Örnek Olay-45.1 - Prof. Dr. Osman OKKA

advertisement
TC.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FİNANSAL YÖNETİM DERSİ ÖRNEK OLAY 45 ÇÖZÜMLERİ
(İYİ KONUŞ TELEFON A.Ş)
ÖĞRENCİNİN
ADI:NEVRİYE
SOYADI:DERİN
OKUL NUMARASI:070603024
BÖLÜM:İŞLETME
SINIF:3, N.Ö
PRF.DR. OSMAN OKKA
1
ÖRNEK OLAY 45 CEVAPLARI
Osman Yıldız’ın tahvillerin geri çağırılması konusunda yapmış olduğu çalışma:
TABLO1.İyi Konuş Telefon A.Ş Tahvilleri Geri Çağırma Çalışma Tablosu
VERGİDEN ÖNCE
VERGİDEN SONRA
A-YILLIK FAİZ TASARRUFU(t-1-28 yıllar arası)
1-Eski faizlerin faizi
2-Yeni faizlerin faizi
3-Net faiz tasarrufu
B-GERİ ÇAĞIRMA GİDERİ(t=0 yılı)
18.000.000
(12.000.000)
6.000.000
10.800.000
(7.200.000)
3.600.000
4-Eski tahvilleri geri çağırma primi
5-Yeni tahvillerin ihraç gideri
6-Eski tahvillerin amorti edilmemiş ihraç gideri
7-Eski tahvillere ödenen 2 aylık fazla faiz
8-Yeni tahvillerin 2 ay %9 sermaye maliyetinden
Firmada kullanılması
9-Vergiden sonraki net yatırım
15.000.000
750.000
(700.000)
3.000.000
(2.250.000)
15.800.000
9.000.000
450.000
(420.000)
1.800.000
(1.350.000)
9.480.000
C-İHRAÇ GİDERLERİNİN YILLIK VERGİ
ETKİSİ(t=1-20 yılları)
10-Yeni tahviller için 750.000 liranın 28 yılda 26.786
amortisi
11-Eski tahviller için 750.000 liranın 30 yılda (25.000)
amortisi
12-ihraç gideri vergi net tasarrufu
1.786
16.071
(15.000)
1.071
D-TAHVİLLERİN GERİ ÇAĞIRMANIN NET BÜGÜNKÜ DEĞERİ (NBD):
NBD=Vergi tasarrufunun bugünkü değeri +ihraç giderlerinin vergi tasarrufunun
bugünkü değeri-yatırım
NBD=1.071*((1+0,10)28-1)/((1+0,10)28*0,10))+3.600.000*((1+0,10)281)/((1+0,10)28*0,10))-9.480.000=+24.033.607TL.
2
Osman Yıldızın yapmış olduğu bu çalışmayı yeterli
buluyorum. Çünkü Osman Yıldız’ın düşünceleri bu konuda benim
duygularıma tercüman olmakta. Şirketin tahvillerini satın alan
tasarruf kurumları ve bankalar en az 5 yıl %12 faiz getirisi sağlamak
için bu tahvile yatırım yapmışlardır, 2 yıl sonra tahvillerin geri
çağrılmasından çok rahatsızlık duyacaklardır.Şirketin gelişme trendi
kısa aralıklarla sık sık tahvil ihraç etmek yönünde gelişeceği için,şu
andaki geri alma işlemi şirket aleyhinde olumsuz bir fikir uyandıracak
ve bu yanlış fikir şirketin gelecekte sağlayacağı fonlara zarar
verecektir.
CEVAP1:
Ayrıca 30 yılda %12 ‘lik faiz şirket için çok ciddi bir maliyet gideri
oluşturmaktadır.Şirket bu faiz oranı ile 30 yıl boyunca bu şartlar
dahilinde Türkiye’de borçlanması şirketin bir nevi intihar etmesi
anlamına gelmektedir.Şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri yaptıkları
hatanın farkına varmışlar ve de tahvilleri geri çağırarak olası bir
zararın önüne geçmeyi planlamaktadırlar.Ayrıca tahvillerin sahipleri
yurt dışı kökenli oldukları için tahvil geri çağırımına olumsuz tepkide
bulunabilirler.Böyle bir tepkinin şirket yetkilileri tarafından
önlenmesi şirketin itibari değeri açısından büyük önem arz etmektedir.
Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Osman Yıldız’ın vergiden sonraki
verileri kullanmasındaki amaç ; devletin finansal işlemleri takip
etmesi ve onun üzerinden vergi alması buna uymayanlara vergilerin
misli yada daha fazlası tutarında cezai yaptırıma sahip olmasıdır.
Osman Yıldız şirketinin devlet teşvikinden yararlanması için
vergilerinin düzenli ödenmesinin faydalı olacağı kanaaitindedir.
Türkiye ‘de diğer ülkelerde olduğu gibi yatırım sonrası yapılan
işlemlerde vergi alınmasın daha sonra vergiler kanalı ile tekrar yatırım
3
olarak geriye dönüşümünün sağlanması vergilerin önemini
günümüzde oldukça arttırmaktadır.
CEVAP 2: 3 tane yönetim kurulu üyesinin tahvil geri çağırmasında
farklı beyanda bulunması sonucunda en düşük faizle yapılacak olan
tahviller şirketin karına olacağı için geri çağrılmalı ve arada kalan faiz
farkının ise şirketin çok elverişli bir finansman kaynağına
dönüştürülmesi gerekir.
Şirket bu fark ile geleceğe yönelik teknolojiler kullanabilir leasing,
factoring vb. finansman kaynaklarını kullanarak hem firma için hem
de ülkesi için karlı bir yatırım oluşturabilir ve böylece ülkede istihdam
arttırma yolunda iyi bir adım atılmış olur.
Osman Yıldız tahvillerin 5 yıldan sonra geri çağrılacağının uygun bir
yöntem olacağını düşünmektedir. Buradaki amaç 5 yıldan önce
tahvillerin geri çağrılmasını önleyerek tahvil sahiplerinin firmaya olan
güveninin zedelenmesini önlemek ve müşteri sadakatini
sağlamaktır.Ben Osman Yıldız’ın bu görüşüne katılmaktayım
rekabetin sınır tanımadığı günümüz piyasa şartlarında müşteri
bağlılığı şirketlerin en büyük avantajlarından biridir.Firma tahvillerini
5. Yılın sonunda geri çağırarak büyük bir fon kaybından mutlak
suretle kurtulmaktadır bu da şirket açısından büyük bir
getiridir.Osman Yıldız’ın bana göre rasyonel olan bu davranışı
firmanın maruz kalacağı olası biz zararın önüne geçilmesinde etken
olmuştur.
Süleyman koçak ise ; kısa vadeli faiz oranlarının daha aşağıya ( %5 ile
%6 oranına) düşeceğini düşünmekte ancak bir süre sonra tekrar
yükseleceğini ummaktadır.Kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesi
uzun vadeli faizleri de yukarıya doğru itecektir.Bu sebeple tahvillerin
geri çağrılmasının bir anlamı olmayacağını savunmaktadır.Ben
Süleyman Koçak’ın bu görüşüne katılmıyorum. Çünkü faiz
oranlarının sürekli değişkenlik gösterdiği günümüz piyasa şartlarında
4
ileriyi dair bir takım tahminlerde bulunmak çok da akıllıca olmasa
gerek.
Kemal Sunar : Prensip olarak tahvillerin geri çağrılmasına karşı değil
fakat geri çağırma priminin yüksek olduğunu düşünerek bu geri
çağırma işleminin karlı olup olmadığı konusunda şüpheleri
vardır.Aynı zamanda ihraç giderlerinin yüksekliği Kemal Sunar’ ı
düşündürmektedir. Osman Yıldız’ın yapmış olduğu analizde de
görüldüğü gibi geri çağırma işlemi oldukça karlı bir davranıştır.Bu
sebepten dolayı ben Kemal Sunar’ın düşüncesine katılmıyorum.
CEVAP 3: Yeni ihraç edilen tahvil faiz oranlarının iskonto oranı
olarak alınmasında amaç, şirketin 30 yıllık yatırımında risk analizi
sonucunda bunu minimize etmeye çalışmaktır.
Sermaye maliyeti sermaye pazarında belirlenir. Sermaye maliyeti
oranının belirlenmesinde birçok faktör etkili olur. Sermaye maliyeti
üzerinde firmanın risk derecesi etkilidir. Firmanın riski büyüdükçe
yatırımcıların firmadan isteyecekleri getiri oranı da büyür. Böylece
firmanın sermaye maliyeti yükselmiş olur. Sermaye maliyeti bir nevi
firmanın değişken maliyetini arttırır ve firma büyük bir riskin altına
girmiş olur bu sebepten dolayı başa baş noktasına ulaşamaz. Firma kar
elde edemez.Bütün bunlardan dolayı firma sermaye maliyeti yerine
iskonto oranını tercih etmiştir.
CEVAP 4: Eğer piyasada oluşan faiz miktarı şirketin ödediği faiz
miktarından yüksek ise burada benim şirketimin karına bir durum söz
konusudur. Çünkü; piyasada ki diğer şirketler tahvil faizlerini piyasa
fiyatından öderken firmanın piyasa fiyatının altında ödemesi hem
rakiplerine karşı bir avantaj sağlamasında hem de şirketin mali
politikalarının geleceği açısından bir güven oluşturmasında büyük rol
aynayacaktır. Çünkü; şirket yaptığı yatırımların neticesini şimdiki
zamanlarda ve ilerleyen yıllarda elbetde ki görecektir.Yine şirketin
5
tahvil faizlerinin piyasaya göre düşük olması şirketin tahvillerine olan
talebi arttıracak piyasada şirket tutunma oranını arttırıp
sürdürülebilinirliğini sağlayacaktır. Sınırların kalktığı ve
küreselleşmenin artık sadece şirketler bazında değil devletler bazında
bir mücadele olduğu bu ortamda şirket likidite oranını arttırıp cari
oranını yükselterek uluslararasılaşma yolunda rakiplerine nazaran
daha avantajlı ya da bir adım önde haline gelecektir. Şirket bu şekliyle
yatırımcılar için bir mor inek olma yolunda ilerleyecektir.
Piyasa fiyatının üstünde faiz ödemesi firmayı ekstra bir maliyete
maruz bırakır. Bunun neticesinde firma rakiplerine oranla ciddi bir
finans kriziyle baş etmek zorundadır. Çünkü şirketin finans
yöneticileri ve aynı zamanda diğer yönetim kurulu üyeleri geleceği
tahlil etmede yetersiz kalmışlar ve mecburen piyasanın üstünde
sermaye maliyetine katlanmak zorunda kalmışlardır. Firmanın
tahvilleri geri çağırması eğer şirketin lehine olacaksa geri çağrılması
makbuldür. Eğer şirket geri çağırma maliyeti tahvil faiz maliyetinin
üstünde olursa firma tahvilleri geri çağırma işleminden vazgeçmelidir.
6
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards