2012 Yılı Başkanlar Kurulu Konuşması

advertisement
ÇOK DEĞERLİ BİRLİK VE FEDERASYON BAŞKANLARIM
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu ve şahsım
adına hepinizi selamlıyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor ve
2012 yılı Olağan Başkanlar Kurulu toplantımızın esnaf ve sanatkârlarımıza,
teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli Başkanlarım,
Bildiğiniz üzere, ülke olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bir tarafta
terör, diğer tarafta Suriye ile olan problemler maalesef hepimizi derinden
üzüyor. Bunun yanında, ekonomide soğutma olarak adlandırılan bazı
tedbirler nedeniyle büyüme oranı bir hayli düşerken enflasyon ise bir
süredir yükselme eğilimi gösteriyor. Gerek sosyal güvenlik açıkları,
gerekse ulusal güvenliğimiz için yapılan olağandışı harcamalar nedeniyle
bütçe açığı artıyor ve bu açığın kapatılması için vergi oranları artırılıyor.
İşte bu olağan üstü dönemde bizler de esnaf ve sanatkâr camiası olarak
büyük bir inançla ayakta kalma mücadelesi veriyor ve bu dönemden en az
zararla çıkabilmenin ve hatta tüm olumsuzluklara rağmen zor zamanları
esnaf ve sanatkârlarımız için bir fırsata çevirebilmenin yollarını arıyoruz.
Değerli Arkadaşlarım,
Sadece geçtiğimiz ramazan ayından bu yana yönetim kurulu olarak
yaptığımız ziyaretlerden bazılarını sizlerle paylaşmama müsaade ediniz.
TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK
Başbakanlık Müsteşarı Efkan ALA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Aliye ŞAHİN
Adalet Bakanı Sadullah ERGİN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER
İçişleri Bakanı Beşir ATALAY
Ak Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih
KAPUSUZ
Değerli Başkanlarım,
Siyasetin her kademesine olan ziyaret ve görüşmelerimiz sürekli devam
ediyor. Söz gelimi Cuma günü yine yönetim kurulumuzla beraber
Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’la görüşüp şoför esnafımızın
sorunlarını kendisine tüm detaylarıyla aktaracağız.
Tabii ki hükümetimizle zaman içinde kurduğumuz bu olumlu diyaloğun
sonuçlarını aldık ve almaya da devam ediyoruz.
Hatırlayacağınız gibi, bir önceki başkanlar kurulu toplantımızda, Sayın
Başbakan ve Sayın Maliye Bakanlı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde
“Torba Kanun”un çıkmasını sağlamış ve esnafın vergi ve sosyal güvenlik
primi başta olmak üzere kamuya olan tüm borçlarının yeniden
yapılandırılmasını sağladığımızı siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmıştık.
Bu defa, borcunu yapılandırdığı halde taksitlerini zamanında ödeyemeyen
esnafımız için bir hak daha talep ettik ve tabiri caizse affa af getirilmesini
sağlayarak birikmiş borç taksitlerini ödeyen esnafımızın yeniden torba
kanundan yararlanmasını sağladık. Daha da önemlisi, birikmiş taksitlerin
ödenmesi için gereken süreyi de oldukça uzun tuttuk ve 10 – 15 gün değil
4 ay içinde borçların ödenebilmesini temin ettik. Bu süre, halen dolmuş
değildir. Bu ayın sonuna kadar 2011 yılından kalma borçlarını ödeyen
esnafımızın torba kanundan yararlanma hakkı devam edecektir.
Diğer taraftan, ESDEP planında da yer alan 3 tedbirin yine bir torba
kanunla yasalaşmasını sağladık. Buna göre;
El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve
ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık,
yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik,
oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve
kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf
muaflığı kapsamına alınarak gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bunlar,
bir işyeri açarak ticari faaliyetlerine devam etseler dahi artık gelir vergisi
ödemeyecekler.
Gelir vergisinden muaf esnaf ve sanatkârlarımız, talep etmeleri halinde
ilgili vergi dairelerinden “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alabilecekler.
Bildiğiniz gibi gerçek usulde vergiye tabi olanlar ile herhangi bir nedenle
basit usulden gerçek usule geçenler bir daha hiçbir şekilde basit usule
dönemiyorlar.
Burada aynı işleri yapan esnafımız için büyük bir haksızlık vardır. Yan yana
aynı işi yapan esnaftan bir deftere tabi iken diğer basit usule tabi
olabiliyordu.
Biz bu haksızlığın sona ermesi için mücadele ettik ve torba kanunda
yapılan değişiklikle, gerçek usulde vergiye tabi olanların tekrar basit usule
dönebilmelerinin önünü açtık. Herkes basit usul kaldırılacak diye beklerken
biz bunun muhafaza edilmesini sağladığımız gibi tersine kapsamını
genişlettik.
Önümüzdeki dönemde bundan fazlasını da yapacağız. Gerçek usule tabi
şoför esnafının defterlerinin de odalarda tutulabilmesi için bir kanun taslağı
üzerinde
Maliye
Bakanlığı
ile
birlikte
çalışıyoruz.
Bunu
gerçekleştirdiğimizde şoför esnafımızın muhasebeci yükünü azaltırken
şoförler odalarımızın da gelirlerinin artmasını sağlamış olacağız.
Değerli Arkadaşlarım,
Bu dönemde üniversitelerle de işbirliğimizi biraz daha geliştirerek Ankara
Üniversitesine bağlı ATAUM ile bir protokol yaptık. Bu protokol kapsamında
proje yapabilme, yönetebilme ve uygulayabilme yetenek ve kabiliyetimizi
artırabilmek için Konfederasyonumuzun tüm personelini eğitimden
geçirdik. Amacımız üyelerimize Konfederasyon olarak hak ettikleri hizmeti
en iyi şekilde sunabilmektir.
Çok Değerli Başkanlarım,
Ankara Üniversitesi ile olan bir başka işbirliğimiz de gıda sektöründe hijyen
eğitimleri konusunda yaptık. “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri
Tebliği” ile öngörülen Hijyen Eğitiminin yapılması konusunda Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir Protokol yaptık.
Hijyen Eğitimleri konusunda tüm teşkilatımızda farkındalık yaratmak,
yapılacak denetimlerde ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın idari para
cezalarına muhatap kalmalarını önlemek, Gıda Kanunu ve buna bağlı
yönetmeliklerin içerikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
açısından Antalya ve Bursa’da, Ankara Üniversitesi ile işbirliği içerisinde bir
dizi eğitim çalışması ve toplantılar gerçekleştirdik.
Sevgili Arkadaşlarım,
Eğitim diyince bir başka eğitim çalışmamız da KOSGEB’le gerçekleşecek.
Daha çok taze, dün KOSGEB ile imzaladığımız protokolle KOSGEB
desteklerinden yararlanmak için girişimci adaylarına verilecek eğitimlerin
TESK tarafından da verilebilmesi konusunda işbirliği yaptık. Bu protokolle
uygulamalı girişimcilik eğitimleri sadece TESK tarafından değil tüm oda,
birlik ve federasyonlarımızca verilebilecek. Bu kapsamda söz konusu
eğitimleri alan girişimci yani esnaf adayları 30 bin lirası karşılıksız, 70 bin
lirası da sıfır faizli olmak üzere 100 bin liraya kadar olağan üstü bir
destekten yararlanabilecek. Burada amaç sadece maddi destek sağlanması
değil. Bu eğitimler aynı zamanda bir danışmanlık hizmeti de olacak. İşyeri
açmak isteyen esnaf adayına, yapacağı yatırımın fizibilitesi yaptırılacak ve
böylelikle her isteyene değil, verimli, katma değeri yüksek yatırım
yapanların desteklenmesi sağlanacak.
Değerli Başkanlarım,
Yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik ederek, esnaf ve sanatkarların
rekabet güçlerini arttırarak ulusal ve uluslararası pazar paylarının
büyümesine katkı sağlamak amacı ile Haziran 2012 tarihinde
Konfederasyonumuz ve Türk Patent Enstitüsü arasında işbirliği protokolü
imzaladık. Bu Protokol ile her iki tarafın görev alanlarına giren konularda
ve özellikle marka, patent, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım
konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
Protokol çerçevesinde, TESK’e bağlı faaliyet gösteren esnaf ve
sanatkarların, sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi,
yönlendirilmesi, sektörel temelde ihtiyaçlarının belirlenmesi, sınai mülkiyet
haklarına ve ilgili mevzuata ilişkin her türlü bilgi ve doküman
gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde
seminer, sempozyum, konferans, çalıştay, yarışma, eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.
Değerli Arkadaşlarım,
Girişimlerimiz sonucunda sağladığımız diğer bir gelişme.
İntibak Yasasının kapsamına; ayrı işleme tabi tutularak haksızlığa uğrayan
ve mağdur duruma düşen Bağ-Kur emeklileri de dahil edilerek, kapsama
giren mensuplarımızın emekli aylıkları yapılan yasal düzenleme
çerçevesinde artırıldı.
Çok Değerli Başkanlarım,
Elektrikle ilgili fen adamlarının yetki, görev ve sorumluluk sınırlarının
yeniden değerlendirilerek, artırılması konusu, Esnaf Değişim, Dönüşüm,
Destek (3D) Strateji Belgesi Eylem Planında tedbir olarak yer aldı ve bu
tedbirin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği ve müşterek bir anlayışla
önemli çalışmalar gerçekleştirdik.
Elektrikle ilgili fen adamlarının, elektrik iç tesis yapım işlerinden doğan
yetkilerinin, bağlantı gücü cinsinden 7 ila 10 kat artırılmasını sağladık.
Değerli Başkanlarım,
Tütün ve Alkol Satış Belgesi Düzenleme Yetkisi Olan Odalara TAPDK
Tarafından Peşin Ödenen Ücretin %60 Artırılmasını sağladık.
Sevgili Arkadaşlarım,
Mesleki eğitimle ilgili faaliyetlerimiz de artarak sürmektedir.
Başbakanlığın genelgesine dayanarak Milli Eğitim Bakanlığının kapsam dışı
mesleklerde teşkilatımızın eğitim, sınav ve belgelendirme yapmasını
engelleyen uygulaması, yeni adıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
ile yapılan verimli görüşmeler ve sürdürülen çabalar sonucunda kaldırıldı.
Söz konusu mesleklerde belgelendirmenin yine odalarımızca yapılmasını
sağladık.
Meslek Standardı Hazırlama Çalışmalarına baktığımızda, MYK ile imzalanan
İşbirliği Protokolü çerçevesinde Konfederasyonumuzca, hazırlanan meslek
standartlarından; Taksi Şoförü, Minibüs Şoförü, Kamyon Şoförü ve Okul
Servis Aracı Şoförü Meslek Standardlarını tamamlayıp, MYK’ya sunulma
aşamasına getirdik.
Çok Değerli Arkadaşlarım,
Bu kısa sürede öne çıkan bazı çalışmalarımızı mümkün olduğunca sizinle
paylaşmaya çalıştım. Şüphesiz ki çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil.
Halen devam etmekte olan bir çok projemiz var. Bunları tabii ki
gerçekleştikçe gerek genelgelerimizle gerekse basın yoluyla duyacaksınız.
Ben sizlerin değerli vaktini daha fazla almak istemediğim için konuşmamı
burada noktalamak istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle
selamlıyorum.
Bendevi PALANDÖKEN
TESK GENEL BAŞKANI
Download