yılın 8 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
KUTSAL ÜÇLÜK BAYRAMI - B
GİRİŞ İLAHİSİ
Peder Allah, Allah’ın Oğlu ve Kutsal Ruh
yüceltilsin, çünkü O bize sonsuz sevgi
gösterdi.
DUA
Pederimiz Allah, ilahi hayatının sırrını
insanlara duyurmak için, Kelamını ve
Kutsal Ruh’unu dünyaya gönderdin. Sana yalvarıyoruz: ebedi
Kutsal Üçlüğün haşmetine gerçek imanımızı belirtmemizi ve
herşeye kadir, tek Allah’a ibadet etmemizi sağla. Bunu,
seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden
Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
TEVRAT KİTABINDAN SÖZLER (Yasa)
Evrenin yaratıcısı olan Allah insanların
yanıbaşındadır..
Musa İsrail halkına şöyle diyordu: "Siz doğmadan önceki
geçmiş günleri, Tanrı'nın yeryüzünde insanı yarattığı günden
bu yana geçen zamanı soruşturun. Göklerin bir ucundan öbür
ucuna sorun. Bu kadar önemli bir olay hiç oldu mu, ya da
buna benzer bir olay duyuldu mu? Ateşin içinden seslenen
Tanrı'nın sesini sizin gibi duyup da sağ kalan başka bir ulus
var mı? Hiçbir tanrı Tanrınız Rab'bin Mısır'da gözlerinizin
önünde sizin için yaptığı gibi denemelerle, belirtilerle, şaşılası
işlerle, savaşla, güçlü elle, kudretle, büyük ve ürkütücü
olaylarla gidip başka bir ulustan kendine bir ulus almaya
kalkıştı mı? "Bunun için, bugün Rab’bin yukarıda göklerde,
aşağıda yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan başkası
olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın. Size ve
sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik sağlaması ve Tanrınız
Rab'bin sonsuza dek size vereceği bu topraklarda uzun yıllar
yaşamanız için bugün size bildirdiğim Rab'bin kurallarına,
buyruklarına uyun." (Yasa 3,32-34;39-40).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır
MEZMUR
(33,4-5.9.18-20.22)
Allah’a bağlı millete ne mutlu
Rab'bin sözü doğrudur,
Her işi sadakatle yapar.
Doğruluğu, adaleti sever,
RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
O söyleyince, her şey var oldu;
O buyurunca, her şey belirdi.
Rab'bin gözü kendisinden korkanların,
Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
Onları ölümden kurtarır,
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.
Umudumuz Rab'dedir,
Yardımcımız, kalkanımız O'dur.
Madem umudumuz sende,
Sevgin üzerimizde olsun, ya Rab!
AZİZ PAVLUS’UN ROMALILARA MEK. SÖZLER
Kutsal Ruh sayesinde hepimiz Allah’ın evlatlarıyız.
Kardeşlerim, Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi
Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren
kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla,
«Abba, Baba!» diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, bizim
ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza
tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda
mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le
birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le
ortak mirasçılarız. (Rom. 8,14-17)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır
ALLELUYA! ALLELUYA!
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve övgüler olsun!
Ezelden beri, şimdi ve ebediyen var olan, yüce ve tek olan
Allah’a şan ve övgüler olsun!
ALLELUYA!
AZİZ MATTA TARAFINDAN YAZILAN MESİH
İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
Mesih İsa, dünyanın sonuna kadar, her an, bizimle
beraberdir.
On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa
gittiler. İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama
bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine
şunları söyledi: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana
verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim
olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un
adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı
onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle
birlikteyim.» (Mt. 28,16-20).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Pederimiz Allah, yüce adını anarak, sana yalvarıyoruz.
Sunduğumuz bu adakları kutsal kıl ve bizleri senin haşmetine
layık birer kurban haline getir ki, bir gün seninle birlikte
ebediyen yaşayabilelim. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına
senden dileriz.
C. Amin
ŞÜKRAN DUASINA GİRİŞ İLAHİSİ
Rabbimiz, Aziz Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her
yerde, seni övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir
selamet yoludur. Sen, tek Oğlun ve Kutsal Ruh’la birlikte
şahısların üçlüğünde ve özün birliğinde tek Rab ve tek
Allah’sın. Yüce haşmetin hakkında inandığımız gerçeği aynı
şekilde hem senin Oğlun, hem de Kutsal Ruh hakkında kabul
ediyoruz, çünkü bunu bize sen açıkladın. Ebedi ve hakiki
Allah’a imanımızı belirtmekle şahıslardan her birine, özlerinin
tekliğine ve eşit haşmetlerine imanımızı göstermekteyiz.
Melekler ve göklerin Kuvvetleri yüce haşmetini yüceltir her
gün ve ebediyen tek bir sesle derler ki: Kutsal, Kutsal, Kutsal...
KOMÜNYON
Onun oğulları olduğumuz için, Allah kalplerimize, Peder diye
seslenmekte olan tek Oğlunun Ruh’unu göndermiştir (Gal. 4,6).
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Rabbim, ebedi ve kutsal üçlüğün sırrını ve tek Allah’a olan
imanımızı koru. İlahi ekmeği paylaşmış olan bizlere her
zaman vücut sağlığını ve ruh selametini bağışla. Bunu,
Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin
Download