çanakkale boğazı`ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel

advertisement
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAKİ DENİZ
YOSUNLARININ
ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
GRUP-ANTİ
Ceren KUZNEK
Belgin SERT
Fatma OĞUZ
SUNUM AKIŞI
 Projenin Amacı
 Genel Bilgiler
 Materyal ve Yöntemler
 Bulgular ve Tartışmalar
 Kaynaklar
 Teşekkürler
PROJENİN AMACI
Bu çalışmada amacımız Çanakkale boğazı
kıyısından toplanan yosundan elde edilen
numuneyi etanol-su ve hekzan ekstraklarının
dört bakteri cinsine karşı anti-bakteriyal
aktiviteleri değerlendirmektir.
SU YOSUNLARI (alga)
Makroskopik
Çok hücreli
Sığ sularda büyüyen
Kırmızı, kahverengi, yeşil ve mavi-yeşil algler
A, B1, B2, B6, C vitaminleri
Niyasin , iyot, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum
KULLANIM ALANLARI
sabun
cam
gübre
kozmetik
soda
ENTEROMORPHA
 Chlorophyta şubesinin bir cinsidir.
 Tuzlu sularda yaşarlar.
 Tuzluluğa, sıcaklığa,ışık şartlarına
karşı dayanıklı olduklarından
denizlerde bolca bulunurlar.
Neden yosun?
 Deniz yosunları çeşitli ülkelerde hem yiyecek ve
endüstride ham madde olarak kullanılmıştır.
 Kanarya adaları kıyısından alınan chlorophytadan
çeşitli çözücüler kullanılarak yapılan anti- bakteriyal
inceleme bulgularında metanol ekstratının Gram(+) ve
Gram(-) bakterilerine karşı en güçlü anti- bakteriyel
aktiviteyi gösterdiği görülmüştür.
Neden Çanakkale Boğazı
Çanakkale Boğazının hem
Karadeniz hem de Ege
Denizi'nden gelen akıntıların
etkisinde bulunmasından
dolayı bu bölgedeki mineral
ve organik karbon miktarının
fazla olduğu bilinmektedir.
Kullanılan Bakteriler
Staphylococcus aureus(S.A): Sporsuz ve hareketsiz kök
formundaki bu bakteri Gram pozitif özelliktedir. 30-37ºC’ de
gelişir.
Escherichia Coli (E.coli):
Koli basili olarak bilinen bu bakteri memeli
hayvanların kalın bağırsağında yaşayan
faydalı bakteri türlerinden biri olup en iyi
vücut sıcaklığında çoğalır.Gram negatif bir
bakteri hücresidir.
Enterococcus faecalis (E.F.): Gram pozitif bir bakteri hücresidir.
Bazı fermente süt ve et ürünlerinin olgunlaştırılması sırasında
diğer laktik asit bakterileri ile birlikte başlatıcı kültür olarak
kullanılmaktadır.
Pseudomonas aeruginosa (P.A):Çoğu toprak ve suda bulunan
gram negatif bir bakteri hücresidir.
Materyal -Yöntem
Kurutma
Öğütme
Çözücü uçurma
Yıkama ve
sterilizasyon
Ekstraksiyon
Etanol-su karışımı
Hekzan
 Mueller Hintan Agar petri
kaplarına döküldü.
 Sertleştikten sonra bakteri
stoklarından çizgi ekimler
yapıldı.
 Petri kapları inkübatörde 37º C
‘de 20 saat tutuldu.
• Sterilizasyon için alev kullanıldı.
• Pamuklu silgiç yardımıyla bakteri türleri agar üzerine yaydırıldı.
Özüt emdirilen diskler
ve standartlar
(gentamisin ve
vankomisin) petri
kabına yerleştirildi.
Büyüme için 20 saat
inkübasyon yapıldı.
Petri kaplarındaki
inhibasyon çapları
incelendi.
Deney Sonucu
Staphylococcu
s aereus (MIC
mm)
Enterococcus
faecalis (MIC
mm)
Escherichia
coli
(MIC mm)
Pseudomonas
aeruginos (MIC
mm)
Vankomisin
15
21
--
--
Gentamisin
19
--
17
21
Hekzan
--
--
--
--
Hekzan
ekstraktı
--
--
--
--
EtOH-su
ekstraktı
--
--
--
--
Bulgular Ve Tartışma
 Çanakkale boğazı kıyısından aldığımız yosun türünde
anti-bakteriyel özellik bulunmayabilir.
 Kullanmış olduğumuz su-etanol çözücüsünü tam olarak
uçuramadığımızdan özütü gerektiği kadar derişik hale
getiremedik.

Kullandığımız diğer bir çözücü olan hekzanı derişik hale
getirsekte apolar maddelerin bir etkinliği olmadığı
düşünüldü.
KAYNAKLAR






[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Su_yosunlar%C4%B2011
[2] www.boyutft.com/img/DenizYosunuGenelBilgi.pdf, 2011
[3] http://agaclar.net/forum/showthread.php?t=1462, 2011
[4] tr.wikipedia.org/wiki/Yeşil_algler, 2011
[5] www.biltek.tübitak .gov.tr, 2011
[6] Kirchhoff and Pflugmacher 2000,Lee 1999, Romano et
al.2003,Zbikowski et. al.2005
 [7] Ozturk B, Ozturk AA “On the biology of Turkish straits system.”
Journal Bulletin de I'Institut Oceanographique, Spec. Issue 17, 205221,1996
 [8] Özsoy E, Latif MA, Beşiktepe T, Çetin N “The Bosphorus Strait:
Exchange fluxes, currents and sea-level changes. In: Ivanov LJ,
Oguz T (eds.) Ecosystem Modelling as a Management Tool for the
Black Sea” Kluwer Academic Publishers, Netherland, 2, 1-27,1998
 [9] Çanakkale Boğazında Klorofil a ve Çözünmüş Mineral Besin
Elementi Miktarlarının Analizi ‘Ekoloji 14,57,1-6 2005
 [10] http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekstraksiyon, 2011
 [11] Gülbaran ,E.,1981,Kimya Mühendisliği Ünit Operasyonları Cilt-III
Kütle İletimi ve Uygulamaları ,İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Yayınları Sayı 137, İstanbul
 [12]http://tr.wikipedia.org/wiki/Soxhlet_Ekstrakt%C3%B6r%C3%BC,2011
 [13] http://www.mikrobiyoloji.org, 2011
 [14] http://www.food-info.net/tr/bact/staur.htm, 2011
 [15] http://tr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
 [16]http://www.gidadernegi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F88924
33CFFAAF6AA849816B2EFCBBEAAA275E5F231
 [17]http://tr.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
 [18] Karagöz, S., Doğruöz, S., 2009, Antibacterial activity of some lichen
extracts, Journal of Medicinal Plants Research Vol., 3(12): 1034-1039.
 [19] Akgül, C., Kaya, İ., 2004, Potent antibacterial activity of oligo-3aminopyridine aganist Staphyloccus aureus and Enterococcus faecalis,
Indian Journal of Biochemistry&Biophysics Vol. 41, pp.120-122
 Koordinatörümüz Prof. Dr. Mehmet AY’A,
 Danışmanlarımız Prof. Dr. Handan GÜLCE’YE ve
Doç. Dr.Cahit AKGÜL’E,
 Tübitak çalışanı olarak çalıştayda yer alan hocamız
Hamza SUCU’YA ,
 Teknisyenimiz Memduh BİLMEZ’E,
 Grup Alternatif Yosunun sevgili üyeleri Gamze, Selin
ve Ömer’e,
 Ve çalıştaya katılan tüm hocalarımıza
TEŞEKKÜRLER…
Download