Ders Adı: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Bölüm/Program/ABD

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Kredi
Yıl-Dönem
4
2014-2015/Bahar
Bölüm/Program/ABD
İşletme
Ders Kodu
Ders Düzeyi
İŞL3504
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Saatler/Kredi
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Dr. Tuğba UÇMA ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Doç.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma.
Ders Amaçları: Bu ders kapsamında, dış ticaret işlemleri ile ilgili temel kavramlar, dış ticaret işlemlerine ilişkin
yasal düzenlemeler, ithalat ve ihracat işlemlerinin özellikleri ve bu işlemlerin muhasebe boyutu incelenecektir.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Dış Ticarete İlişkin Temel Kavramlar
II. Hafta
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
III. Hafta
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
IV. Hafta
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
V. Hafta
Gümrük Mevzuatı
VI. Hafta
Kambiyo Mevzuatı
VII. Hafta
Dış Ticaret İşletmelerinin Özellikleri
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Dış Ticaret İşletmelerine Yönelik Hesap Planı ve Özellikli Hesapların İşleyişi
X. Hafta
Dövizli İşlemlere İlişkin Muhasebeleştirme ve Değerleme İlkeleri
XI. Hafta
İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
XII. Hafta
İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
XIII. Hafta
İhracatta KDV İadesi ve muhasebeleştirilmesi
XIV. Hafta
Dış Ticarette Kullanılan Finansman Teknikleri ve muhasebeleştirilmesi
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Dış ticarete ilişkin temel kavramları tanımlar.
2. Dış ticarette kullanılan belgeler, teslim şekilleri ve ödeme şekillerini açıklar.
3. Dış Ticaret İşlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını kavrar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Ümit ATAMAN-Haluk SÜMER, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 9. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2006.
Önerilen Kaynaklar:
Engin YARBAŞI-İbrahim N. GÜRTAN, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2012.
Yaser GÜRSOY, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 7. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
Ferudun KAYA, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları , 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010.
Ön/Yan Koşulları:
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Teorik Ders
Faaliyetin Sayısı
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet
sayısı*faaliyet süresi)
14
3
3
42
14
2
4
42
1
1
1
3
1
5
1
4
1
1
1
8
1
12
1
10
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
Final Sınavı
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25= 100/25=4
100
Download