adnan menderes üniversitesi yenipazar meslek yüksekokulu

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU
MALİYE PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Dış Ticaret İşlemleri
Ders Kodu
İY221
AKTS Kredi
3
Ders Düzeyi
İş Yükü
56 (Saat)
22.10.2017
Önlisans
Teori
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin; temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri
uygulamalarını yapabilme becerisi sağlanacaktır
Özet İçeriği
Temel dış ticaret kavramları, ticari belgeler, taşıma belgeleri, dolaşım belgeleri, diğer belgeler, teslim
şekilleri, peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, kabul kredili ödeme, akreditifli
ödeme, akreditif çeşitleri, Dış ticaret mevzuatını oluşturan unsurlar, ihracat mevzuatı, işlemleri, ihracat
türleri, ihracat sürecinin aşamaları, ithalat mevzuatı, ithalatta işlem sürecinin aşamaları
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Öğr. Gör. Baki ERDOĞAN, Öğr. Gör. Yusuf Ziya ŞİPAL, Öğr. Gör. Zafer AYDIN
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
1. Çelik Kenan, Kalaycı Cemalettin ve Sandalcılar Ali Rıza(2011), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, Trabzon.
2
2. Gürsoy Yaser, (2010), Diş Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Ticari Belgeler
2
Teorik
Taşıma Belgeleri
3
Teorik
Dolaşım Belgeleri
4
Teorik
Diğer Belgeler
5
Teorik
Teslim şekilleri
6
Teorik
Teslim şekilleri
7
Teorik
Ödeme şekilleri
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10
Teorik
Peşin ödeme ve mal mukabili ödeme
11
Teorik
Vesaik mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme
12
Teorik
Akreditif
13
Teorik
Dış ticaret mevzuatı
14
Teorik
İhracat işlemleri
15
Teorik
İthalat işlemleri
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final Sınavı
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
1
0
14
14
Ara Sınav
1
7
7
14
Dönem Sonu Sınavı
1
14
14
28
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
56
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
2
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Dış Ticaret Belgelerini Düzenlemek
2
Teslim Şekillerini Uygulamak
3
Ödeme Yöntemlerini Kavramak
4
Temel İhracat Türlerini Uygulamak
5
İthalat İşlemlerini Yürütmek
Program Çıktıları (Maliye)
1
Kamu maliyesi alanındaki temel terminolojiyi öğrenebilecekler.
2
Temel ekonomik konularda uygulanabilir politika tercihlerinin seçimini yapabilecekler.
3
Devletin ekonomideki rolünü, para ve maliye politikalarını öğrenebilecekler.
4
Değişik verileri toplayıp analiz edebilecek.
5
Uygulanabilecek alternatif politikaların sonuçlarını yorumlayabilecek.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilecek.
7
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerilerine sahip olabilecek.
8
Global bir ekonominin fayda ve maliyetlerini anlayabilecek.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
2/2
Download