GENOMİK VERİ BİLİMİ VE KÜMELEME Deniz

advertisement
GENOMİK VERİ BİLİMİ VE KÜMELEME
Deniz TANIR
Matematik Bölümü, Ege Üniversitesi
Bornova, İzmir, Türkiye
e-mail: [email protected]
Özet: Her canlının yaşam kodunu tutan DNA dizileri, soyut olarak A, C, G ve T harfleriyle uzun diziler halinde
bulunmaktadır. Bu dizilerin tanımlanması ve düzenlenmesi bir çok kalıtsal hastalığın tanısı ve tedavisi için
önemli rol oynamaktadır. Başta insan genom projesi olmak üzere birçok türün genom dizilimini bulmak için
yürütülen birçok proje, çok ilerlemiştir hatta sonuçlanmıştır. Elde edilen sonuçlarla birlikte artan genomik veri
hacmi bir çok gereksinim doğurmuştur. Bunlardan bir tanesi de büyük miktardaki verilerin toplanıp
saklandığında örüntüleri belirlemektir. Bu nedenle büyük ölçekteki gen ifade çalışmalarında önemli bir amaç
genlerin ya da örneklerin biyolojik olarak önemli alt kümelerini bulmaktır. Seminerin konusu veri biliminde
klasik bir problem olan kümeleme algoritmalaları ve bu algoritmaların gen ifadelerinde uygulanabilirliği üzerine
olacaktır.
Download