1 - akyazı meslek yüksekokulu

advertisement
Programı
Dersin Adı
Öğretim Dönemi
Yarıyılı
Vize Sınavı Haftası
Öğrenci Sayısı
Sınav Şekli
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS DEĞERLENDİRME FORMU
DIŞ TİCARET
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
I. Öğretim (X ) - II.Öğretim(X)
2006-2007. Eğitim-Öğretim Yılı
Güz
Vize haftası Okul İdaresi tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir.
:
:
:
:
:
:
: Yazılı ( X ) - Sözlü ( )
HAFTALIK DERS MÜFREDATI
Konular
Hafta
Tanışma
1
Dış Ticaret,Dış Ticarette kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri
2
Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Tek Düzen Hesap Planı
3
Döviz İşlemleri (Kambiyo,Döviz ve Efektif Kavramı,Kur Kavramı,)
4
Menkul Kıymet İşlemleri,Yabancı Şirketlere İştirak İşlemleri,Döviz Kredilerine İlişkin İşlemler,Avans İşlemleri
5
Peşin Ödemeli,Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri
6
Akreditif ve Kabul Kredili İthalat İşlemleri,Bedelsiz İthalat İşlemleri
7
Peşin Ödemeli,Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili İhracat İşlemleri
8
Vize Sınavı
9
Akreditif ve Kabul Kredili İhracat İşlemleri
10
Konsinye İhracat İşlemleri,İhraç Kaydıyla Yapılan Satış İşlemleri
11
Ödev Teslimi ,Ödev Konusu Hakkında Seminer
12
İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlarda KDV İşlemleri,İhracat İşlemlerinde KDV İade İşlemleri ve DİİB İşlemleri
13
Genel Tekrar
14
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI PAYI
YARIYIL İÇİ SINAVI
1
60
UYGULAMA
KISA SINAVLAR
2
20
ÖDEV
1
20
SEMİNER
DEVAM
LABORATUVAR
PROJE
100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
50
100
KAYNAKLAR :
 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ “Yaser GÜRSOY Ekin Kitapevi”
 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ “Prf.Dr.Ü.ATAMAN-Prf.Dr.H.SUMER Alfa
Yayınları “
 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ “Musa DEMİR Detay Yayıncılık”
SAÜ Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuarı Lisans, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesi
gereğince düzenlenmiştir.
Dersin Öğretim Elemanı
Mustafa AK
YMM
04/10/2006
Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Hakan TUNAHAN
Download