İMMİB - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET SERTİFİKA

advertisement
İMMİB - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DIŞ TİCARET SERTİFİKA PROGRAMI
Sertifika Eğitiminin Amacı:
Dış ticaret sertifika programı, katılımcılarına dış ticareti anlama, dış ticaret uygulamaları
hakkında bilgi sahibi olma ve bunları yapabilme, karşılaşacağı sorunlar hakkında çözüm
üretebilme, firmasını dış pazarlarda rekabetçi bir hale getirecek temel dış ticaret bilgisine
sahip olma amacını taşımaktadır. Eğitime katılanlar dış ticaret mevzuatı ve hukuku, dış ticaret
finansmanı, uluslararası pazarlama, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik modüllerini
tamamlayarak dış ticaret operasyonlarını başarılı bir şeklide yapabilme konusunda yetkinlik
kazanacaklardır.
Eğitim Yöntemi:
Eğitimin hem teorik hem de uygulamadan örnekler ve vak’a çalışmaları ile zenginleştirilmiş
bir içeriği bulunmaktadır. Eğitimin sonunda katılımcılara uygulanacak olan ve eğitim
konularının tamamını kapsayan sınavdan başarılı olanlar (100 üzerinden yapılacak
değerlendirmede minimum 75 puan almak) İstanbul Üniversitesi ile İMMİB in ortak vereceği
başarı sertifikasını almaya hak kazanacaklardır. Sınavdan başarılı olamayanlara ise katılımcı
sertifikası verilecektir.
Program Başlıkları
1.MODÜL: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
-
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri
Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler
Tedarik Zinciri Metodolojileri
Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Genel Değerlendirilmesi
Lojistik İş Çevresi ve Lojistik İşletme Faaliyet Alanları
Dış Ticarette Teslim Şekilleri ( INCOTERMS )
Depo Tanımı ve Depo Türleri
Depo Operasyon Yönetimi
Depo Fiziki Yapısı
Raf Sistemleri
Depo Emniyeti
Depo Yönetiminde Maliyet ve Performans
2.MODÜL: ULUSLARARASI PAZARLAMA
- Pazarlama nedir? Uluslararası pazarlama nedir? Uluslararası ticaret, ihracat ve
uluslararası pazarlama üzerine değerlendirmeler
- Uluslararası Pazarlamanın Gelişim Süreci
- Uluslararası Pazarlamada Pazar ve Çevre Analizleri
- Uluslararası Pazarlarda Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
- Uluslararası Pazarlama Araştırması
- Uluslararası Pazarlama Karması Stratejileri
- Uluslararası Pazarlamada Karşılaşılan Hatalar
3. MODÜL: FİNANS MODÜLÜ
- Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Akreditif Çeşitleri
- Dış Ticaretin Finansmanı ve Alternatif Finansman Teknikleri
İhracatçı Firmaların Kullanabilecekleri Krediler
İthalatçı Firmaların Kullanabilecekleri Krediler
Hem İthalatçı ve Hem de İhracatçı Firmaların Kullanabilecekleri Krediler
-
Eximbank’ın İhracatçılara Sağladığı Destekler ve Eximbank Kredileri
Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler
Risklere Karşı Alınabilecek Önlemler ve Sigorta
Döviz Piyasası ve Döviz Kurunun Belirleyicileri
Dış Ticarete Yönelik Teşvikler
4.MODÜL: DIŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİ MODÜLÜ
Sözleşme
- Genel Bilgiler
- Uygulamada Sözleşme
- Satış Sözleşmesi
- Uluslararası Satış ve Satınalma Sözleşmeleri
- Yurtiçi Satış Sözleşmesinde Ödeme Şekilleri
- Yurtdışı Sözleşmelerinde Ödeme Şekilleri
- Yurtdışı Sözleşmelerde Ödeme Şekilleri
- Sözleşmelerde Anahtar Kelimeler
- Uygulama Yaşanan Örnekler
5.MODÜL: ULUSAL VE ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMA MEVZUATI
MODÜLÜ
a- Ulusal Mevzuat
- Genel Bilgiler
- Eşya Taşıma
- Yolcu Taşıma
- Taşıma İşleri Komisyoncusu
- Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği
b- Uluslararası Mevzuat ve Türkiye
- Cmr Konvansiyonu
- Tır Konvansiyonu ve Uygulaması
- Montreal Konvansiyonu ve Uygulama Şartları
- COTIF ve EK-A CIV Hükümleri İle EK-B CIM Hükümleri Hakkında Genel Bilgiler
- Lahey-Vısby Kuralları ve ROTTERDAM Kuralları Hakkında Genel Bilgilendirme
Download