İhracat ve İthalat Eğitimi - CD-ROM ** ÜCRET : 135 TL (KARGO

advertisement
İhracat ve İthalat Eğitimi - CD-ROM ** ÜCRET : 135 TL (KARGO
ÜCRETİ DAHİL)
--- DIŞ TİCARET EĞİTİMİNİ BİLGİSAYARINIZA GETİRDİK --Dış Ticaret hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üst düzey yöneticiler ve patronlar !!
Dış ticareti meslek olarak seçmek isteyenler, dış ticaret firmalarında calışan ama uygulama konusunda yeterli bilgiye
sahip olmayan ve kendilerini geliştirmek isteyen dış ticaret elemanları !!
İHRACAT ve İTHALAT hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri tek bir CD de topladık !!!
Ülkemizde dış ticaret alanında calışacak kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikce artmaktadır. Bu alanda
profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler
eşliğinde öğrenilmesi çok önemlidir.
Bu amaçla, sektörde yıllar boyu edindiğimiz deneyimleri ve bilgileri sizler için bir CD de topladık. İHRACAT ve İTHALAT
EĞİTİMİ CDsi ürünü dış ticaret hakkındaki hemen tüm bilgileri ve uygulamaları içermektedir. Bu ürün Dış Ticaretle
uğraşan ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm firmalarda bulunmalıdır.
Ürünün içeriği aşağıda belirtilmiştir.
İHRACAT ve İTHALAT EĞİTİMİ CDsi :
* DIŞ TİCARETE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
§
§
§
§
İthalat ve İhracat Temel Kavramları
İthalat ve İhracat İşlemleri
İhracat Fiyatı Oluşturma
İhracat Modelleri
§ Dış Ticarette Taraflar
* DIŞ TİCARET BELGELERI
§ Proforma Fatura
§ Ticari Faturalar
§ Gümruk Faturası
§ Navlun Fatura ve Beyannameler
§ Konşimento, Hamule Senedi, CIM ve CIV § Taşıma Belgeleri § Poliçeler § Sigorta Belgeleri § Menşe Belgeleri §
Menşe şahadetnamesi § Dolaşım Belgeleri § Ambalajlara İlişkin Belgeler § Çeki Listesi § Koli İçerik Listesi § Sertifika
Belgeleri § Kalite ve Sağlık Uygunluk Sertifikası
* DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
§
§
§
§
§
Peşin Ödeme
Vesaik Mukabili
Mal Mukabili
Diğer Ödeme Şekilleri
İthalat-İhracat Finansmanı
* DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
§ Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları
§ Akreditif Nedir
§ Akreditif Türleri ve Uygulamalı Örnekler
* DIŞ TİCARET MUHASEBESİ ve UYGULAMALAR
§
§
§
§
§
§
§
İhracat ve İthalat İşlemleri Muhasebesi
Dış Ticarette Tahsilat ve Ödeme İşlemleri Muhasebesi
Serbest Bölgeler ve Muhasebesi
KDV İadesi ve Mahsubu
Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
İhracatta KDV İşlemleri Muhasebesi ve Beyanname Duzenleme
Devlet Yardımları ve Muhasebe Kayıtları
* GÜMRÜK MEVZUATI VE İŞLEMLERİ
§ Gümruk Rejimi
§ Antrepolar
* SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI
§ Serbest Bölge Avantajları ve Dezavantajları
§ Serbest Bölgeye Yapılan Satışlar
§ Serbest Bölgeye Yapılan Alışlar
* DIŞ TİCARETTE TEŞVİK VE DEVLET YARDIMLARI
§
§
§
§
§
Dahilde İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Finansman Destekleri
İhracatta Devlet Yardımları
Devlet Yardımlarını Nasıl Alabilirsiniz?
* ULUSLARARASI PİYASALAR VE PAZARLAMA
§
§
§
§
§
İhracat Fiyatının Belirlenmesi
Dış Piyasalarda Fiyatlandırmaya Etki Eden Faktörler
Fiyatlandırma Stratejileri
İhracat Maliyet Analizi
Uluslararasi Pazarlama
* DIŞ TİCARET MEVZUATI
§
§
§
§
İhracat ve İthalat Mevzuatı
Kotalar ve Tarifeler
İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri
Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
- YURTDIŞINDAKI ŞİRKETLERLE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ
- ÜLKELER VE TİCARET ŞEKİLLERİ HAKKINDA BİLGİLER
- DIŞ TİCARET DERSLERİ VE SUNUMLARI
- TEMELDEN İLERİ DÜZEYE DIŞ TİCARET EĞİTİMİ
- TOPLAM 5000 SAYFALIK DOKÜMAN (WORD, PDF VE POWER POINT SUNUMLARI)
Download