Konteyner ve Liman Takip Sistemi Hayata Geçirildi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Konteyner ve Liman Takip Sistemi Hayata Geçirildi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca geliştirilen Konteyner ve Liman Takip Sistemi
hayata geçirildi.
Söz konusu sistem sayesinde, ülkemize giriş yapan ve ülkemizden çıkış yapan
konteynerlere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
limanlarda gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, hızlandırılması ve
liman işlemlerine bağlı maliyetlerin azaltılması hedeflenmektedir. Yeni uygulamayla
konteynerlerin çip aracılığıyla teknolojik olarak izlenmesi mümkün olacaktır.
Mersin Limanı’nda devreye alınan sistem sayesinde gümrük idaresinin sistemleriyle
liman işletmesinin sistemleri entegre edilerek gümrük denetimlerinin etkinliği
artırılacak, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan veri tabanı genişleyecektir. Bu sistem
sayesinde limana gelen-giden konteynerin, liman içi hareketleri dahil olmak üzere
etkin bir şekilde izlenmesi ve sağlıklı istatistik üretilmesi mümkün hale gelecektir.
Gümrük idaresinin otomasyon sistemleriyle limanların otomasyon sistemlerinin
entegre edilmesinin önemli bir çok katkıları olacaktır. İlerleyen süreçte, gümrük
idaresinin liman işletmesine vereceği talimatları bu sistem üzerinden verebilir hale
gelecek. Bu da kâğıt kullanımını azaltacak ve işlemlerin güvenli ortamda yapılmasını
temin edecektir.
Mersin’de devreye alınan Konteyner ve Liman Takip Sistemi önümüzdeki hafta
İskenderun Limak limanında devreye alınacaktır. Akabinde de Ambarlı
Gümrüğüne bağlı limanlarda da devreye alınacak olup, buna ilişkin test
çalışmaları devam etmektedir. İlerleyen zamanda da konteyner işlemleri yapan tüm
limanlarda uygulamanın devreye alınması hedeflenmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download