Document

advertisement
FELSEFEYE GİRİŞ
İnsan Nedir?
Nereden geldik
Nereye gidiyoruz
Hayatın bir anlamı varmıdır?
Kainat nasıl meydana gelmiştir?
Bu sene hangi takım şampiyon
olacak?
İnsanın insan olmaktan doğan
merak duygusu ve yaşadığı
hayatı anlama,açıklama çabası,
ilk çağlardan günümüze kadar
yaşantımızı meşgul eden en
önemli olgudur.
İşte insanoğlu şartları uygun hale
geldikten sonra bu gibi sorulara
cevap aramaya başlamıştır.
Peki insanın bu soruları
cevaplamak için neye ihtiyacı
vardır?
DÜŞÜNMEYE
Felsefe yokken insan
düşünmüyormuydu?
Henüz disiplinli düşünme eylemi
yani felsefe ortaya çıkmamışken
insanlar yaşadıkları hayatı
birtakım mitolojik efsaneler ve
doğruluğu tartışılır hikayelerle
açıklıyorlardı.
ZEUS
Zeus
eski Yunan Mitolojisinde
tanrıların kralı, en güçlü ve
önemli tanrıdır. Gökyüzünün,
şimşek ve gök gürültülerinin
tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir
şimşek ile resmedilmiştir
POSEİDON
Poseidon Yunan mitolojisinde
denizler depremler ve atlar
tanrısı. Zeus ve Hades'in kardeşi.
En önemli silahı üç dişli bir
yabadır ve bu yabayı yere
vurduğunda depremler meydana
gelir. Poseidon hırs ve gücü
temsil eder. Poseidon'un hırsı
Atlantis'in yok olmasına sebep
olmuştur.
M.Ö 6. yyda Antik yunanda artık
ürünü pazarlama ihtiyacı; deniz
ticaretinin gelişmesine, ticaret
kolonilerinin ortaya çıkmasına ve
farklı kültürlerle etkileşime neden
olmuş,bu durum ise bir refah
ortamının doğmasını sağlamıştır.
İnsanlar zenginleştikten sonra en
temel ihtiyaçlarını karşılamışlar
ve üst seviyede düşünme faaliyeti
gerektiren alanlara yönelmeye
başlamışlardır.Artık mitolojiler
ve hikayelere inanmayıp bunları
eleştirmiş ve merak duygularını
daha çok bilimsel faaliyetlerle
giderme ihtiyacına
yönelmişlerdir.
İşte bu ilk düşünme faaliyetleri
merak duygusunun bilimsel
yollarla giderilmeye çalışması
felsefenin ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
İlk felsefi soru
varlığın ana maddesi (arkhe)
nedir?
Thales = su
Anaximenes = Hava
İlk filozofların bu şekilde bilgiyi
araması bilginin peşinden
koşması ona ulaşmaya çalışması
bilgiyi sevmek onun peşinden
koşmak anlamına gelen felsefe
kavramının ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
Felsefe: Bilgelik sevgisi
Philia (sevgi) Sohia (bilgi)
Filozof :bilgiyi seven onun
peşinden koşan
Felsefe:İnsanın içinde yaşadığı
hayatı anlama ve açıklama
çabasıdır.Felsefe tarihinin bilinen
ilk filozofu Thales tir.
Ömer KUTLU
Felsefe Öğretmeni
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards