Unit Ünite Plan ı Template Şablonu

advertisement
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Ünite Planı Şablonu
Öğretmenin
Adı, Soyadı
Ayla ŞENER – Gülay ÖZTÜRE – Nurdan KAYA - Tuğba COŞKUN – Şakir ONAY
Okulunun Adı
Okulunun Bulunduğu
Mahalle
MENDERES
Okulun Bulunduğu İl
İZMİR
Ünit Bilgisi
Ünite Başlığı
VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Ünite Özeti
Bu ünite ile öğrenciler besinlerin gerekliliği, besinlerin içerikleri ve görevlerini, dengeli ve sağlıklı
beslenmeyi, besinlerin sindirimini, dişler ve ağız sağlığını, zararlı maddelerin boşaltımını ve sigara ve
alkolün zararlarını bilir.
Dersin Adı
Fen ve Teknoloji
Sınıf Düzeyi
5. sınıf
İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre
20 Ders Saati
Ünitenin Temelleri
Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)
1. Besinler ve Dengeli Beslenme
—Besinlerin Gerekliliği
—Besinlerin içerikleri ve görevleri-Dengeli ve Sağlıklı Beslenme
2. Besinlerin Sindirimi
—Sindirim ve Organları
—Dişler ve Ağız Sağlığı
3. Zararlı Maddelerin Boşaltımı
—Boşaltım ve Organları
4. Sigara ve Alkolün Zararları
Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)
1. Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için besinlere ihtiyacı olduğunu fark eder.
1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney yaparak test eder
1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar
1.5. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını belirtir.
1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar
1.7. Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar
1.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir
1.9. Besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel olarak arttığını fark eder
2. Besinlerin sindirimi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.
2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerektiği çıkarımını yapar.
2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek
görevlerini kısaca açıklar.
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
2.4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında göstererek sindirimdeki görevini fark eder.
2.5. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.
3. Boşaltımda görevli yapı ve organlar ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kısaca
açıklar.
3.2.Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması
olduğunu belirtir.
3.3. Boşaltımda böbreklerin dışında artık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve organları sıralar.
3.4. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar
4. İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Sigaranın ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar
4.2. Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder
4.3. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durur.
4.4. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemek için çeşitli spor faaliyetlerine katılmanın önemini fark
eder.
Öğretim Programı Tasarım Soruları
Temel Soru
Neden hep bir şeyler yemek istiyoruz ve her istediğimiz
yiyemiyoruz?
Neden ağaçların meyvelerini yiyoruz da dallarını ya da köklerini
yemiyoruz?
Sadece çikolatayla beslensek olmaz mı?
Ünite Soruları
Neden ağzımıza aldığımız yiyecekleri çiğneme ihtiyacı
hissederiz?
Yanlışlıkla boncuk yutan bir çocuğun yuttuğu boncuk
büyüdüğünde de karnında mıdır?
Anneniz neden hiç size sigara ya da alkol vermez?
Dengeli beslenme nasıl olur?
Hangi besinler bizim için yararlı hangileri zararlıdır?
Besinlerin içerikleri ve görevleri nelerdir?
Sindirim ne demektir?
Sindirim organları nelerdir?
İçerik Soruları
Besinleri nasıl sindiririz?
Dişlerimizin bizim için önemi nedir?
Diş ve ağız sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?
Vücudumuz zararlı maddelerden nasıl kurtulur?
Boşaltım nedir ve boşaltım organları nelerdir?
Sigara ve alkolün zararları nelerdir?
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Değerlendirme Planı
Değerlendirme Zaman Çizelgesi
Proje Başlamadan Önce
Öğrenciler Projlerini
Gerçekleştirmek için
Çalışıken
Soru Sorma
Soru Sorma
Kavram
Haritası
KWL Şeması
Proje Tamamlandıktan Sonra
KWL Şeması
Grup ve
Bireysel
Değerlendirme
Yazılı Özetler
Değerlendirme Özeti
Ünite başında sorular sorularak öğrencilere ünite sonunda hangi kazanımlara sahip olacaklarının
sinyalleri verilecek. Bu soru cevaplarla öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri belirlenecek. Eksik
bilgileri varsa tamamlanıp üniteye başlanacak. Öğrenciler projelerini gerçekleştirirken onlara
sorular sorularak doğruya yönlendirilmeleri sağlanacak. Grup olarak ve bireysel
değerlendirmeler yapılacak. Projeleriyle ilgili tutacakları yazılı özetlerle proje sürecinin
değerlendirilmesi yapılacak. Proje sonunda ise proje başında yapılan KWL şeması ile proje
sonunda yapılan KWL şeması arasındaki değişim değerlendirilecek. Son olarak öğrencilerden
öğrendiklerini yansıtma yazısı istenecek.
Ünite Ayrıtnıları
Önkoşul Becerileri
Üniteye başlayabilmek için öğrencilerin üniteyle ilgili kavramları bilmeleri gerekir. Bunun için
ünite başında kavram haritası kullanılabilir. öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek için de
KWL şeması oluşturmaları gerekir. Üniteye geçmeden önce öğrencilerden insanların neler
yediklerini, bir şeyi yerken hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini gözlemlemeleri istenecek.
Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri
Üniteye Hazırlanma
Üniteden Önceki 1 Hafta
Bir hafta boyunca yedikleri yiyecekleri listelemeleri istenir.
Yemek yerken yaptıklarını gözlemlemeleri istenir.
Sigara ve alkol kullanan insanların yaşadıkları sağlık problemlerini araştırmaları istenir.
1. Hafta:
Başlama
İlk ders saatinde geçen senene ünitede öğrenilenler sorulur ve dikkat çekilerek 1.
ünite resimleri incelenerek üniteye giriş yapılır.
Ünite başındaki araç gereçlerin listesi çocuklarlara verilerek bunları şimdiden temin
etmeleri istenir.
1. Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme ile ilgili olarak öğrenciler;
1. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için besinlere ihtiyacı
olduğunu fark eder.
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
İŞLENİŞ:
Sınıfa çiçek getirilir ve günlük sulanır ve yaşamını devam ettirmek için neye ihtiyacı
var sorusu sorulur.
Beyin Fırtınası:
— Arabanın yürümesi için neye ihtiyacı vardır?
— Bitkilerin, hayvanların ve insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için
nelere ihtiyacı vardır?
Yararlı ve zararlı yiyeceklerin listelerini yapın.
Bulabildiğiniz resimleri listenize yapıştırın.
Zararlı yiyeceklerin neden zararlı olduğunu düşünün.
Web günlüğüne giderek ilgili soruyu cevaplayın.
Besinler ve dengeli beslenme konusunda internet, ders kitapları ve çeşitli
kaynaklardan araştırma yapmaları istenir. Sınıfta sunmaları sağlanır.
Dengeli beslenilmiş bir günün planını web günlüğüne yazın.
Öğrenciler gruplara ayrılarak her bir grup kendilerine düşen besin içeriğini araştırır. Hangi
besinlerin bu içeriğe sahip olduğunu listeler. Ayrıca besin içeriklerinin vücudumuzdaki
görevlerini belirtir.
Konu ile ilgili web günlüğündeki soruyu yanıtlayınız.
Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını
belirtir.
Sınıfımıza iki çeşit bitki getirilerek sulanır ve gözlemleme yapılır.
Biz insanlar niçin yemekten sonra su içme ihtiyacı hissediyoruz?
Sınıfa kuru yiyecekler getirilerek suyun besin için önemi ilişkilendirilir.
Yakın çevremizde bulunan bitki çeşitleri dalları toplanarak kabukları kesilerek içinde
su barındırdığı ve düzenleyici görev yaptığı gözlemlenir.
Öğrencilere besinlerimizin genelinde içinde su barındırdığı vurgulanır ve örnekler
verilir. Üzüm portakal kavun karpuz… Vb
Konu ile ilgili web günlüğündeki soruyu yanıtlayınız.
2. Hafta: Sindirim Sistemi
Besinlerin sindirimi ile ilgili olarak öğrenciler;
1. Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir
Bir bardak suya kesme şeker konur ve çözünür bu örnekten yola çıkılarak
vücudumuza giren besinlerinde kana karıştığı vurgulanarak örnek verilir.
Sağlık bakanlığının sitelerine girilebilir.
2.
Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerektiği çıkarımını
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
yapar.
Bir bardak suya kesme şeker konur ve çözünür bu örnekten yola çıkılarak
vücudumuza giren besinlerinde kana karıştığı vurgulanarak örnek verilir.
Alınan besinin geçirdiği aşamalar.
3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile
göstererek görevlerini kısaca açıklar
İnsan modeli üzerinde sindirim organları gösterilir.
Sindirimde grev alan organları kavram haritası, resim, ya da poster çalışması
yaptırılabilir.
Öğrencilere guruplar oluşturarak sindirimde görev alan organların resimlerini ve
şemalarını yapmaları istenir.
Sınıf ortamında anlatmaları sağlanır.
Köpükten model oluşturulabilir.
El işi kâğıdıyla sindirim organları çizilip, kesme yapıştırma yapılabilir.
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi 2
4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında göstererek sindirimdeki
görevini fark eder.
Diş modeli üzerinde diş çeşitleri ve görevleri anlatılır. ( Dişçiden diş protezi alınabilir.)
Evde kendi ağzında diş çeşitleri ve görevlerini anne babalarına anlatmaları istenebilir.
Ağız ve diş sağlığına dair bilgi verilir.
Sınıfımıza bir dişçi çağrılır ve sunum yapması sağlanır. Diş hastanesine gidilebilir.
Oyun hamurundan diş modeli yaptırılır.
5.
Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.
UYGULAMA: Öğrencilerimizden diş fırça ve macunlarını getirmeleri istenir ve
kurallarına uygun diş fırçalama yaptırılır.
Öğrencilere sınıf içinde dişleri saydırılır.
Sindirim ve dişle ilgili sunumlar izletilebilir
Öğrenciler gruplara ayrılır
1 grup: Dişin çeşitlerini, söyler
2 grup: model üzerinde gösterirler.
Diş çeşitleri kartonlara yaptırılır ve özellikleri sınıfta anlattırılabilir.
Diş sağlığımız için kalsiyum almaları ve dişlerini korumaları söylenebilir.
Kalsiyum miktarının diş sağlığı açısından önemi.( Yumurtanın yarısını fırçalama
deneyi)
Kavanozun içerisine diş atılıp, besin parçaları atılıp ağzı kapatılır. Değişim gözlemlenir.
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Diş Temizliği Animasyonu
Konumuzun wiki sayfasını oluşturunuz.
3. Hafta: Boşaltım Sistemi
Boşaltımda görevli yapı ve organlar ile ilgili olarak öğrenciler;
1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, model üzerinde göstererek
görevlerini kısaca açıklar.
Beyin fırtınası: “Atık” kavramının çağrıştırdığı sözcükleri, yazmaları istenir.
Evdeki atıklarımız örnek olarak verilebilir.
Arabalardaki eksoz borusu ve çıkan gazlar hatırlatılıp gösterilir ve atıkla ilgili bağlantı
kurmaları istenir.
2. Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin
vücut dışına atılması olduğunu belirtir.
Sınıfa süzgeç getirilerek burada karışım halinde bulunan su süzülerek atıklar gösterilir.
Diyaliz hastanesi ziyaret edilebilir.
3. Boşaltımda böbreklerin dışında artık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve
organları sıralar.
Üroloji ( Bevliyeci) doktorundan yazılı ve görsel araç gereçler temin edilir ve konu ile
ilgili röportajlar yapılır.
Böbrek sağlığımızda nelere dikkat etmeliyiz.
4. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar
Üroloji ( Bevliyeci) doktorundan yazılı ve görsel araç gereçler temin edilir ve konu ile
ilgili röportajlar yapılır.
Böbrek sağlığımızda nelere dikkat etmeliyiz.
Tuvalet temizliğinin önemi
Boşaltım sistemi ile ilgili sunu hazırlayınız.
Örnek sunu
4. Hafta: Besinlerin Korunması Sigara ve Alkolün Zararları
İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri ile ilgili olarak öğrenciler;
1. Sigaranın ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar
Yeşilay’dan konu ile ilgili bilgi afiş ve seminer vermeleri istenebilir.
Öğrencilerden gazete dergi ve TV haberler toplamaları istenebilir.
2. Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder.
Büyük bir sigara modeli yapılır ve bütün okul öğrencileri ile cenaze namazı kılınarak
defin işlemleri yapılır ve öğrencilerin taziye dilekleri alınır.
Yazı şiir kompozisyon resim çalışmaları yaptırılır.
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
3. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durur.
Emniyet teşkilatında narkotik büro amirliğince konu ile ilgili bilgi ve seminerler verilir.
4. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemek için çeşitli spor faaliyetlerine
katılmanın önemini fark eder.
Koşu yarışı yatırılabilir.
Rol gereği sigara içen ve içmeyen öğrenci olarak yarış yaptırılır.
Sporun sağlık için yararlarını Beden eğitimi öğretmenine anlattırılabilir.
Sigaralı pet şişe etkinliği yaptırılır.
Yeşilay’ın sitesinden sigara ve alkolle ilgili bilgiler bulunabilir.
Broşür ve resimler istenebilir.
ARAŞTIRMA ÖDEVLER:
Besinlerimizi nasıl tazeliğini sağlarız?
Bilinçli tüketici olarak nelere dikkat etmeliyiz? Araştırın
Besinlerin temizlemesinde nelere dikkat etmeliyiz? Araştırın.
Besin alışverişi yaparken katkı maddelerine nasıl dikkat etmeliyiz.
Araştırmalarını yazılı sözlü ve poster çalışması olarak sunmaları istenir
Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir
Öğrenciler aileleri ile alışverişte besin kontrollerini yaparlar.
Market ziyareti yaptırılıp ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarlar.
Her sınıftan 2 öğrenci görevlendirilip, kantinde ürün kontrolü yaptırılabilir.
Besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel olarak arttığını fark eder
Büyük marketlerdeki besin çeşitliliğinden bahsedilir.
Paketlenmiş besinlerden bahsedilir.
Bununla ilgili gazete TV ve dergilerden haberler toplamaları istenir.
Domates çeşitleri ve ketçap vb örnekler verilir.
Buğday ve türevleri anlatılır.
Teknoloji sayesinde besinlerin çeşitliliğinin artması, farklı mevsimlerde yenilebilmesi.
Diğer ülkelerdeki yiyeceklerin ülkemize de ulaşması.
5. Hafta: Değerlendirme Etkinlikleri
Değerlendirme etkinliği
KWL Şeması yapılacaktır.
Bildiklerim
Bilmediklerim
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Öğrendiklerim
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek
Özel
ihtiyaçları
olan
(engelli)
öğrenci
Görme engelli öğrenciler için işitsel kaynak, işitme engelli öğrenciler için
daha fazla görsel kaynak kullanılabilir. Bu ünitenin işlenişinde öğrenci
merkezli olunacağından öğrencilerin yapacakları çalışmalarda bu gibi özel
ihtiyacı olan öğrenciler grup çalışmalarına alınarak desteklenebilir.
Öğrenme
güçlüğü
çeken
öğrenci
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için daha fazla kaynak kullanılabilir. Bu
gibi öğrencilerin yapacakları çalışmalar daha sık aralıklarla takip edilebilir.
Onlara sürekli destek verilebilir.
Üstün
zekalı ya
da
yetenekli
öğrenci
Üstün zekalı ye da yetenekli öğrencilerden daha üst düzey çalışmalar
istenebilir. Onları diğer arkadaşlarına yardımcı olmaları için görev verilebilir.
Bu sayede hem sıkılmaları engellenir hem de diğer öğrencilerin farklı
düşünme yolları bulmaları sağlanabilir.
Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler
Teknoloji – Donanım (Kullanmayı düşündüğünüz aracın yanındaki kutuya tıklayın)
Fotoğraf
Makinası
Bilgisayarlar
Digital Foto.
Makinası
DVD Oynatıcı
Lazer Disk
VCR
Yazıcı
Video Kamera
Yansıtma Sistemi
Video Konferans Sistemi
Tarayıcı
Diğer
Televizyon
İnternet
Bağlantısı
Teknoloji – Yazılım (Kullanmayı düşündüğünüz yazılımın yanındaki kutuya tıklayın)
İşlem Tablosu
Masaüstü
Yayıncılık
Görüntü İşleme
Web Sayfası Geliştirme
Web Tarayıcı
Kelime İşlemci
Çokluortam
Diğer
E-posta
CD üzerinde
ansiklopedi
Basılı
Malzemeler
Sarf
Malzemeleri
Ders Kitabı, Öğretim Programı Rehber kitapları, broşür
Kalem, defter, flash bellek
www.bilkent.edu.tr
İnternet
Kaynakları
www.beslenme.gen.tr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sindirim_sistemi
www.hekimce.com
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Diğer
Kaynaklar
Diyetisyen (dengeli beslenmeme sonucu gerçekleşebilecek sağlık
problemlerini anlatmalı)
Doktor (Sigara ve alkolün sağlığa zararlarından bahsetmeli)
Burada uzman kişilerin konu hakkındaki görüşleri öğrenciler üzerinde olumlu
etki yapacak ve öğrenilenler kalıcı olacaktır.
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Download