Kalp Yetmezliği

advertisement
Kalp Yetmezliği
Prof. Dr. Ertuğrul Ercan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ç
Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD
Çanakkale
AVN
LAD
RCA
pa
sc
Ao
1. Düşük basınçlı giriş
2. Yüksek basınçlı çıkış
Kalp Yetmezliği sınıflama
Sistolik - diyastolik
Sağ – sol
Etyolojik
Dilate
Alkolik
….
Ak t-kronik
k
ik
Akut
AkutPrimer--sekonder
Primer
Volum – basınç yükü
K l yetmezliği
Kalp
t
liği
Sistolik disfonksiyon
Diyastolik disfonksiyon
SİSTOLİK YETMEZLİK
KALP SİRKULASYONA KANI ETKİLİ GÖNDEREMEZ
DİYASTOLİK YETMEZLİK
KALP SERTLEŞTİĞİ İÇİN GEVŞEME KABİLİYETİNİ KAYBEDER
KALP HER VURUŞTA TAM ANLAMIYLA DOLAMAZ
Normal
Kalbin sistolu ve diastolu,
diastolu üç boyutlu
olarak ekokardiyografik görüntüden
Tom cath yazılımı ile elde olunmuştur.
Sol ventrikülün
entrikülün sistolü (sağ) ve
e
diastolu (sol) şematik olarak
gösterilmiştir. Diastolik ve sistolik
volum ml olarak verilmiştir (sol alt).
Aradaki fark atım hacmidir (stroke
volum, SV).
(Çanakkale
Ç
kk l O
Onsekiz
ki M
Martt Ü
Üniversitesi
i
it i Kardiyoloji
K di l ji
Kliniği Ekokardiyografi Laboratuarı arşivinden)
Sistolik disfonksiyon
Sistolik disfonksiyon
K gücü
Kas
ü ük
kaybı
b
Sarkomerlerin gerginliği kontraksiyonun şiddetini belirler. Eğer
sarkomerler, yani kalp duvarı gergin değil ise bu durumda kontraksiyon
zayıf
y olur. Örnek p
preload azalması y
yani hipovolemidir.
p
Preload artışının
ş
sağlanması ile sarkomerlerin yaklaşık %50 uzatılmasına kadar
kontraksiyon şiddetlenir. Bu noktadan sonra ise kontraksiyona katkı
elde edilmemektedir
edilmemektedir. Daha ileri boyutta ise kontraksiyon şiddeti
azalmaktadır.
Kalbin myokardiyal katmanları gösterilmiştir. Kalbin apeksine,
etrafını dolaşarak ulaşan kas lifleri kasıldıgında kalbi hem çevirerek
hemde apekse doğru çekerek kısalır.
kısalır Diğer bir myokard katman ise
ise,
kalbi halka şeklinde sarar. Bu yapının kasılması ise kalbi yatay
eksende sıkıştırır. Bu sayede kalp üç eksende de küçülmüş olur.
Normal (istirahat)
Normal
(maksimum)
Kardiyak
Stroke volum Oksijen tüketimi
output ((lt/dk)
t/d )
((ml))
(ml O2-100 ml)
56
5.6
80
40
4.0
18.0
106
13.9
4.0
50
5.5
60
6.0
50
13 0
13.0
Kalp yetmezliği
(i ti h t)
(istirahat)
Kalp yetmezliği
(maksimum)
Diyastolik disfonksiyon
PATOFİZYOLOJİ
HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER
NÖROHORMONAL DEĞİŞİKLİKLER
HÜCRESEL DEĞİŞİKLİKLER
HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER
KALP YETMEZLİĞİNİN HEMADİNAMİK DURUŞ NOKTASI,
SİSTOLİK YETMEZLİK
DİYASTOLİK YETMEZLİK
NÖROHORMONAL DEĞİŞİKLİKLER
N/H DEĞİŞİKLİK
+ ETKİ
- ETKİ
↑ SEMPATİK
İ
AKTİVASYON
↑ HR ,↑
,↑ KONTRAKTİLİTE
KONTRAKTİLİTE,,
VAZOKONST.. → ↑ V DONUS,
VAZOKONST
DONUS,
↑ DOLUS
Arteriolar KONST →
After load →↑ workload
→↑ O2 TUKETIMI
↑ Renin
Renin--Angiotensin –
Aldosterone
SU TUZ TUTULUMU→↑
TUTULUMU→↑ VR
VAZOKONST →
↑ after load
↑ Vasopressin
BENZER
BENZER
↑ interleukin &TNFα
&TNFα
HİPERTROFİ
Apoptosis
VAZOKONSTRİKSİYON→↑
AZOKONSTRİKSİYON→↑ VR
↑ After load
↑Endothelin
HÜCRESEL DEĞİŞİKLİKLER
CA TUTULUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
ADRENERJİK RESEPTÖRLERDE DEĞİŞİKLİK
BETA 1 RESEPTÖR DESENSİTİZASYONU DOWN REGULASYON
SORASI
ALFA 1 RESEPTÖR ZAYIFLIĞINDA ARTMA
KONTRAKTİL PROTEİNLERİNDE DEĞİŞİM
PROGRAMLI HÜCRE ÖLÜMÜ(APOPTOZİS)
BAĞ DOKU MİKTARINDA ARTIŞ
FİZİK MUAYENE
YÜKSEK KAN BASINCI
DÜŞÜK
Ü Ü KAN BASINCI
JVD
YER DEĞİŞTİRMİŞ APİKAL VURU
S3(KALBİN HIZLI DOLUMUNDA DUYULAN SES)
S4
SOLGUNLUK
SOĞUK TERLEME
KALP YETMEZLİĞİNDE FRAMİNGAM
KRİTERLERİ
İ
İ
MAJOR KRİTERLER
PND
JVD
RAL
KARDİYOMEGALİ
S3 GALO
AKUT PULMONER ÖDEM
POSİTİF HEPATİK JUGULER REFLEKS
VENÖZ BASINÇ YÜKSELMESİ
KALP YETMEZLİĞİNDE
FRAMİNGAM KRİTERLERİ
MİNÖR KRİTERLER
GECE ÖKSÜĞÜ
EGZERSİZDE DİSPNE
HEPATOMEGALİ
PLEVRAL EFÜZYON
NORMALİN 1/3 Ü KADAR VİTAL KAPASİTEDE AZALMA
TAŞİKARDİ(120/DK)
1 Doluş problemleri
1.
Diyastolik kalp yetmezliği
2. Kontraksiyon problemleri
Sistolik kalp yetmezliği
3. Kombinasyon
Dokuların metabolik ihtiyaçlarını
karşılayacak oksijenizasyonun
sağlanamaması
SOL--SAĞ KALP YETMEZLİĞİ NEDİR ?
SOL
KALP YETMEZLİĞİ ÇEŞİTLERİ
SAĞ KALP YETMEZLİĞİ
EN SIK SEBEBİİ SOL KALP YETMEZLİĞİ
İĞİ
DİĞER SEBEBLER:PULMONER
EMBOLİ,PULMONER
İ
HİPERTANSİYON,SAĞ
İ
İ
Ğ MI,
HEPATİK KONJESYON,ASİT,KARDİYAK
SİROZLA BERABERDİR
KALP YETMEZLİĞİ NASIL GELİŞİR
™GENELDE KRONİK BİR HASTALIKTIR
™POMPALAMA FONKSİYONUNDAKİ
İ
İ KAYBI
KARŞILAMAK İÇİN KOMPANSASYON
™KAS
S KİTLESİNİ
İ
Sİ İ ARTTIRARAK
™GENİŞLEYEREK
™DAHA HIZLI ATARAK
KALP YETMEZLİĞi NEDENLERİ
KORONER ARTER HASALIKLARI
KALP KAPAK HASTALIKLARI
Volum
Basınç
MI
HİPERTANSİYON
KALP KASI HASTALIKLARI
KALP İNFLAMASYONU
KALP YETMEZLİĞi NEDENLERİ
KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
CİDDİ AKCİĞER HASTALIKLARI
DİYABET
CİDDİ ANEMİ
AŞIRI AKTİF TİROİD GLANDI
ANORMAL KALP RİTMLERİ
KALP YETMEZLİĞi NEDENLERİ
KORONER ARTER HASTALIĞI
KALP YETMEZLİĞi NEDENLERİ
MİYOKART İNFARKTÜSÜ
KALP DOKUSUNUN ÖLMESİNE NEDEN OLUR
KALAN CANLI KALP DOKUSU DAHA GÜÇLÜ KASILMALIDIR
KALP YETMEZLİĞi NEDENLERİ
YÜKSEK TANSİYON
KONTROLSÜZ HİPERTANSİYON KALP YETMEZLİĞİ RİSKİNİ
ARTTIRIR
KALP DAHA BASINÇLI KAN POMPALAR
İLK ÖNCE KALP KALINLAŞIR VE DAHA SONRA GENİŞLER VE
ZAYIFLAR
KALP YETMEZLİĞi NEDENLERİ
KAPAK HASTALIKLARI
İLAÇLAR,İNFEKSİYON
İLAÇLAR İNFEKSİYON VE ALKOL
KONJENİTAL KALP HASTALIKLAR
CİDDİ AC HASTALIKLARI
KALP YETMEZLİĞi NEDENLERİ
CİDDİ ANEMİ
TAŞİKARDİ
HİPETİROİDİ
ARİTMİ
KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİ VE
BULGULARI
NEFES DARLIĞI(DİSPNE)
DİSPNE EGZERSİZDE VEYA İSTİRAHATTE
DÜZ YATINCA RAHAT NEFES ALAMAMA
NEFES DARLIĞI İLE UYKUDAN UYANMA
İNATÇI ÖKSÜRÜK VE WHEEZİNG
ÖDEM
KARIN,BACAK VE DİZLERDE ŞİŞME, KİLO ALIMI
KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİ VE
BULGULARI
YORGUNLUK HALSİZLİK
KALBİN VÜCUDUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK KADAR KANI
POMPALAYAMAMASI
SEMPTOM
DEĞİŞMEYEN YORGUNLUK HİSSİ
GÜNLÜK AKTİVİTELERDE YORGUNLUK
Newyork Kalp Cemiyetinin (NYHA) sınıflaması
kullanılır.
kullanılır Buna göre
NYHA II-- Kardiyak hastalık var, aktivitede
kısıtlama yok
NYHA II
II-- Aktivitede g
gafif kısıtlama var
NYHA III
III-- Aktivitede belirgin kısıtlama var
NYHA IVIV- Aktivitenin tamamen engellenmesi
engellenmesi,
istirahatte bile nefes darlığı var
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİ EDİLİR FAKAT TAM KÜR SAĞLANMAZ
ÇOĞU MALİGNİTEDEN DAHA KÖTÜ PROGNOZ
YAŞAM ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK
FARMAKOLOJİK
CERRAHİ
YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ
SİGARA BIRAKILMASI
KİLO VERME
ALKOL BIRAKILMASI
KAFEİNİN BIRAKILMASI VEYA AZALTILMASI
DÜŞÜK SODYUMLU VE YAĞSIZ BESLENME
EGZERSİZ
YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ
STRESS AZALTILMASI
SINIRLI SIVI ALIMI
DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ
SEMPTOMLARI VE KİLOLARI NOT ETMEK VE BUNLARI
DOKTORA BİLDİRMEK
KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN FARMAKOLOJİK
TEDAVİ
ACE İNHİBİTÖRLERİ
KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNİN KÖŞE TAŞIDIR
KALP YETMEZLİĞİ PROGRESYONUNU YAVAŞLATIR
VASODİLATASYONLA KALBİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTIR
KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN FARMAKOLOJİK
TEDAVİ
DİÜRETİKLER
SIVI YÜKLENME BULGUSU OLDUĞU ZAMAN REÇETE EDİLMELİ
ŞİŞKİNLİK VEYA ÖDEM
DAHA FAZLA SU VE TUZ ATIMINI SAĞLAR
KALBİN İŞ YÜKÜNÜ VE ÖDEMİ AZALTIR
KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR
KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN FARMAKOLOJİK
TEDAVİ
POTASYUM
ÇOĞU DİÜRETİK POTASYUMU VÜCUTTAN UZAKLAŞTIRIR
POTASYUM PREPERATLARI İDRAR OLAN KAYBI KARŞILAR
POTASYUM ARİTMİ
ESANSİYELDİR
KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN FARMAKOLOJİK
TEDAVİ
VAZODİLATATÖR
KALBİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTIR
KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN FARMAKOLOJİK
TEDAVİ
DİJİTAL PREPERATLARI
KALBİN KASILMA KUVVETİNİ ARTTIRIR INOTROP
SEMPTOMLARI AZALTIR
KALP HIZINI YAVAŞLATIR
KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN FARMAKOLOJİK
TEDAVİ
BETA BLOKÖRLER
KALP HIZINI VE KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR
KALBİN İŞ YÜKÜNÜ DÜŞÜRÜR
ANTİAGREGAN ANTİKOAGULANLAR
TEDAVİ
GERİ DÖNDÜREBİLİR OLAYLARIN TEDAVİSİ
İSKEMİ
VALVULER KALP HASTALIKLARI
TİROTOSKİKOZ VEYA DİĞER YÜKSEK DEBİLİ DURUMLAR
ŞANTLAR
ARİTMİ(A.FİB,A.FLUT)
MEDİKAL(CA KANAL BLOKÖRLERİ BAZI ANTİARİTMİKLER)
DİYET VE EGZERSİZ
TUZ KISITLAMASI
SIVI KISITLAMASI
GÜNLÜK KİLO TAKİBİ
EGZERSİZ PROGRAMLARI
DİÜRETİK TEDAVİ
EN EFEKTİF SEMPTOMATİK RAHATLAMA
HAFİF SEMPTOMLARDA
HCTZ
Chlorthalidone
Metolazone
GFR < 30 TİAZİDLER ETKİSİZ
HENLE KULBUNDA NA REABSORBSİYONUN
ENGELLERPER
DİÜRETİK
DAHA CİDDİ KALP YETMEZLİĞİNDE LOOP
DİÜRETİKLERİ:
LASİX (20
(20--320 MG QD),FUROSEMİDE
BUMEX(BUMETANİD 1
1--8 MG)
TORSEMİDE(20
TORSEMİDE(20--200 MG)
MEKANİZMASI:HENLENİN ÇIKAN KOLUNDA
KLOR REABSORBİSYONUNU
İ
ENGELLEYEREK
NATRİÜREZ,KALİÜREZ,METABOLİK ALKALOZA
NEDEN OLUR
YAN ETKİLERİ
PRE--RENAL AZOTEMİİ
PRE
HİPOKALEMİ
DERİ DÖKÜNTÜSÜ
OTOTOKSİK
K TUTUCU AJANLAR
TRİAMTEREN-AMİLORİD:DİSTAL TÜBÜLE ETKİ EDEREK
TRİAMTERENK SEKRESYONUNU AZALTIR
SPİRİNOLAKTONE:KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINDA
SURVİYİ ARTTIRIR.MİYOKARDİYAL
ARTTIRIR MİYOKARDİYAL FİBROZİS VE
REMODELLİNGİ ENGELLER
RENİN-ANJİOTENSİN
RENİNİNHİBİTÖRLERİ
RENİN ANJİOTENSİNANJİOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ
AKTİVASYONU
S O U KALP YETMEZLİĞİNİN
Ğ
ERKE
SAFHALARINDA BAŞLAR VE PROGRESYONLA ÖNEMLİ
BİR ROL OYNAR
ACEACE
C -İ
ARB
SPİRİNOLAKTON
ARB
ACE--İ İLE BENZER ETKİLERİ VAR
ACE
ACE-İ KONTRAENDİKE
ACEİ
OLDUĞU
Ğ ZAMAN TERCİH
İ
EDİLİR
DİJİTAL
DİJİTALİN KALP YETMEZLİĞİDE MORTALİTEYE ETKİSİ
YOK
FAKAT HASTANEYE YATIŞLARDA
AZALMA SEMPTOMLARDA AZALMA SAĞLIYOR
AZALMA,SEMPTOMLARDA
DİJİTAL AKTİVASYON
MEKANİZMASI
İNTASELLULER CA ARTTIRARAK VE AKTİN –MİYOZİN
ÇARPRZ KÖPRÜ FORMASYONUNU DEĞİŞTİREREK+
İNOTROP ETKİLERİ VARDIR
VAGOTONİC ETKİLERİ
ARİTMOJENİK ETKİLERİ
DİJİTAL TOKSİKASYONU
DAR TÖROPATİK ARALIĞI VAR
NON--KARDİYAK
NON
İ
ETKİLERİ
İ
İ
ANOREKSİYA
KUSMA
BAŞ AĞRISI
MİDE BULANTISI
DEZORYANTASYON
DJİTAL TOKSİKASYONUNDA
TEDAVİ
İLACI BIRAK
AV-BLOK VE BRADİKARDİ İÇİN ATROPİN
AVGEREKİRSE PM
HAYATI TEHDİT EDEN ARİTMİLERDE DİGOKSİN
SPESİFİK FAB ANTİKORLARI
LİDOKAİN VE FENİTOİN VERİLEBİLİR
BETA BLOKÖRLER
DAHA ÖNCELERİ KONTRAENDİKE
ŞİMDİ TEMEL TEDAVİYİ OLUŞTURMAKTA
LV FONKSİYONUNU GELİŞTİRDİĞİ GÖSTERİLEN TEK
TEDAVİ
LV FONKSİYONU YANINDA SURVİYİDE ARTTIRIYOR
TEK KONTRAENDİKASYON DEKOMPASNE K.Y
POZİTİF İNOTROPLAR
BU İLAÇLAR MİYOKARDİYAK
KONTRAKTİLİTEYİ ARTTIRIR
DOPAMİN,DOBUTAMİN,MİLRİNON,AMRİNON
,
,
,
BİR ÇOK ÇALIŞMA GÖSTERDİ Kİ ORAL ALIMLA
MORTALİTEDE ARTIŞ SAPTANDI
BU YÜZDEN TEK KULLANIM YERLERİ
KARDİYOJENİK ŞOKTAKİ AKUT BULGULAR
ANTİKOAGÜLASYON
ATRİAL FİBRİLASYON
SOL VENTRİKÜL
İ Ü APİKAL
İ
TROMBÜS
Ü
EMBOLİK EPİZOTLAR
ANTİARİTMİKLER
BU HASTALARDA EN SIK ANİ ÖLÜM NEDENİ VT
SUSTAİNED
İ
VT VE KARDİYAK
İ
ARREST Ö
ÖYKÜSÜ
Ü Ü OLAN
HASTALARDA ICD İMPLANTASYONU ÖNERİLİR
ANTİARİTMİKLER
NON--SUSTAİNED TAŞİKARDİLİ HASTALAR
NON
ELEKTROLİT
İ VE ASİTASİT
İ -BAZ DENGESİİ DÜZELTİLMELİ
Ü
İ
İ
NON-İSKEMİK KARDİYOMİYOPATİ ICD
NONİMPLANTASYONU ÖNERİLİR
YENİ YÖNTEMLER
İMPLANTE EDİLEBİLEN YARDIMCI ARAÇLAR
YAPAY KALP
BİVENTRİKÜLER PACİNG(SADECE
(
LBBB PATERNİNE
SAHİP OLA K.Y HSTALARINDA
KALP TRANSPLANTASYONU
İMMUNSUPESİF TEDAVİDE GELİŞMELERDE SONRA
SIKÇA YAPILMAYA BAŞLANDI
1 YILLIK SURVİ % 8080-90
5 YILLIK SURVİ % 70
PROGNOZ
MORTALİTE HASTANIN SEMPTOMLARINA VE LV
FONKSİYONUNA BAĞLIDIR
%5 HASTA GURUBU HAFİF SEMPTOMLAR
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
CERRAHİ VE DİĞER MEDİKAL PROSEDÜRLER
DÜZELTİLEBİLİR BİR PROBLEM YOKSA GENELDE KULLANILMASZ
KORONER ANJİOGRAFİ
KORONER ARTER BYPASS
KAPAK DEĞİŞİMİ
ICD İMPLANTASYONU
KALP TRANSPLANTASYONU
SOL VENTRİKÜL YARDIM CİHAZI
LAB BULGULARI
ANEMİ
HİPERTROİDİ
İ
İ İ
KRONİK RENAL YETMEZLİK,ELEKTROLİT
ANORMALLİĞİ
PRERENAL AZOTEMİ
HEMAKROMATOZİS
Mesajlarım
Kalp yetmezliği normal sistolik fonksiyona rağmen
olabilir
EF ilk sorudur?
Azalmış EF de diüretik, ACEİ, ARB, sprinolakton, digital,
BB
Diyastolik kalp yetmezliğinde KA, ACEİ, ARB, BB
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards