ENFEKSİYON HASTALIKLARI NEDİR? Enfeksiyon hastalıkları, tıp

advertisement
ENFEKSİYON HASTALIKLARI NEDİR?
Enfeksiyon hastalıkları, tıp literatüründe parazitlerin ya da mikropların
insanların
vücutlarına
girmesiyle
oluşan
hastalıkların
genel
adıdır.Enfeksiyon hastalıklarına neden olan mikrop ya da parazitler, insan
vücuduna birçok farklı yollardan girebilmektedir.
Enfeksiyon hastalıkları, özellik bakımından bulaşıcı özellikler
gösterebilir ve hastalığın yayılması kişiden kişiye göre değişebilmektedir.
Buna ise, kişinin hastalıklara karşı direnç özelliği oldukça önemli bir rol
oynar. Bu tür hastalıklara, mikro düzeydeki varlıklar neden olur ve de bu
türden bazı hastalıklar çok ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir.
Bu nedenle, enfeksiyon hastalıkları ciddiye alınmalıdır. Virüs, rikesia,
mantar ya da bakteri gibi türler vücut içerisine girerler ve enfeksiyon hastalıklarının oluşmasına neden
olurlar. Önlem alınmazsa, bu hastalıklar gelişebilmektedir.
Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateştir. Ateşi olan her hastanın gitmesi
gereken tek hekim enfeksiyon hastalıkları hekimidir. Ayrıca sarılık, paraziter hastalıklar ,
döküntüyle seyreden bazı hastalıklar ve cilt enfeksiyonlarının bir çoğunda ateş olmaz. Bu
hastaların da ilk önce enfeksiyon hastalarına baş vurmaları önemlidir.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLENİR?
 Grip
 Sarılık
 Göz beyazlarında sararma,
 İdrar renginde koyulaşma,
 İştahsızlık,bulantı
 Halsizlik, Yorgunluk
 Karın ağrısı ve buna bağlı İshal
 Kabakulak,
 Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ısırık yada tırmalanma halleri
 Büyük dışkıda tenya,parazit.
 Ayağa ya da vücudun herhangi bir yerine paslı metal batması
 Öksürük,balgam
 Taşıyıcı sarılık
 Ateş, terleme (Brucella)
 Kene sokması
 Ayaklarda -bacaklarda kızarıklık,şişlik,ağrı.
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA YOLLARI:
Download