PowerPoint Sunusu

advertisement
EV SAHİBİ
ÜNİVERSİTENİN
LOGOSU
…………………. ÜNİVERSİTESİ
&
TÜRK DIŞTİCARET VAKFI
MESLEK SOHBETLERİ
«DIŞ TİCARET VE DIŞ TİCARETÇİLİK»
27 Şubat 2014
İstanbul
KISA TÜRK DIŞ TİCARET TARİHİ



10 Mayıs 1336 (1920)
Bakanlar Kurulu Kararı
Kararın adı: İhracatın Serbestisi Hakkında Kararname
Karar No.4
“Madde 1 - İhracatın bila kaydü şart serbestisi ve Heyeti İcraiyeden
maada hiçbir makamın bu serbestiyi ihlal ve takyide salahiyattar
olamayacağı takarrür etmiştir.
Madde 2 - Bu Kararın icrasına Dahiliye Vekaleti memurdur.”
1920’ler ve 30’lar
* Etibank; Sümerbank; TSKB’ler; İhracatçı Birlikleri ve diğerler
* 1930-1946 dış ticaret fazlası
İthal İkamesi Dönemi (1980’e kadar)
* Performansa dayalı teşvikler
* Rekabetsiz ortam
** Yürümeyen arabalar
** Yürüyen çamaşır makinaları
KISA TÜRK DIŞ TİCARET TARİHİ




İhracata Dayalı Kalkınma Modeli Dönemi (1980 sonrası)
* Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
* Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
* Devlet Yardımları / Modern Teşvikler
Tam Rekabet Dönemi (1996 sonrası)
İhracat Stratejileri Dönemi
* 1998-2005 İhracat Stratejisi
* 2006 İhracat Stratejisi
* 2023 İhracat Stratejisi
2013: «İthalata Dayalı Kalkınma Modeli!!!»
* İhracatın ithalatı karşılama oranı
* Dahilde İşleme Rejimi
* Yeni Yatırım Teşvikleri (Stratejik Yatırımlar)
RENA, YENİ ZELANDA AÇIKLARINDA KARAYA OTURUYOR
Tarih: 5 Ekim 2011
Astrolabe mercan resifi
Sahilden 12 mil açıkta ve Motiti Adası'nın 4 mil kuzeyinde
Yükü: 1.368 konteyner
Yeni Zelanda tarihinin en büyük çevre felaketi
Petrol akıntısı / Konteynerlerde tehlikeli madde
1. Alıcı-satıcı ilişkisi?
2. Sigorta durumu?
3. “Donatan” Türk firması. Kaptanın durumu?
TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ
(TÜİK VERİLERİ)
İhracat (Milyon $ - 2012)
Toplam İhracat
: 152.561
Denizyolu
: 78.035
Karayolu
: 50.482
Havayolu
: 21.785
Demiryolu
: 1.019
Diğer
: 1.239
(% 51) (% 55)
(% 33) (% 37)
(% 14) (% 6)
(% 1) (% 1)
(% 1) (% 1)
*Denizyolu ve Karayolu Toplamı % 92)
İthalat (Milyar $ - 2012)
Toplam İthalat
: 236.537
Denizyolu
: 129.021
Karayolu
: 39.414
Havayolu
: 23.798
Demiryolu
: 2.346
Diğer
: 41.958
(% 55) (% 55)
(% 17) (% 19)
(% 10) (% 9)
(% 1) (% 1)
(% 18) (% 16)
* Denizyolu ve Karayolu Toplamı % 74
ÖDEME ŞEKİLLERİ
Hatırlayalım: İhracatçının lehine olandan aleyhine olana doğru)

Peşin ödeme (prefinansman)

Akreditifli ödeme

Vesaik karşılığı (mukabili) ödeme

Mal karşılığı (mukabili) ödeme

Kabul kredili ödeme
2012 İstatistikleri (Milyon $)
Ödeme türü
İhracat
Peşin
21.882
Akreditif
16.860
Vesaik mukabili
24.424
Mal mukabili
87.388
Kabul kredili
269
Toplam
152.561
2012
(% 14)
(% 11)
(% 16)
(% 57)
2011
(% 7)
(% 13)
(% 18)
(% 60)
Mal mukabili+Vesaik mukabili (% 73) (% 78)
İthalat
107.425
62.393
14.985
43.853
1.463
236.537
2012 2011
(% 45) (% 46)
(% 26) (% 25)
(% 6) (% 7)
(% 19) (% 18)
P.döviz+Akreditif (% 71) (% 71)
KARİYER PLANLAMASI İÇİN HATIRLATMALAR
Akademik kariyer
Kamu Sektörü
1. Ekonomi Bakanlığı
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
3. Avrupa Birliği Bakanlığı
4. Kalkınma Bakanlığı
5. Hazine Müsteşarlığı
6. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Meslek Kuruluşları
1.Türkiye İhracatçılar Meclisi
2.İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri
3.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
4.Büyük ölçekli Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odaları
5.Sektör Dernekleri (TAYSAD; OSD vb.)
KARİYER PLANLAMASI İÇİN HATIRLATMALAR 1
Özel Sektör:
1. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
(Ram, Exsa, Tekfen, MAN, Türk Traktör gibi / Yaklaşık 50 adet)
2. İhracatçı firmalar
(İhracatçı Birlikleri internet siteleri)
3. Lojistik Firmaları
4. Gemi Acenteleri
4. Özel Bankalar
(Dış ticarette güçlü bir örgütlenme yapısına sahip olanlar.
5. Faktoring Şirketleri
(İhracat ve ithalat faktoringi yapanlar)
6. Uluslararası tahkimde ihtisaslaşmış hukuk büroları
7. Anti damping soruşturmasında uzman danışmanlık firmaları
9.Gümrük Müşavirliği hizmeti veren firmalar
10.Yurt içi ve yurt dışında uluslararası fuar organizasyonu yapan firmalar
11.Uluslararası Gözetim Şirketleri
(Bureau Veritas Ltd.; Trans Survey Group gibi / Yaklaşık 130 adet)
KARİYER PLANLAMASI İÇİN HATIRLATMALAR 2
12. Yabancı Sermayeli Firmalar
(Listesi: Uluslararası Yatırımcılar Derneği www.yased.org.tr)
13. Çok Uluslu Şirketler («Multi-Nationals». Bunların bazılarının adresleri,
aslında “Yabancı Sermayeli Firmalar Listesi”nde de olacaktır.
Pepsi, Coca-Cola, Unilever gibi)
14.Yurt Dışı Müteahhitlik Firmaları
(Listesi: Türkiye Müteahhitler Birliği www.tmb.org.tr)
15. Sigorta Şirketleri
16. Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Şirketleri (Deloitte, Ernst&Young gibi)
17. Yabancı Misyonlar
(Büyükelçiliklerin Ticaret Müşavirliği departmanları. İstanbul için
Başkonsolosluklar)
18. Uluslararası Kuruluşların Türkiye Ofisleri (BM gibi)
NASA: “Failure is not an option!”
James Cameron: “Failure is an option but fear is not!”
TİM’İN 2014 İSTİHDAM ÖNGÖRÜSÜ
Dünya Gazetesi (20 Şubat 2014)
“İhracatçılar 470 bin istihdam hedefliyor”
«TİM Başkanı Büyükekşi, ihracatçıların bu yılın (2014) tamamında
470.000 ek istihdam hedeflediğini söyledi»
Türk Dışticaret Vakfı’nın analizi:
Toplam istihdam öngörüsü
: 470.000
Mavi yakalı tahmini % 95
: 446.500
Beyaz yakalı tahmini % 5
: 23.500
TÜİK (2013 verileri)
Toplam ihracatımız
151,9 milyar $ (İstanbul 70,9 milyar $ / % 47)
Toplam ithalatımız
251,7 milyar $ (İstanbul 136,6 milyar $ / 54)
(TÜİK’in notu: Firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göre)
FAKÜLTE VE MYO’LARDA
«DIŞ TİCARET» BÖLÜMLERİ
Toplam Fakülte ve öğrenci sayısı : 73 / 10.500 (Öğrenci sayısı tahmini)
Toplam MYO ve öğrenci sayısı
: 78 / 9479
Genel toplam
: 151 / 20.000
* Bazı MYO’lar öğrenci sayılarını vermemişlerdir.
Bölüm adları:

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası İşletme

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finansman

Dış Ticaret
LAST BUT NOT LEAST!
Gençlerin «soğuk» baktığı unsurlar:
- Araştırmak ve öğrenmek,
- Sormak ve sorgulamak (merak etmek),
- Sebep-sonuç ilişkisi kurmak,
- Kriz ve risk yönetimi yapmak,
- Özetle: Bilgi!
Gençlerin «sıcak» baktığı unsurlar:
- Derslerden geçer not almak
- Bir üst sınıfa atlamak
- Okulu bir an önce bitirip, diploma almak
- Özetle: Belge!
Sonuç:
Gençlerin büyük çoğunluğu bilgiye değil,
maalesef belgeye önem vermektedir.
Konfiçius:
«Bilgi ile desteklenmediği takdirde belgenin itibarı sıfırdır.»
Samuel Reshevsky (Yıl: 1919, Yaş: 8)
(Alt yazı: «Reshevsky versus the world»)
Download