Mikrobiyoloji Laboratuvar* Ders 5

advertisement
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Ders 5
Arş. Gör. Ayşenur YAZICI
Erzurum Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
2017
Gram Boyama:
Mikrobiyolojide en
önemli boyama
yöntemdir.
Bu boyama bakterileri
iki büyük sınıfa ayırır.
a)Gram positive:
MOR
b) Gram negative:
KIRMIZI
2
Gram Boyama
Hans Christian Gram tarafından 1882 yılında uygulanan boyama
tekniğidir. Bakteri tanımlamada kullanılan ilk teknik olarak çok
önemlidir.
Gram boyamanın temeli, bakterilerin hücre duvarı farklılıklarıdır.
Bakterilerin 2 Büyük Sınıfı
Bakteriler hücre duvarı yapılarının farklılığından dolayı gruba ayrılırlar.
Gram Pozitif
Gram Negatif
Bakteri Morfolojileri
Değişik Morfoloji Tipleri
Kompleks boyama olan Gram boyama 3
aşamadan oluşur.
1. Slide smear Hazırlama: Bakteri örneklerinin lam üzerine
hazırlanması, fikse edilmesi.
2. Gram boyama: Sıra ile boyamaların yapılması.
3. Görüntünün alınması: Mor renkli görülen bakteriler Gram (+),
pembe renkli görülenler ise Gram ( - ) bakterilerdir.
Fiksasyon
• Petri kaplarından veya eğik tüp kültürlerinden alınan mikroorganizma
örnekleri slide üzerine yayılarak fiksasyon yapılır.
• Burada çok hücre alınmamalıdır.
• İnce bir tabaka halinde örnekler havada veya alevden geçirilerek
sabitlenir. Bu işleme fiksasyon denir.
Gram Boyama
Deney Videosu
https://www.youtube.com/watch?v=sxa46xKfIOY
Deneyin Yapılışı:
1) Sıvı ve katı kültür ortamından öze ile alınıp lam üzerine yayılan bakteri
kültürünün havada kuruması sağlanır. 3 defa alevden geçirilerek fiziksel tesbit
yapılır.
2) Lam ( preparat ) boya kabına konarak, kristal viyole ile 1 dakika boyanır.
3) 1 dakika sonra kristal viyole boya kabına dökülür.
4) Lam üzerinde kalan boya üzerine lugol ilavesi yapılır. 1 dakika beklenir.
5) 1 dakika sonra boya kaba dökülerek, % 95' lik Etil Alkol ve su ile boya
akmayıncaya kadar yıkama İşlemi yapılır.
6) Bu işlemden sonra lam üzerine (preparat) safranin dökülerek 15-20 saniye
dakika beklenir. Boya dökülüp, lam yıkanarak kurulanır. Bir damla immersiyon
yağı damlatılarak mikroskopla incelenir ( 100 x ).
7) Objektif sahasında görülen mor renkli bakteriler Gram (+), pembe renkli olanlar
ise Gram ( - ) olarak adlandırılır.
Sonuç
Download