Uploaded by ozturkabdulhadi

Sheats Goldstein Residence Examination (Not Finished)

advertisement
Mimaride Asal Geometrik Formların Kullanımının
Sheats – Goldstein Residence Örneği Üzerinden İncelemesi
Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri, İ. DAĞGÜLÜ
Abdulhadi Öztürk, 22532029
ÖZET
Bu çalışmada John Lauthner tarafından başlangıçta 1961 - 1963 yılları arasında Paul ve Helen
Sheats çifti için tasarlanmıştır. Sonrasında 1972 yılında yapıyı James Goldstein’in satın almasıyla
birlikte 1994 yılına kadar yapı çeşitli değişimler geçirerek çeşitli eklentilerle birlikte mevcut
formuna getirilmiştir. Bu makalede yapının incelenmesinde geometrik olarak üçgen formunu
kabul edişi ele alınacak, temelde bu biçim üzerinden irdelemeler yapılacaktır.
GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Bevelery Hills, Angelo View çıkmazı yamaçlarına
konumlanan Sheat – Goldstein Residence, Bevelery Hills’in ikonik yapılarından sayılırken aynı
zamanda moda camiası, film ve müzik endüstrilerinin de vazgeçilmez konumlarından biri olarak
kabul ediliyor. İnşaa edildiği süreçten bugüne çeşitli filmlere mekan olan yapı form olarak
alışılageldik mimari yaklaşımları yıkarak, çatı ve duvar tanımlamalarını kendi içerisinde yeniden
tanımlıyor. Bu yazıda bu konunun irdelenmesi amaçlanmış, insan gözünün alışmış olduğu yapı
formlarının aksine kendi formunu tanımlayan bu yapıyı gözlemlemek amaçlanmıştır.
(Şekil 1)
1. BULGULAR
1.1. Yapı Kabuğu ve Çatı
Yapıyı bütüncül olarak ele aldığımızda başlangıçta büyük kütleli bir heykeli veya biçim verilmiş
bir mağarayı anımsattığı görülmekte. “Mimarimsi heykel ve heykelsi mimari kavramları
1950’lerden sonra sıklıkla kullanılmaya başlasa da, diğer sanat alanlarında olduğu gibi heykel
ve mimarinin 20.yy.’ın başlarında geçirdiği köklü değişim ve yeni ilişki biçimi, bu kavramların
gelişmesinde etkin bir rol üstlenmiştir. Gelenekten kopuş ve her iki alanın soyut kavramını
üretim süreçlerine katması form, kütle-boşluk ve izler kitle ile olan ilişkilerinin değişimiyle
sonuçlanmıştır. Bu değişim mimari ve heykelin birbiriyle olan ilişkisinin farklılaşarak
yakınlaşmasını sağlarken, üç boyutlu tasarım nesnesi çerçevesindeki birlikteliklerine yeni
açılımlar kazandırmıştır. (BOŞLUK, FORM VE MALZEME ÇERÇEVESİNDE HEYKELDE MİMARİ,
MİMARİDE HEYKEL EĞİLİMLERİ, S. Alp – 2020)”. Yapıldığı dönem ele alındığında bu yaklaşımdan
etkilendiği açıkça görülmektedir.
Yapının girişi ve aynı zamanda en uzun vakit geçirilen birimlerinden olan salon bölümünü örten
yapıyla özdeşleşmiş olan üçgen formda bir kabuk örtü mevcut. (Şekil 2) Bu form 2 noktada
kırılarak yapının doğu ve batı kısımlarında güneş kırıcı ve duvar rollerini üstleniyor. (Şekil 3)
(Şekil 2)
(Şekil 3)
Bu tür bir üçgen form yapının temel yaşam alanının yeteri kadar günışığı almasını zorlaştıracağı
için formda çeşitli noktalara delikler açılarak örneğine tarihi türk hamamlarında da sık sık
rastladığımız fil gözleri yerleştirilmiştir. Bu cam fanuslardan 15-20 cm aralıklarla 750 adet
kullanılmıştır. (Şekil 4)
(Şekil 4)
1.2. Yapıda Kullanılan Malzeme ve Renkler
Yapıda temel yapı malzemesi olarak beton, cam ve ahşap karşımıza çıkmakta. Ahşap
1.3. Yerleşim Planı ve Bölümler
1.4. Detaylar
1.5. John LAUTHNER ve James GOLDSTEIN Hakkında
2. TARTIŞMA VE SONUÇ
Burada bir şeyler tartışılacaktır.
3. KAYNAKÇA
[1] BOŞLUK, FORM VE MALZEME ÇERÇEVESİNDE HEYKELDE MİMARİ, MİMARİDE HEYKEL
EĞİLİMLERİ, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi Volume/Cilt: 6 No/Sayı: 2, S. Alp – 2020)
[2] http://emlakansiklopedisi.com/wiki/hamam-mimarisi, 07.03.2013
Download