5. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 1. Yazılı 2014

advertisement
Ad:
Soyad:
………………………………………………………………… OKULU
5 – D SINIFI 1. DÖNEM 1. MATEMATİK YAZILI SORULARI
1.Aşağıdakilerden hangisi bir düzgün çokgeni
belirtmez?
A.
Yandaki şekil ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
B.
C.
A. Bir iç açısı 108 derecedir.
B. Bir düzgün çokgendir.
C. İç açılarının toplamı 720 derecedir.
D. Bu bir altıgendir.
D.
2. A
[AB] = [AC]
ve
s(B) = 70® ise
s(A)=?
B
7.
.
Tarih:
4
27.10.2011
Not:
8.
C
A.70
Yukarıdaki örüntü nasıl devam etmelidir?
B.60
C.50
D.40
3. Aşağıda verilen şekillerden hangisinin
yüksekliği yanlış çizilmiştir?
9.
4 – 9 – 19 – 34 – A – B
Yukarıdaki örüntüye göre; A + B = ?
A.54
Aşağıdaki uzunluk
lardan hangisi ABCD
dikdörtgeninin bir
köşegenidir?
B.79
C.123
D.133
Yandaki üçgende
s(A)=?
4.
A.[DA]
B.[AC]
C.[CF]
D.[BC]
10. A.80
B.100
C.70
D.90
11.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.Aşağıdaki harflerin hangisinin simetri
ekseni diğerlerinden farklıdır?
A. B
B. C
C. D
6.Aşağıdakilerden hangisi geometrik şekil
olarak diğerlerinden farklıdır?
A.bilezik
C.madeni para
B.simit
D. yüzük
D. H
A. Karenin iki tane köşegeni vardır.
B. Dikdörtgenin dört simetri ekseni vardır.
C. Karenin yüksekliği bir kenarına eşittir.
D. Dikdörtgen bir düzgün çokgen değildir.
12. “Oya, çember çizmek için çantasından
…………………çıkardı.”
Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A.gönye
C.cetvel
B.iletki
D.pergel
13. “Ali’nin tahtaya çizdiği çemberin çapı 20
cm’dir. Bu çemberin yarı çapı kaç cm’dir?”
A.40
B.10
C.20
D.15
Yandaki çemberin
çapı aşağıdakiler den hangisidir?
Yandaki şekilde
iki nokta arası
2cm’dir.
21.
Buna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm’dir?
A.4
B.6
C.8
D.10
22.
14.
A.[DE]
15.
B.[AB]
C.[CB]
Yandaki şekilde kaç tane üçgen
vardır?
A.4
B.5
S
D.[CD]
C.6
D.7
Yukarıdaki çemberler birbirine eş ve r=20 ise
[SB] kaç cm olur?
A.60
16.
.
.
Yandaki karenin çevresi
80 cm ise, çemberin yarı
çapı kaç cm’dir?
A.20
B.40
C.30
D.10
B
B.120
B.80
D.100
23. Aşağıda verilen dörtgenlerden hangisinin
bütün açıları eşit değildir?
A) Paralelkenar
B) Eşkenar dörtgen
C) Eşkenar üçgen
D) Eşkenar beşgen
17. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi daima dar
açılı bir üçgendir?
24.
A. Eşkenar üçgen
C. Çeşitkenar üçgen
B. İkizkenar üçgen
D. Dik açılı üçgen
ÜÇGENLER
18.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.Dik açılı üçgenin yüksekliği dik kenara eşittir.
B. Eşkenar üçgenin bütün açıları eşittir.
C. İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir.
D. Çeşitkenar üçgenin bütün kenarları eşittir.
19. Aşağıdakilerden kaç tanesi dörtgendir?
I.
A. 1
II.
B. 2
III.
IV.
C. 3
D. 4
Yandaki şekil bir düzgün
çokgen ise ? açısı kaç
derecedir?
20.
A.120
C.30
B.60
D.40
BAŞARILAR DİLERİM. DİKKATLİ OKU.
KONTROL ET
Download