“50 SAATLİK DIŞ TİCARET YÖNETİMİ” EĞİTİM PROGRAMI KONU

advertisement
“50 SAATLİK DIŞ TİCARET YÖNETİMİ” EĞİTİM PROGRAMI KONU ALT BAŞLIKLARI
1. Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri - ıncoterms 2010
2. Teslim şekline göre dünyanın heryerine göre fiyatlandırma teknikleri
3. Dış ticarette ödeme yöntemleri
 Peşin ödeme
 Mal mukabili ödeme
 Vesaik mukabili ödeme
 Kabul kredili ödeme
 Akreditif
 Ödeme şekillerinde eximbank uygulamaları
 Ödeme yöntemlerinde karşılaşılabilecek riskler ve çözüm yolları
 Ödeme şekillerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 Yeni ödeme şekli bpo
4. İhracat ve ithalat uygulamaları
5. Dış ticarette kullanılan evraklar
6. Dış ticarette lojistik yönetimi ve kavramlar
7. Gümrük mevzuatı ve uygulamaları
8. Dahilde işleme rejimi
9. Hariçte işleme rejimi
10. Uluslararası sözleşmeler ve sözleşme hazırlama teknikleri
11. Dış ticarette pazarlama
12. Dış ticarette e-ticaret ile pazarlama
EĞİTİM TARİHLERİ:
5-6-7-10.2015
Pazartesi-Salı-Çarşamba
12-13-14.10.2015
Pazartesi-Salı-Çarşamba
KPR10-F08
EĞİTMEN “Bülent BALYEMEZ ’’ IN ÖZGEÇMİŞİ
1. Doğum tarihi: 10.02.1978
2.Öğrenim durumu:
Anadolu Üniversitesi Lisans
İktisat Fakültesi – Maliye Bölümü
İstanbul Ticaret Üniversitesi – yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret
3. Dil bilgisi: 1 ila 5 arasındaki yeterlik seviyesini belirleyin (1 - mükemmel; 5 - temel)
Dil
İngilizce
Konuşma
2
Okuma
2
Yazma
2
4. Mesleki deneyim
Başlangıç
tarihi bitiş
tarihi
2006- Devam
Ediyor
Yer
İstanbul
Kurum
İstanbul
Üniversitesi
2003-2009
İstanbul
Yorktrade
2006-2015
Istanbul
DTY
Dış Ticaret
Yönetimi
1993-2003
Istanbul
Harlem Co.
Tanım
Pozisyon
Dış Ticaret Bölümü
Lisans ve Önlisans öğrencilerine
Dış Ticaret eğitimleri veriyor
Öğretim Görevlisi
Dış Ticaret Bölümü
Şirketlere Dış Ticaret Eğitimi
Vermek
Öğretim Görevlisi
Dış Ticaret Bölümü
Öğretim Görevlisi
Ticaret Odaları, Resmi Kurumlarda
dış ticaret eğitimi vermek
Dış Ticaret Operasyon
Müdürü
Dış ticaret ve lojistik ile ilgili satış ve
bütün operasyonu sağlamak
5. Diğer becerileri: Toplamda 25.000 saat üzeri dış ticaret eğitimleri verdim.
Ayrıca Ekonomi Bakanlığı akredite dış ticaret eğitmenidir.
6. Yayınlanmış Kitapları:
1- ‘‘ Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Uygulanan İhracatı Teşvik
Politikaları ile Dünyadan Örnekler'' (2006. Kpy Yayıncılık )
2- ‘’ Düzce ili 2023 İhracat Yol Haritası ve Yerli Malı İhraç Malı Çalışması ’’
(2012 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları)
3- Kocaeli Demir Çelik Sektöründe Sürdürülebilir Dış Ticaret Projesi Kitabı
(2012 Kocaeli Sanayi Odası Yayınları)
7. Şu anki görevi: İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi
8. Kurumda çalıştığı yıl sayısı: 21 Yıl
KPR10-F08
Download