T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Sayı: 95588472-104
Konu : Karayolu ile Gelen Eşyanın GDY'e
Alınması hk.
22.06.2016/16909286
TÜM GEÇİCİ DEPOLAMA/LİMAN İŞLETMELERİ
Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte bir örneği gönderilen
09.06.2016 tarih, 16558581 sayılı yazılarında; 25.11.2009 tarih, 25509 sayılı yazıları ile
hava ve deniz limanlarında bulunan gümrük idarelerinin iş yoğunluğu ve özellikle
büyükşehirlerde bu limanların çevresindeki trafik yoğunluğu dikkate alındığında, karayolu
ile yurda getirilen eşyanın geçici depolanmasına ilişkin gümrük işlemlerinin, hava vd deniz
liman gümrük idareleri dışındaki gümrük idarelerinin denetimindeki geçici depolama
yerlerinde yapılması gerektiği yönünde talimat verildiği,
Konu ile ilgili olarak hava ve deniz limanları çevresindeki trafik yoğunluğu, bu
limanlardaki geçici depolama yerlerinin doluluk oranlan ve ilgili gümrük idaresinin iş
yoğunluğu hususlarının Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması
halinde karayolu ile gelen araçlar muhteviyatı eşyanın liman içerisinde bulunan geçici
depolama yerlerine alınarak gümrük işlemlerinin yapılması hususu bildirilmiştir.
Bu itibarla, ihtiyaç duyulması halinde karayolu ile gelen araçlar muhteviyatı eşyanın hava
ve deniz limanları içerisinde bulunan geçici depolama yerlerine alınarak gümrük
işlemlerinin yapılmasının talep edilmesi halinde, eşyanın konulmasının talep edildiği geçici
depolama yerinin doluluk oram ve hangi gerekçe ile böyle bir talepte bulunulduğu
hususları ile Müdürlüğümüz mütalası ile birlikte talebe ilişkin Bölge Müdürlüğümüzden
görüş sorulması.
konuya ilişkin yanılan talebin Bölge Müdürlüğümüzden alınacak talimat doğrultusunda
karşılanması gerektiği bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Taşkın KARADENİZ
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yrd. V.
DAĞITIM:Tüm Geçici Depolama/Liman İşletmeleri.
Download