Aile Danışmanlığı - Gedik Üniversitesi

advertisement
ve
İşbirliği ile
Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı
Eğitim Yeri : İstanbul Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim ve Araştırma Merkezi, Kartal.
Ders Saatleri : C.tesi (09:30 – 17:30) – Pazar (09:30 – 17:30)
Ders Ücreti : 2.750 TL
Ders Süresi : 450-SAAT Max:15-KATILIMCI SAYISI 2 SERTİFİKA-BİRARADA
Eğitimin Kapsamı ve Hedefi
Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları
birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası (Family Law Act)
çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram
ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o
ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.
Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu
vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir.
Aileler kendi güç kaynaklarını geliştirilmesi – işlevselliğinin sağlaması, gerçekçi hedefler
edinmeleri, açık iletişim kurmaları, empati kabiliyetlerini geliştirmeleri ve kendi yaratıcı
çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında aile
danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.
Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik
hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi problemlerde ortaya çıkabilir. Aile
danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların
çözümünün yanı sıra aile bireylerine birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek
sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.
Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm
sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların,
evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki
sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki
sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının
aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine
psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı
olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.
Kimler Katılabilir
Aile Danışmanlığı Sertifika programına aşağıda belirtilen alanlarda en az 4 yıllık üniversite
eğitim almış olanlar katılabilir ve sertifika programını başarı ile tamamlayanlar “Aile
Danışmanı” olurlar.







Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Hemşirelik
Psikoloji
PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Tıp
Çocuk Gelişimi
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde
yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve
psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan
Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.
Eğitimin İçeriği
Modül 1








(40 saat teorik, 25 saat uygulama)
Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
Aile Danışmanının Görevleri
Temel Danışmanlık Bilgi ve Teknikleri
Aile Danışmanlığı Süreci
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Kişilik Kuramları
Bireyi Tanıma Teknikleri
Modül 2







(35 saat teorik, 15 saat uygulama)
Aile ve İletişim Süreçleri
Stres ve Öfke ile Başaçıkma Teknikleri
Problem Çözme Becerileri
Aile İçi Şiddet
Aile Yaşamı ve Medya
Aile Bütçesi ve Yönetimi
Modül 3






(30 saat teorik, 12 saat uygulama)
Aile ve Okul İlişkileri
Anne Baba Tutumları
Anne Baba Çocuk İletişimi
Ailede Öğrenme
Çocukların Davranış Problemleri ile Başa Çıkma
Modül 4








(50 saat teorik, 18 saat uygulama)
Evlilik Öncesi Eğitimi
Aşk Ve Sevgi
Sağlıklı Evlilik Süreci
Evlilikte Yaşanan Sorunlar
Evlilikte Çatışma Ve Uzlaşma Kültürü
Boşanma Süreci
Aile Ve Evlilik Terapisi
Modül 5







(54 saat teorik, 32 saat uygulama)
Aile Danışmanlığında Yeni Yaklaşımlar
Çözüm Odaklı Aile Danışması
Öyküsel Aile Danışması
Bilişsel Davranışçı Aile Danışması
Psiko-analitik Aile Danışması
Yaşantısal Aile Danışması
Modül 6





(25 saat teorik, 8 saat uygulama)
Kadın Erkek Ve Cinsellik
Ailede Cinsel Sağlık
Evlilikte Yaşanan Cinsel Sorunlar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Modül 7






(36 saat teorik, 10 saat uygulama)
Sağlıklı Yaşama Ve Hastalıklardan Korunma
Sağlıklı Beslenme
Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik
Anne Çocuk Sağlığı
Aile Planlaması
Modül 8
 (30 saat teorik)
 Aile Hukuku
 Medeni Kanunda Kadın Ve Erkek
 Aile Mahkemeleri
 Evlilikte Mali Konular
 Boşanma Süreci Ve Mal Paylaşımı
Başvuru ve Kayıt
Nihat Şahinoğlu
(0212) 217 33 67 ve 68
0 532 171 97 12 ve 13
Kayıt formu için tıklayın
Download