Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış Programı

advertisement
İKİNCİ BAHAR SERTİFİKA PROGRAMLARI
2014‐2015 Akademik Yılı
İKİNCİ BAHAR: Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış Programı
(Salı Günleri)
1.Modül: İmparatorluk Mirası (16 Eylül 2014 – 11 Kasım 2014)
Anadolu Kültürel Mirası- Erken Dönem (3 saat)
Anadolu Kültürel Mirası-Bizans Dönemi (3 saat)
Bizans, Konstantinopolis, İstanbul: İmparatorluk Mirası (3 saat)
Kozmopolit şehir olarak İstanbul: Efsane ve Gerçeklik (3 saat)
Osmanlı İmparatorluğunun Sosyal ve Ekonomik Tarihi (3 saat)
Istanbul Tarihi Yarımada Sunumu (3 saat)
Istanbul Tarihi Yarımada Gezisi (6 saat)
2. Modül: Güzel Sanatların Gelişimi (18 Kasım 2014 – 6 Ocak 2015)
Zaman içinde Müzik (3 saat)
Modern Sanata Giriş:Resim ve Heykel (3 saat)
Sanat ve Yaşam (Bölüm 1) (3 saat)
Avrupa Sanatında Rönesans'tan Baroğa Müzik, Plastik Sanatlar ve Mimaride Dönüşüm (3 saat)
Osmanlı Estetiğinin Felsefi Temelleri (Bölüm 1) (3 saat)
Sanat ve Yaşam (Bölüm 2) (3 saat)
Doğu ve Batı’da Müzik Ruhu (3 saat)
Osmanlı Estetiğinin Felsefi Temelleri (Bölüm 2) (3 saat)
3. Modül: Türk Siyasetine Bakış (20 Ocak 2015 – 10 Mart 2015)
Türk Siyasi Hayatı ve Yönetim Geleneği (3 saat)
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (3 saat)
Dünya Ekonomisi, Krizler ve Türkiye Siyaseti (3 saat)
Türkiye-ABD İlişkileri (3 saat)
Türk Dış Politikasının Evrimi (3 saat)
Çağdaş Türkiye’nin Oluşumu I (3 saat)
Arap İsyanları ve Türkiye’nin Orta Doğu Siyaseti (3 saat)
Çağdaş Türkiye’nin Oluşumu II (3 saat)
4. Modül: Türkiye ve Dünyada Güncel Ajanda (24 Mart 2015 – 14 Mayıs 2015)
Ekonomi (6 saat)
Siyaset (6 saat)
Dijital Dünya ve Yeni Medya (3 saat)
Türkiye ve Dünyada Enerji ve Su (6 saat)
Sürdürebilirlik ve Çevre (3 saat)
Download