal ışık kaynağıdır.
(……) Ders çalışırken ışık sol arkadan gelmelidir.
(……) Hareket eden her varlığın hızı aynıdır.
(……) Swan ve Edison’un çalışmaları sonucunda günümüzde kullandığımız ampul icat edilmiştir.
(……) Cansız varlıkları dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemezler.
3. BÖLÜM
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki hareket türlerinden hangisi
farklıdır?
A) Bisikletin tekerleğinin hareketi.
B) vantilatör pervanesinin hareketi.
C) salıncakta sallanan çocuğun hareketi.
D) saatin akrep ve yelkovanının hareketi.
2. 1. Ampul 2. Mum
3. Güneş
4. Ateş böceği
Yukarıda verilenlerden hangileri yapay ışık
kaynağıdır?
A) 1 ve 2
C) 3 ve 4
B) 2 ve 3
D) 1 ve 4
3. Kuvvet aşağıdaki hangi etkiyi yapmaz?
A) cismin şeklini değiştirir.
B) cismin yönünü değiştirir.
C) duran bir cismi hareket ettirir.
D) havanın sıcaklığını artırır.
4. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin şekil
değiştirme etkisi vardır?
A) otomobilin kapısını açmak
B) otomobilin direksiyonunu çevirmek
C) otomobilin lastiğini şişirmek
D) topun yukarı fırlatılması
5. Bir cismi görebilmek için aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Cismin çevresine ısı vermesi
B) Cismin çevresinden ısı alması
C) Cisimden gözümüze ısı gelmesi
D) Cisimden gözümüze ışık gelmesi
6. Kuvveti nasıl tanımlayabiliriz?
A) itme veya çekme
B) eritme
C) dondurma
D) büyüme
7. Murat aydınlatma ve ışık kirliliği ile ilgili
araştırma yapıyor. Murat yaptığı bu
araştırmaya göre, aşağıdaki aydınlatma
yöntemlerinden hangisinin en doğru
olduğunu fark eder?
12. Aydınlatmada enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla aşağıdakilerden hangisinin
yapılması uygun değildir?
A) Her ortamda aynı güce sahip ampul
kullanılması
B) Işığın aydınlatılacak ortama yönlendirilmesi
C) Daha az enerji tüketen uzun ömürlü
ampullerin kullanılması
D) Işık ihtiyacı az olan yerlerde gücü az olan
ampullerin kullanılması
13. Cisimleri harekete geçiren, hızını, yönünü ve
şeklini değiştirebilen etkiye ne denir?
8. Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen,
öğrencilerinin sorduğu aşağıdaki sorulardan
hangisini “hayır” diyerek cevaplar?
A) Aydınlatmada ışığın parlaklığı, çeşidi ve
maliyeti önemli midir?
B) Gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar
görmeyi kolaylaştırır mı?
C) Yetersiz aydınlatma gözlerimizin yorulmasına
yol açar mı?
D) Gece ders çalışırken masa lambası kullanmak
göz sağlığımız için yararlı mıdır?
9. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Cismin yönünü değiştirir.
B) Duran bir cismi harekete geçirir.
C) Esnek cisimlerde kalıcı şekil değişikliği
yapar.
D) Hareket halindeki cismi durdurur.
10. Aşağıda verilenlerden hangisinde hızlanan
hareket vardır?
A) Durağa yaklaşan otobüsün hareketi.
B) Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi.
C) Uçuşa geçen uçağın hareketi.
D) Kavşağa yaklaşan otomobilin hareketi.
11. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet, cisimlerin hızını artırabilir.
B) Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir.
C) Kuvvet, cisimlerin miktarını artırabilir.
D) Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.
A) hareket
C) hızlanma
B) kuvvet
D) yavaşlama
14. Bir cismin şeklini değiştirmek için aşağıdaki
kuvvet etkilerinden hangisi yapılmaz?
A) dönme
C) bükme
B) vurma
D) germe
15. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık
kaynaklarına bir örnektir?
A) Gezegenler
C) Güneş
B) Kibrit
D) Ay
16. Elif, karanlıkta görmediğimiz ayna, alüminyum
folyo gibi bazı cisimlerin üzerine ışık tuttuğunda
parlak göründüklerini fark etmiştir.
Bu etkinlik sonucunda Elif aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşabilir?
A) Bazı cisimler ışık kaynağı olmadığı halde
ışık kaynağı gibi görünürler.
B) Parlayarak ışık saçan bütün cisimler ışık
kaynağıdır.
C) Bazı cisimler kendiliğinden ışık üretirler.
D) Açık renkli cisimler daha parlak görünürler.
NOT: (1.bölüm:10 puan, 2.bölüm: 10 puan,
3.bölüm: 80 puan)
Download