LİMANDA FAALİYET GÖSTEREN “TAŞERON FİRMA VE

advertisement
LİMANDA FAALİYET GÖSTEREN “TAŞERON FİRMA VE PERSONELİNCE
UYULMASI ZORUNLU GÜVENLİK VE EMNİYET TEDBİRLERİ” FORMU:
Bu liman tesisinde faaliyet gösteren taşeron firmalar ve bu firmaların personeli, aşağıdaki
uyulması zorunlu güvenlik ve emniyet tedbirleri formunu imzalayıp LTGS’ye teslim ettikten
sonra liman sahasında çalışmalarına izin verilecektir.
Taşeron Firma ve Personelinin Uyması Zorunlu Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri
1- Her ne surette olursa olsun, hiçbir firma personeli, Mülki İdare Amirliği’nden daimi ya da
geçici giriş kartı almaksızın, limana girmeyecek, girme teşebbüsünde bulunmayacaktır.
2- Limana giriş ve çıkışlar, sadece Liman “B” Kapısından turnikelerden kart okutmak
suretiyle yapılacaktır; hiçbir personel diğer kapılardan giriş çıkış yapmayacak veya teşebbüste
bulunmayacaktır.
3- Hiçbir personel, limana giriş esnasında, işin gerektirdiği ve önceden bildirilmiş olan
malzeme ve ekipmanın dışında başka bir malzeme ve eşya limana sokamaz veya çıkaramaz.
4- Mülki İdare Amirliği tarafından verilmiş liman giriş kartlarının, limanda bulunulduğu
sürece, görünür bir şekilde takılması zorunlu olup, kartını takmayan firma personeli derhal
liman dışına çıkarılacaktır.
5- Personel, görevli olduğu mahallin dışına çıkamaz, sınırlandırılmış alanlara giremez.
6- Liman sahası içerisinde iş güvenliği malzemelerinin kullanılması ve kurallarına uyulması
zorunlu olup, aykırı hareket edenlerin limana girişine izin verilmez
7- Limana alkollü girmek ya da limanda alkol almak yasaktır, aykırı hareket edenlerin giriş
izinleri iptal edilir.
8- Firma personeli, liman içerisinde sahipsiz bir eşya görmesi halinde, dokunmayacak, derhal
463 16 00/2217 nolu telefonu arayarak Güvenlik Kontrol Merkezine bilgi verecektir.
9- Liman içerisinde herhangi bir güvenlik ihlaline şahit olunması durumunda, olayı Güvenlik
Kontrol Merkezine bildirmek firma yetkililerinin ve personelinin görevidir.
10- Firma personeli, liman içerisinde şahit olduğu yangın olaylarını şehir itfaiyesine (110), iş
kazası vb olaylarıise acil servis’e (112) bildirmekle yükümlüdür.
11- Liman sahası içerisinde veya giriş esnasında, gerekli görmesi halinde Koruma ve
Güvenlik personeli, firma personelini arayabilir, personel buna itiraz edemez.
12- Disiplinsiz hareket eden, güvenlik ve emniyet tedbirlerine uymayan personelin liman giriş
izini iptal edilir.
13- Liman güvenlik seviyesinin yükselmesi durumunda, ses yayın sisteminden yapılacak
anonslar veya Liman İdarecilerinin ya da Koruma Güvenlik personelinin uyarıları
doğrultusunda hareket edilecektir.
14- Firma, personelinin belirlenen güvenlik ve emniyet tedbirlerine uymasını sağlamakla
yükümlü olup, personelinin aykırı tutum ve davranışlarından doğrudan sorumludur.
Firma Yetkilisi
Firma Personeli
(isim-soyisim-unvan-kaşe- imza)
(isim-soyisim-unvan-imza)
Tarih : ……./……/…….
Download