PowerPoint Sunusu

advertisement
Babilin Asma
Bahçeleri
Babil'in Asma Bahçeleri eski dünyanın 7 harikasından biriydi ve mevkisi açık ve net bir şekilde
belirlenmeyen yer yerdir. Geleneksel olarak, Irak’ta Babil şehri olan şimdiki Hillah yakınlarındaki
Babil’in eski şehrinde inşa edildiği söylenmektedir. Babilli rahip Berossus, bahçeleri Babili 2.Kral
Nebukadnezar’e bağlar. Babil metinlerinde bahçelerden bahseden kesin bir şey yoktur ve kesin bir
arkeolojik delil de bulunmamıştır. Bir efsaneye göre, Babilin Asma Bahçeleri Babil Kralı İmparator
2.Nebukadnezar tarafından eşi Kraliçe Amytis için oluşturulmuştur çünkü Kraliçe Amytis
memleketinin yeşil tepelerini ve vadilerini özlemiştir. İmparator 2. Nebukadnezar “The Morvel of
the Mankind (İnsanlık Harikası)” olarak bilinmiş hale gelen büyük sarayı da inşa ettiren kişidir. Delil
olmayışının sebebi Asma Bahçelerin tamamen efsanevi olduğunun ima edinebilinmesidir ve Strabon,
Diodorus Siculus ve Quintus Curtius Rufus’u içeren Eski Yunan ve Roman yazarlarının doğunun
bahçelerini romantizmin ütopik simgesi olarak gösteren tasvirlerinin bulunmasındandır.
Alternatif olarak, orijinal bahçe Asur Kralı Sanherib’in Musul’un modern şehri yakınlarında Dicle
Nehri üzerinde Ninova’nın başkentinde iyi belgelenmiş olabilir.
İskenderiye Feneri, Mısır'ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiş; ancak günümüzde bulunmayan, Dünyanın
Yedi Harikası'ndan biri ve tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanı. İnşaası MÖ 285-246
yılları arasında süren fener, bu devletin ilk iki kralı Ptolemy (Batlamyus) ve Soter tarafından Mısır'da
İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Pharos Adası üzerine yaptırılmıştı.
Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Knidos'lu Sostratus'tur. Kaidesi ile birlikte 135 metre yüksekliğinde
olan fener, beyaz mermerden yapılmıştı. Tepesinde bulunan, tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre
uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Alt bölümü dikdörtgen şeklinde ve
yaklaşık 55 metre yüksekliğindeydi. Orta bölüm, yukarıya doğru giden rampası olan bir silindir
şeklindeydi. Yaklaşık 27 metre yüksekliğindeydi. Üst bölüm ise silindir şeklindeydi ve üzerinde alevin
bulunduğu bir odası vardı. İskenderiye Feneri, antik çağın yedi harikası içinde günlük yaşam için kullanılan
tek eserdir.
Rodos Heykeli Rodos adasındaki Rodos şehrinin limanının girişinde bir zamanlar
bulunduğuna inanılan Yunan tanrısı Helios'un heykelidir. Rodos Adası sakinleri
tarafından MÖ 305-304 tarihleri arasındaki bir yıllık kuşatmadan kurtulunca
sevinçlerini bir heykel dikerek ifade etmişler. Heykeltraş Lindoslu Khares'in
yaptığı Güneş Tanrısı Helios'u simgeleyen heykel 32 metre yüksekliğindeydi ve
tunçtan yapılmıştı. Liman girişinde duran heykelin bacaklarının arasından
gemilerin geçtiği şeklinde bir söylence vardır ancak o zamanların yapım teknikleri
ve malzemeleriyle böyle bir heykelin yapılması mümkün değildir. Heykel MÖ 225
veya 226'daki bir depremde yıkılmış, birkaç asır yan yatmış halde kalmış. Ayrıca
bu heykel Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilmektedir.
Artemis Tapınağı
Artemis Tapınağı, aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Tanrıça Artemis'e
ithaf edilmiş tapınak Efes'te milattan önce 550 yıllarında tamamlanmıştır. Tapınak
tamamen mermerden inşa edilmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan
tapınaktan geriye bugün sadece bir iki mermer parçası kalmıştır. Türkiye'deki antik
kent Selçuk İzmir'de bulunmaktadır.
Tapınak Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin
eseridir.Dünya'nın yedi harikasını derleyen Sidon'lu Antipader tapınağı şöyle tarif
etmiştir.
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri, Mısır’da yer alan eski piramit şekillerde yapılardır. Mısır’da
100’den fazla piramit vardır. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi'nden Orta
Krallık Dönemi’ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiştir. Bilinen en eski
piramit 3.Hanedan döneminde inşa edilen Basamaklı Piramit’tir. Bu piramit ve
etrafını çevreleyen bloklar; mimar İmhotep tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca bu
yapılar dünyanın en eski şekilli taşlardan inşa edilmiş yapısıdır.Yapımda çalışan
işçiler piramitlerin sırrını bildikleri için yapım bittikten sonra öldürülmüşlerdir. En
çok bilinen piramitler Gize’de bulunmuştur. Birkaç Gize Piramidi inşa edilmiş en
büyük yapılardandır. Gize Piramitleri’nin en büyüğü olan Keops Piramidi şu ana
kadar zarar görmeden ayakta duran, Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri olarak
görülmektedir.
Mouseion
Dünyada ilk müze, miladdan önce üç yüz yılında İskenderiye‘de birinci Ptolemaios
zamanında kurulmuştur. Müze adı verilen ilk bina, aslında bir üniversitedir. Sanata ve bilime
değer veren okulların bir araya toplanmasından meydana getirilmiştir. Bu ilk müzede, sanat
eserlerinden ziyade eski kitaplar vardır. Daha sonraki yıllarda zamanla müzeler, sanat
eserleriyle doldurulmuştur.
Zeus Heykeli
Zeus heykeli MÖ 450 yılında Yunanistan'daki Olimpos'ta yapıldı. Heykel, antik Yunan
döneminin baş tanrısı Zeus için yapılmıştır. Zeus heykeli, Atina'daki Parthenon Tapınağı
için Athena heykelini yapan Phidias adlı ünlü heykeltraş yapmıştır. Tahta iskelet üzerine
altın ve fildişi metal parçaların yerleştirilmesiyle yapılmıştır.
Zeus Tapınağının içinde bulunan heykel, tapınağa ancak sığabiliyordu, hatta oturur
vaziyette tasvir edilen Zeus, ayağa kalksa tapınağın tavanı yıkılacakmış gibi duruyordu.
Heykel 12 m yüksekliğindeydi. Sağ elinde zafer tanrıçası Nike'ı tutuyordu. Sol elindeyse
üzerinde çeşitli metallerden kakmalar olan ve üzerinde kartal olan bir hükümdar asası
vardı. Altın, abanoz, fildişinden yapılmış olan ve değerli taşlardan kakmaların bulunduğu
Zeus'un oturduğu taht, heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. Üzerinde, Yunan
tanrılarının ve sfenks gibi mistik hayvanlar figürleri yer alıyordu.
Download