TÜRKİYE`NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM

advertisement
Basın Bülteni
TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM
MERKEZİ “iBG-izmir”
9 EYLÜL’DE GERÇEKLEŞECEK AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi
bünyesinde kurulan İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom
Enstitüsü/Uygulama ve Araştırma Merkezi "iBG-izmir"in açılışı,
dünyaca ünlü bilim insanlarının katılımıyla 9 Eylül 2015 tarihinde
gerçekleşecek.
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü/Uygulama ve Araştırma Merkezi
"iBG-izmir"in açılışı, 9-11 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek “YAŞAM
İÇİN İNOVASYON” temalı etkinliklerle bir bilim şenliğine dönüşecek. Bilimsel
açılışı 9 Eylül'de Nobel Tıp ve Nobel Barış Ödüllü iki konuşmacının, resmi açılışı
ise 10 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzey yetkililerinin katılımı ile
gerçekleşecek açılışta ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kuruluş ve ünlü
bilim insanı yer alacak. Organizasyona; hekim, eczacı, moleküler biyolog,
bilişimci ve akademisyenler, sanayici ve girişimciler, teknoloji profesyonelleri,
tıp ve yaşam bilimleri alanında öğrenim gören üniversiteliler, uzmanlık ve
doktora öğrencileri başta olmak üzere yaklaşık 1000 kişinin katılımı bekleniyor.
iBG-izmir modern çağın hastalıklarına çare olacak!
Dünyanın sayılı genetik uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Öztürk'ün öncülüğünde
kurulan ve bilim dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen iBG-izmir; bilimsel
keşiflerin hız kazanmasında etkin katkılar sağlayarak 21. yüzyılın en önemli
sağlık sorunları kabul edilen kanser ve obezite başta olmak üzere bulaşıcı,
nörolojik ve dejeneratif gibi küresel sağlık sorunlarının önlenmesi, teşhisi ve
Basın Bülteni
tedavisine yönelik yenilikçi teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirmeyi
amaçlıyor.
Prof. Dr. Mehmet Öztürk: “iBG-izmir’i, uluslararası bir merkez yapacağız.”
iBG-izmir’in Türkiye'nin ithalatında önemli yer tutan biyoteknolojik ilaçların
geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde biyomedikal bir araştırma merkezi
kurulması hedefiyle yola çıktığını dile getiren Öztürk, “MENA bölgesinde, İsrail
dışında bu büyüklükte başka bir merkez yok. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı
olan 2023’e uzanan 10 yıllık sürede iBG-izmir, iş gücü ve finansal kaynakları en
etkin şekilde harekete geçiren, yaşam bilimlerindeki devrim niteliğindeki yeni
bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası toplumun sağlık ve refahı için kullanılabilir
hale dönüştüren ve yaptığı bilimsel keşifler ile ulusal ekonominin kalkınmasına
katkı sağlayan bir buluş ve innovasyon merkezi olacak.” dedi.
iBG-izmir Hakkında
T.C. Kalkınma Bakanlığı ve diğer kaynaklardan sağlanan 150 milyon TL’lik
yatırım desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk
ve tek uluslararası biyotıp ve genom merkezi “iBG-izmir”, toplam 23.700 m2
alanda hizmet verecek. Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş araştırma merkezi
iBG-izmir’de Türkiye'de ilk kez kullanılan gelişmiş cihazlar, tedavi amaçlı hücre
ve ilaç üretim alanları, biyobanka ve genom analiz bölümleri bulunuyor.
Merkezde yaşam bilimcilerin ve uzman tıp doktorlarının önderliğinde 500 kişilik
bir bilimsel ve teknik kadro, sağlık alanında keşiflerin ve yaratıcı uygulamaların
gerçekleşmesine katkı sağlayacak.
Download