itf – radyasyon onkolojisi anabilim dalı - Haged

advertisement
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD
2009-2013
Sunum Planı

Misyon

Vizyon

Tarihçe ve Temsiliyet

ABD Fiziksel İmkanları

İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)




Akademik Faaliyet (2009-2013)
Hizmet İstatistikleri (2009-2013)

Poliklinik

Laboratuar: Kanlı ve kansız

Operasyon veya girişim
Mali Analiz (2012-2013)

Gelir

Gider

İç yayın

Fatura Red Oranı

Dış yayın

Sağlanan Bağışlar
Eğitim Faaliyetleri


Mezuniyet öncesi
Mezuniyet sonrası

Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)

Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Misyon
o
o
o
o
o
Çağdaş eğitim veren
Bilim insanı yetiştiren
Araştırma yapan , bilgi üreten
İleri standartlarda kanser tedavisi yapan
Ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir kurum olmaktır
Vizyon
o
Radyasyon onkolojisi alanında nitelikli eğitim veren, nitelikli
araştırma ve tedavi yapan kurumlardan olmak
o
Kanserin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili alanlarda enerjik
olmak ve katkı ortaya koymak
Tarihçe

1934 : Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi kliniği



İlk Enstitü müdürlüğünü ünlü Alman fizik hocası Prof. Frederich Dessauer
Döneminde: Siemens 100 KV Dermopham, Chaoul 60 KV, 200 KV ve 400 KV derin
tedavi ve röntgen cihazları çalışmaya başlamıştır.
Enstitü bünyesine katılan pek çok Alman radyasyon ve fizik uzmanıyla Radyoterapi
ve Tıbbi Fizik bilim dallarının temelleri atılmıştır. Radyoterapi kliniği Türkiye'deki
ilk kanser tanı ve tedavisinin uygulandığı binalardan birisini de içermektedir.

1943 : Prof. Dr. Tevfik Berkman
1973-1978 : Prof. Dr. Adnan Budaras
1978 : Prof. Dr. Nijad Bilge

1984 : Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurulumu



Prof. Dr. Nijad Bilge Anabilim dalı başkanı
Tarihçe

1982: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü kurulumu
 Prof. Dr. Bülent Berkarda ilk müdür olarak atanması ve Prof Berkarda’nın döneminde
kuruluş aşamaları tamamlanması

1983:Prof. Dr. Şeref İnceman enstitü müdürü olması kadro ve bina tahsisi işlemlerine
başlanması

1986 : Prof. Dr. Nijad Bilge’nin Enstitü müdürü
 Enstitü ve İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi ve Tıbbi Onkoloji Bilim dallarının aynı
binada beraber çalışma esasları düzenlenmesi
 Yüksek lisans ve doktora eğitimine başlanması

Bugün Onkoloji Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
kadrosunda bulunan akademik ve idari personel aynı çatı altında birlikte görev
yapmaktadır
Tarihçe

1987 : Enstitü binası eski Radyoloji Enstitüsü olan yapılarda resmen hizmete açılması
tüm bilim dalları multidisipliner bir kurum olarak çalışmaya başlaması

1991: Temel Onkoloji Araştırma Laboratuarlarını içeren yapı Enstitüye ilave edilmesi

1993 : Prof. Dr. Gülçin Erseven Enstitü Müdürü

1994 : Prof. Dr. Erkan Topuz Enstitü Müdürü

1994 : Yeni bir yataklı hasta servisini de içeren 2000 m2 'lik alan enstitüye eklenmesi

1998 : Yeni kemoterapi uygulama katı ve kütüphane açılışı

2011: Prof. Dr. Ahmet Kizir Enstitü Müdürü
Tarihçe

1996 : Prof Dr Ahmet Nafiz Karadeniz R. Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı

2012 : Prof Dr Ethem Nezih Oral R. Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı

2013 : Prof Dr Musa Altun R. Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı

12.01.2012 : ESTRO tarafından UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları DerneğiEuropean Union of Medical Specialists) Radyoterapi Bölüm Kurulu adına
yapılan ziyaret sonucu anabilim dalımızın tıpta uzmanlık eğitimi ve işleyişi
Avrupa standartlarına uygun bulunması, diğer Avrupa merkezlerine örnek
teşkil edebilir nitelikte olduğu belirtilerek, takdir görmesi
Sunum Planı







Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet (2009-2013)
 İç yayın
 Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
 Mezuniyet öncesi
 Mezuniyet sonrası

Hizmet İstatistikleri (2009-2013)




Mali Analiz (2012-2013)






Poliklinik
Laboratuar: Kanlı ve kansız
Operasyon veya girişim
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
ABD Fiziksel İmkanları
BİNA

İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dalı, İ.Ü. Çapa
kampüsünün kuzeyinde İ.Ü. Onkoloji
Enstitüsü binasındadır. 2850 m2 bir
alana oturan enstitünün toplam
kullanım alanı yaklaşık olarak 12.000
metrekaredir.
ABD Fiziksel İmkanları
ABD Fiziksel İmkanları
ABD Fiziksel İmkanları

Enstitünün yatak kapasitesi 53'tür.
ABD ‘ a ait yatak sayısı 16’dır.

İkinci kattaki 21 yatağın 4'ü cerrahi,
5'i brakiterapi uygulanan hastalar
içindir.

Üçüncü katta 19 erişkin, 13 çocuk
yatağı mevcuttur.

İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dalının içiçe
olduğu İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünün
yıllık yeni hasta başvurusu 7500
civarındadır..

Günde ortalama 250 hastaya
radyoterapi, 70 hastaya ayaktan
kemoterapi uygulanmaktadır.
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI


Bir robotik kollu Lineer hızlandırıcı
-Cyberknife: Stereotaktik beyin ve vücut
radyoterapisi
Üç lineer hızlandırıcı

Varian Trilogy-Rapid arc: 120 MLC,
6-15 MV foton, IMRT, kV Cone
beam CT - volumetrik IGRT,
rotasyonel IMRT, ark tedavi, 6 ayrı
elektron enerjisi

Varian DBX 600C: 120 MLC, 6 MV
foton, IMRT

Oncor Impression: 80 MLC, 6-18 MV
foton, IMRT, 6 ayrı elektron enerjisi
Bir Kobalt-60 teleterapi cihazı
-Cirus: Co-60
Bir sonradan yüklemeli HDR Brakiterapi
cihazı
-Nucletron, Ir-192 high dose rate brakiterapi
Bir BT simülatör
-4D CT simülatör (Philips big Bore, 16 slice)
Bir 2-boyutlu simülatör
Dört tedavi planlama sistemi
-XiO CMS (Version 4.60.00)
-Eclipse (Version 8.09)
-Oncentra Precise
-Multiplan
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI
Oncor Impression:
80 MLC, 6-18 MV foton,
IMRT, 6 ayrı elektron
enerjisi
Varian Trilogy-Rapid arc: 120 MLC, 615 MV foton, IMRT, kV Cone beam CT
- volumetrik IGRT, rotasyonel IMRT,
ark tedavi, 6 ayrı elektron enerjisi
Varian DBX 600C: 120
MLC, 6 MV foton, IMRT
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI
Bir BT simülatör
4D CT simülatör (Philips big Bore,
16 slice)
Bir Kobalt-60
teleterapi cihazı
-Cirus: Co-60
Bir 2-boyutlu simülatör
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI
Bir sonradan yüklemeli HDR
Brakiterapi cihazı
-Nucletron, Ir-192 high dose
rate brakiterapi
Dört tedavi planlama sistemi
-XiO CMS (Version 4.60.00)
-Eclipse (Version 8.09)
-Oncentra Precise
-Multiplan
Sunum Planı








Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet (2009-2013)
 İç yayın
 Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
 Mezuniyet öncesi
 Mezuniyet sonrası
Hizmet İstatistikleri (2009-2013)




Mali Analiz (2012-2013)






Poliklinik
Laboratuar: Kanlı ve kansız
Operasyon veya girişim
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
İnsan Kaynakları

Hasta hizmetlerinin yanı
sıra radyasyon onkolojisi
ve medikal fizik öğretim
üyeleri lisansüstü ve
doktora eğitiminde aktif
görev almaktadır.
10

Öğr Üyesi: 10
5

Uzm Dr: 3
0

As Dr: 8

Med Fiz: 9

Teknisy:20
İnsan Kaynakları 2013
25
20
15
Öğretim Uzman
üyesi
Dr
Asistan Medikal Teknisyen
Dr
Fizikçi
Yetiştirdiği uzman doktor ve medikal fizik uzmanları dışında anabilim dalımızda
bilgi ve görgüsünü artırmak üzere başka kurumlardan gelen gözlemcilere
deneyim kazandırılmakta ve eğitim verilmektedir.
İnsan Kaynakları
Kadrosu ABD’ da olanlar

5 profesör dr

1 doçent dr

3 uzman dr

1 medikal fizik uzmanı

8 asistan dr (2’si yabancı
uyruklu)

1 hemşire

2 teknisyen

1 bilgi işletmeni

1 daktilograf

2 hasta bakıcı
Anabilim Dalında
görevlendirme ile
bulunanlar

3 profesör dr

1 doçent dr

1 yardımcı doçent dr

9 medikal fizikçi

2 profesör dr

1 doçent dr

2 uzman dr

4 doktora öğrencisi

2 hemşire

18 teknisyen
o8 Prof Dr
o2 Doçent Dr
o3 Uzman Dr
o8 Asis Dr
o10 Fizikçi
o3 Hemşire
o20 Teknisyen
o4 İdari Personel
İnsan Kaynakları
60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
Kadrosu ABD’da olan ve görevlendirmeyle bulunanlar dahil




Azerbeycan
Bulgaristan




Trakya Üniversitesi
Konya Selçuk Üniversitesi
Antalya Devlet Hastanesi
Okmeydanı EAH
Sunum Planı







Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet (2009-2013)
 İç yayın
 Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
 Mezuniyet öncesi
 Mezuniyet sonrası

Hizmet İstatistikleri (2009-2013)




Mali Analiz (2012-2013)






Poliklinik
Laboratuar: Kanlı ve kansız
Operasyon veya girişim
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Akademik Faaliyet (2009-2013)
(2009-2013 Web of Science Kayıtlı)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Web of Science…
uluslararası uluslararası
literatür
bildiri
ulusal
literatür
ulusal
bildiri
Uluslar arası mak : 73
Uluslar arası bildiri: 85
Ulusal makale:
80
Ulusal bildiri:
100
Sunum Planı







Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet (2009-2013)
 İç yayın
 Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
 Mezuniyet öncesi
 Mezuniyet sonrası

Hizmet İstatistikleri (2009-2013)




Mali Analiz (2012-2013)






Poliklinik
Laboratuar: Kanlı ve kansız
Operasyon veya girişim
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Öncesi
o
o
4.sınıf teorik dersler
5.sınıf teorik + pratik dersler
Onkoloji Ders Dilimi Öğrenim Hedefleri
Onkoloji ders diliminde, tıp fakültesi öğrencisinin kanserin önlenmesi, tanısı, tedavisi
ve tedavi sonrası takibinin nasıl yapıldığını öğrenmesi amaçlanmaktadır.





Bu ders diliminde öğrenciler, kanserin etyolojisi, karsinogenez, epidemiyolojisi, tanı ve
tedavisi ile ilgili temel bilgileri almalıdır.
Öğrenci kanser tanı ve tedavisinin çok disiplinli olduğunu öğrenmelidir.
İyonizan radyasyonun kanserin tedavisinde bilimsel ölçütlerle nasıl kullanıldığı
anlaşılmalıdır.
Öğrenci onkoloji alanında bilimsel araştırmaların özelliklerini bilmeli, radyasyon fiziği,
radyobiyoloji ve biyoistatistiğin önemini ve nasıl birlikte çalışıldığını algılamalıdır.
Temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri ile radyasyon onkolojisinin nasıl birlikte
çalıştığı bilinmelidir.
R.ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
4.SINIF (A-B-C)GRUBU (TEORİK) HER GRUBA TOPLAM: 17 SAAT

4. SINIF DERS KONULARI (Toplam 17 saat(
*Kanser Biyolojisinin Temelleri
*Klinik Radyoterapinin Biyolojik ve Fiziksel Temelleri
*Radyasyondan Korunma - Radyasyonun Akut ve Geç Etkileri
*Kanserden Korunma
*Kanserde Erken Tanı ve Risk Faktörleri
*Jinekolojik Kanserlerde Tedavi
*Meme Kanserinde Tedavi
*Onkolojik Aciller ve Tedavisi
*Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Tedavi
*Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Tedavi
*Lenfomalarda Tedavi
*Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Tedavi
*Baş-Boyun Tümörlerinde Tedavi
*Üro-genital Tümörlerde Tedavi
*Cilt Tümörlerinde Tedavi
*Akciğer Kanserlerinde Tedavi
*Endokrin Sistem Tümörlerinde Tedavi
R.ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
5. SINIF (A-B-C-D-E-F-G) GRUBU (TEORİK) HER GRUBA TOPLAM: 17 SAAT
5. SINIF DERS KONULARI (Toplam 11 saat)











Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfomalarda radyoterapi
HL,NHL, kemik tm ve rms tümörlerinde radyoterapi
Pediyatrik SSS tm, wilms ve nöroblastoma tümörlerinde radyoterapi
Primeri bilinmeyen kanserlere klinik yaklaşım
Santral sinir sistemi tümörlerinde tedavi
Oral kavite, tiroid, larenks ve tükürük bezi tümörlerinde radyoterapi
Nazofarenks, orofarenks ve hipofarenks tümörlerinde radyoterapi
Testis ve prostat kanserlerinde radyoterapi
Böbrek mesane kanserlerinde radyoterapi
Deri tümörleri ve malign melanomlarda radyoterapi
Akciğer tümörleri ve mediyasten tümörlerinde radyoterapi
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Öncesi
R.ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
5. SINIF (A-B-C-D-E-F-G) GRUBU (UYGULAMALI)
4 GÜN UYGULAMALI DERS (2 haftada bir)
Toplam uygulama 16 saat
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası

Anabilim dalımızda asistan eğitimi
Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat
Oluşturma ve Standart Belirleme
Sistemi (TUKMOS) tarafından
oluşturulan öğrenme ve öğretme
yöntemleri rehberliğinde

Türk Radyasyon Onkolojisi
Derneği’nin geliştirdiği çekirdek
müfredat önerileri doğrultusunda
yürütülmektedir
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası
Toplam eğitim süresi: 48 ay
İzinler ve zorunlu rotasyonlar dışında
bölüm içi rotasyon süresi: 33 ay
Bölüm dışı rotasyonlar
Bölüm içi rotasyonlar:

Bölüm içi Brakiterapi rotasyonu: 3 ay

1 ay Radyoloji (1.yılda)

Bölüm içi Medikal Fizik rotasyonu: 1 ay

1 ay Nükleer Tıp (3. yılda)

Bölüm içi Poliklinik, SimülatörPlanlama,Tedavi Ünitesi rotasyonu: 37 ay

2 ay Çocuk Hastalıkları (4.yılda)

3 ay Medikal Onkoloji (4. yılda)
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası

Anabilim dalı başkanı tarafından yıllık olarak rotasyon çizelgesi
düzenlenir. Anabilim dalı sekreteri asistan hekimlere 4 yıllık rotasyon
çizelgeleri verir. İlk yılda tüm poliklinikler hakkında genel bilgi sahibi
olunması için her poliklinikte 3’er ay rotasyon yapılır.
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası
Bilimsel aktivitelere katılım:
Asistanların katılması önerilen bilimsel
toplantılar :



1- Hastane içi multidisipliner tüm tümör
konseyleri
2- Türk Radyasyon Onkolojisi Kursları (en az
4)
3- Avrupa Radyasyon Onkolojisi Birliği
(ESTRO) Kursları (en az 1)
4- Ulusal Kongreler (UROK, UKK) (en az bir)
5- Uluslararası Kanser Kongreleri (ECCO,
ESTRO, ASTRO) –mümkünse
Bunlara ek olarak; öğretim üyelerimiz
asistan ve uzman hekimleri yurtdışındaki
klinikleri kısa ziyaretler ve ortak projeler
için teşvik etmektedirler.







Asistan hekimler, kampüs içindeki haftalık
1.Pediyatrik tümörler,
2. üriner sistem tümörleri,
3. Baş boyun tümörleri,
4. SSS tümörleri
5. Akciğer tümörleri,
6. Gastrointestinal tümörler,
7. Meme kanseri,
8. Jinekolojik tümörler gibi multidisipliner
konseylere katılmaktadırlar.
Yeni başlayan asistan hekimlerin TROD (Türk
Radyasyon Onkolojisi Derneği) başta olmak
üzere ulusal ve uluslararası bilimsel derneklere
kaydı ve dernekler aracılığı ile burs almaları,
kurslara katılmaları teşvik edilmektedir.
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası
Tümör Konseyleri
Genel Vizit
Poliklinik Eğitim Danışmanlığı
Vaka Tartışmaları
Literatür Sunumları
Cuma Toplantıları
Temel Bilim Seminerleri
Biyoistatistik Seminerleri ve Danışmanlık
Bilimsel Araştırma Toplantıları
Yıllık Kongreler
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası
Sabah
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30–09.15
Biyoistatistk
Kursu
08.30–09.15 Vaka
Tartışmaları
08.3009.15
08.30-09.30
08.00–09.30 Ürolojik
Literatür Sunumları
VİZİT
Mortalite-Morbidite
toplantısı
10.30-11.3
08.30–09.15 RT
Planlama
Patoloji
Seminerleri
GENEL
Tümörler Top
Akciğer
08.30–09.30 Temel Bilim
Tümörleri Top
Seminerleri
11.00–12.00
8.30–9.30 SSS Tümörleri
Baş/Boyun
Tümörleri Top
Top
8.30–9.30 Meme Tümörleri
11.00–12.30
Çocuk
Tümörleri Toplantısı
1200–130 Kemik
10.00–11.00 Jinekolojik
Tümörleri
Onkoloji – Radyoloji
12.15-13.0
Tıbbi
Onkoloji Seminerleri
Öğleden
Sonra
12.30-13.30GİS
Tümörleri Top
11.00–12.0 Onkoloji
Enstitüsü Semineri
12.00–15.00 Jinekolojik
Tümörler Toplantısı
12.30-13.30 Plastik Cerrahi
12.30–1400 Baş/Boyun
Tümörleri Toplantısı
14.00-15.0 Akciğer
Olgu Top
Tümörleri
13.00-16.00
Biyoistatistiksel Danışmanlık
Asistan Değerlendirme ve Sınavlar



6 Aylık Rotasyon Sicilleri-İntiba
Bitirme sınavları
TROD Yeterlilik Sınavı
Sunum Planı







Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet (2009-2013)
 İç yayın
 Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
 Mezuniyet öncesi
 Mezuniyet sonrası

Hizmet İstatistikleri (2009-2013)




Mali Analiz (2012-2013)






Poliklinik
Laboratuar: Kanlı ve kansız
Operasyon veya girişim
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Hizmet İstatistikleri
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2009-2013
Toplam
Yıllık
Ortalama
Ayaktan
RT
muayene uygulanan
2009/2013 Toplam Yıllık Ortalama
Ayaktan muayene
102331
24059
RT uygulanan
28600
5720
Taburcu olan
5273
2421
18
17
Yatak sayısı
Yatak doluluk oranı
Yıllık yatak doluluk oranı
Boş
Dolu
Sunum Planı







Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet (2009-2013)
 İç yayın
 Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
 Mezuniyet öncesi
 Mezuniyet sonrası

Hizmet İstatistikleri (2009-2013)




Mali Analiz (2012-2013)





Poliklinik
Laboratuar: Kanlı ve kansız
Operasyon veya girişim
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Sunum Planı







Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet (2009-2013)
 İç yayın
 Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
 Mezuniyet öncesi
 Mezuniyet sonrası

Hizmet İstatistikleri (2009-2013)




Mali Analiz (2012-2013)






Poliklinik
Laboratuar: Kanlı ve kansız
Operasyon veya girişim
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Talepler

Yeni Bina
.. Uzman Dr

Yeni Cihazlar
 True-beam
 Tomoterapi
 Proton radyoterapi sistemi
.. Asistan Dr

Velocity Tedavi Planlama
Sistemi

Terminal Dönem Hasta
Destek ve Bakım Ünitesi
İnsan Kaynakları
… hemşire
… sekreter
… teknisyen
…. personel
Download