Prokaryot Hücre (Gelişmemiş Hücre)

advertisement
Prokaryot Hücre (Gelişmemiş Hücre)
Mikroskop ile 100x
yakınlaştırmada görülürler
Translusent olduğu için (şeffaf)
mikroskopta tam görünmez
Bakteri Çeşitleri
Coccus (kok)
Yuvarlak şekilli
bakteriler
Yandaki bakteri çeşitlerine örnekler
Kok
-Stophylo
Coccus
-stroptopocus
Basil
- E.
coli
Spiral
Kokobasil
-Treponema
Pallidum
(sifiliz
hastalığı)
Hemophilus
Brucella
Basillus (basil)
Spiral Bakteriler
Kokobasil
(coccobasil)
Gram boyası
Bu yöntem ile hem morfolojileri hemde hücre duvar yapısı anlaşılabilinir.
Sırayla 4 madde yanında belirtilen zaman sınırlarında kullanılır.
1. Kristal Violet (mavi)
30 sn – 1 dk
2. Lügol
(iyotlu bileşik)
dk
3. Alkol
(%96 dekolarizasyon yapar (tekrar renksizleştirir) )
4. Fuksin
(Kırmızı)
15sn – 30 sn
-
1
15 sn
Lügolün görevi kristal violeti bakterinin duvarında tutunmasını sağlamaktır
Alkolün görevi bakteriyi renksizleştirmektir.
Bakteriler gram boyamaya göre 2 gruba ayrılırlar Bunlar gram pozitif (+) ve gram
negatif (-) dir.
Gram (+) de bakteri mavi-larcivert boyanırken;
Gram (-) de bakteri kırmızı boyanır.
Bu farkın temel nedeni hücre duvar yapısındaki farklılıklardır.
Teikoik asitin görevi peptidoglikan tabakayı korumaktır.
Fimbrianın görevi bakteriyi konak hücreye tutundurmaktır
Flagella Bakterinin hareket organıdır.
Gram (-)
FARKLILIKLAR
Gram(+)
lipopolisakkarit
Teikoik asit
Dış zar
Peptidoglikan tabaka gram (-) den daha kalındır
Peptidoklikan tabaka daha incedir
Gram (+) bakteri mavi boyalıdır.
Gram (-) bakteri kırmızı boyalıdır.
KAPSÜL
Kapsülün görevi hücre duvarının sağladığı
güvenlikten daha fazlasını vermektir.
Polisakkarittir. Her bakteri türünde bulunmaz.
Bakteriyi fagositoza karşı korur.
Vucudumuzda bakterilere karşı parçalı
lökositler savaşır.
Vucudumuzda virüslere karşı lenfositler
savaşır.
Download