Egzersize Kardiyak Uyum

advertisement
EGZERSİZ KARDİYAK VE SİSTEM
Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER
EGZERSİZ SIRASINDAKİ
DAYANIKLILIĞIMIZ VE SÜRATİMİZ
BÜYÜK ORANDA KASLARIMIZIN
GEREKEN HIZ VE SÜREYLE GERİM VE
ENERJİ ÜRETEBİLME YETENEĞİNE
BAĞLIDIR.
Egzersizde öncelikle gözlenen
fizyolojik yanıtlar
 Kalp atım sayısında yükselme
 Solunum sıklığında artma
 Kas kasılması ve güç üretiminde
artış
 Vücut ısısında değişme
Egzersize Kardiyak Uyum
Akut egzersizin kardiyak etkisi
Kardiyak Sistemin Çalışma Esasları
Kalp döngüsü
Kalbin ritmik uyarılması
Kalbin pompalama işlevi
a) Kardiyak döngü
b) Kalbin ritmik uyarılması
c) Kalbin pompolama işlevi
İç-kaynaklı düzenleme: Kalp kası
fizyolojik sınırlar içinde kalan
tüm kanı çevreye pompalayabilir.
Otonom sinir sistemi ile düzenlenme:
sempatik (uyarıcı)
parasempatik (yavaşlatıcı)
KARDİYAK DEBİ
Dinlenim halindeki kalbin
bir dakikada damarlara
pompaladığı kan miktarı
= Nabız X Atım Hacmi
=70 X 70 = 4900 ml
 5 l.dak-1
KALP ATIM SAYISI /NABIZ = Bir
dakikada kalbin kasılma sayısı
ATIM HACMİ = Sistol sırasında sol
ventrikülden atılan kan miktarı
(DSH-SSH=70 ml)
DSH = Diyastol sonu hacim (120 ml)
SSH = Sistol sonu hacim (50 ml)
Nabız ve atım hacmi akut egzersizle .
Egzersiz şiddetlendikçe atım hacmi de artar.
KARDIAK DEBİ/OUTPUT
 Nbz X AH = 70 X 70 = 4.9 l.dak-1
(istirahatte)
 200 x 100 = 20 l.dak-1 (maksimal
egzde)
 200 x 150 = 30 l.dak-1 (maksimal
egzersiz/antrenmanlı kişi)
Kronik egzersizin (antrenman)
kardiyak sisteme etkisi
Egzersizin tipi ne olursa
olsun; şiddeti, süresi ve
kişinin başlangıç fiziksel
yeterliliğine göre ilk
kardiyak, solunumsal ve kassal
değişiklikler 2-8 hafta
içersinde belirginleşir.
Antrenman sonrası aynı iş yükü daha az
nabız sayısı ile karşılanabilir.
Antrenman sonucu her vuruda
perifere atılan kan hacmi artar.
Sonuçta kardiyak debide antrenman
öncesine göre belirgin artışlar
saptanır.
Antrenman ile KALP BÜYÜKLÜĞÜ iki
şekilde artar:
 Dayanıklılık Sporlarında Hacim 
 Miyokardiyal Genişleme
 Güç-çabukluk Sporlarında Kitle 
 Miyokardiyal Hipertrofi
 Ekokardiografik analiz
Antrenman ile göreceli KALP BÜYÜKLÜĞÜ
artışı dayanıklılık egzersisinde
(sporcularında) daha belirgindir.
Egzersize yeni başlayan
sedanterler için temel ilkeler
 Haftada 3 gün, en az 30 dak (ısınma
dahil), maksimun kalp atımının %60’ı
ile yapılan dayanıklılık
egzersizleri (yürüme, koşma, yüzme
gibi)
Nbzmaks=220–yaş
(-10) (Andersen formulü)
Sonuç
 Aerobik yeterlilikte artma
 (VO2maks, laktat eşiği, daha az nabız
artışı)
 Yürünen mesafe, çıkılan katın artması
vd
Download