Kuktsal Kitap 3 renkle işaretleme sistemi

advertisement
Kutsal Kitap İşaretleme Yöntemi. LAMY 4plus kalemleriyle. 20170301 Matthias Knödler
Lütfen bu renkli kalemlerle bütün Kutsal Kitap’ı işaretleyin.
Okuduğunuz ayetler üzerinde derin düşünün!
Renk sistemi 1: yeşil, kahve rengi, turuncu
Renk sistemi 2: sarı , mavi, kırmızı
Yeşil (yaprak): Olumlu, yapılacak bir hareket
Sarı (kutsal): Olumlu, yapılacak bir hareket
Kahve rengi (toprak): Olumsuz, yıkıcı hareket
Mavi (deniz): Olumsuz, yıkıcı bir hareket
Turuncu (kan): İsa Mesih, Tanrı, kurtuluş,
Kutsal Ruh, yargı, merhamet
Kırmızı (kan): İsa Mesih, Tanrı, kurtuluş,
Kutsal Ruh, yargı, merhamet
Kutsal Kitap aşağıda 7 kısma ayrıldı. Haftanın altı günü bu 7 kısmın her birinden aşağıda
belirtildiği kadar yeri okumanı öneririm!
Eski Antlaşma
Toplam Bölüm Süre (Ay)
1. Yaratılış’tan – Yeşu’ya kadar, her gün 1 bölüm
211
9
2. Hakimler’den – Eyüp’e kadar, her gün 1 bölüm
267
11
3. Her gün bir Mezmur
150
6
4. Sül. Özdeyişleri’nden – Vaiz’e kadar, her gün birkaç ayet 43
14
5. Ezgiler Ezgisi’nden – Malaki’ye kadar, her gün 1 bölüm 259
11
Yeni Antlaşma
6. Matta’dan – Elçilerin İşleri’ne kadar, her gün 1 bölüm
7. Romalılar’dan – Vahiy’e kadar, her gün 1 bölüm
117
142
5
10
“Ya RAB, içimden bir ses duydum: ‹‹Yüzümü ara!›› dedin, İşte yüzünü arıyorum.” Mezmur
27:8
“Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki,
Tanrısı RAB'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin”
“bütün İsrailliler Tanrınız RAB'bin önünde bulunmak üzere seçeceği yere geldiğinde, bu yasayı
onlara okuyacaksınız.” Yasanın Tekrarı 17:19; 31:11
“Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece
gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.” Yeşu 1:8
„Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi.
Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah. Egemen RAB kulağımı açtı, Karşı
koymadım, geri çekilmedim.” Yşa 50:4-5
Kutsal Kitap İşaretleme Yöntemi. LAMY 4plus kalemleriyle
6-renk-Sistemi
Sarı: Tanrı, Kutsal Ruh, Yargı
Kırmızı: Kurtuluş, kan, İsa Mesih, merhamet
Yeşil: Olumlu yapılacak bir hareket
Mavi: Olumsuz yıkıcı bir hareket
Turuncu: önemli bir gelişme
Kahve rengi: özel adlar
Kahve rengi: Adlar ve özel konular
Download