Adı ve Soyadı:

advertisement
Adı ve Soyadı:
No:
Sınıf: 5/B
05.11.2009/Prş.
Aldığı Puan:…………………..
EMEK İLKÖĞRETİM OKULU 5/B SINIFI I.DÖNEM I. MATEMATİK DERSİ SINAVI
1. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir?
A) paralelkenar
B) yamuk
C) eşkenar dörtgen
2. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir?
A) dikdörtgen
B) eşkenar dörtgen
D) daire
C) paralelkenar
D) eşkenar üçgen
3. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin özelliklerinden değildir?
A) Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
B) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
C) Köşegenleri birbirini dik ortalar.
D) Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
4. Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri birbirini ortalamaz?
A) dikdörtgen
B) yamuk
C) eşkenar dörtgen
D) kare
5. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun özelliklerindendir?
A) İki tane köşegeni vardır.
B) Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
C) Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir.
D) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
6.
K
2a
Yandaki KLM üçgeninde, S(̂K)= 2a , s(L)= a+40˚ , s(M)= a ise s(L)kaç derecedir?
A) 70˚
a+40˚
L
7.
B) 75 ˚
C) 80˚
D) 85˚
a
M
32 - 65 - 131 - 263 - ?
Yukarıdaki sayılar arasında bir kural vardır.Buna göre “?” yerine yazılması gereken sayının 3 katı kaçtır?
A) 1581
B) 1578
C
8. D
E
C) 1481
Yandaki şekilde AEB eşkenar üçgen, ABCD karedir. Taralı şeklin çevresi 90 cm
olduğuna göre eşkenar üçgenin çevresi kaç milimetredir?
.
A) 480
A
D) 526
B) 540
C) 720
D) 750
B
9. Kenar özellikleri 50 000mm, 148cm ve 250cm olan bir üçgenin çevresi kaç santimetredir?
A) 808
B) 898
C) 5398
D) 5600
S
10.
A
G
B
E
ABEG karesinin çevresine eşkenar üçgenler çizilmiştir. Karenin çevre
uzunluğu 96 cm ise tüm şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
F
A) 168
B) 288
C) 312
D) 408
K
11. Bir eşkenar dörtgen ile bir yamuğun çevreleri birbirine eşittir.Yamuğun kenar uzunlukları 19cm, 60cm,
27cm ve 54cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 40
B) 32
C) 24
D) 16
A
12.
B
Yandaki paralelkenarın kısa kenarı, uzun kenarının 5/8’ ine
eşittir. Paralelkenarın çevresi kaç santimetredir?
A) 80
K
24cm
B) 78
C) 40
D) 39
L
13. Aşağıda birim karelere çizilmiş geometrik şekillerden hangisinin alanı farklıdır?
Yandaki ağaç şemasına göre ? yerine hangi
kavram yazılır?
?
14.
eşkenar
dörtgen
dikdörtgen
kare
15.
yamuk
A) çemberler
C) açılar
paralelkenar
B) kenarlar
D) dörtgenler
N
M
D
F
Yandaki çemberde yarıçapı gösteren doğru parçası hangisidir?
A) [MF]
B) [FR]
C) [DM]
D) [NF]
R
16. S
T
P
R
Yandaki PRTS dikdörtgeninin içine eş yarıçaplı çemberler çizilmiştir.
Dikdörtgenin uzun kenarı 36cm olduğuna göre çemberlerden birinin yarıçapı
kaç santimetredir?
A) 9
B) 12
C) 18
D) 24
17. “ÇAKIR” sözcüğü 72541 sayısıyla şifrelendiğine göre “KIRAÇ” sözcüğü hangi sayıyla şifrelendirilir?
A) 54147
B) 74125
C) 74521
D) 54127
18. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin iç açıları ölçüleri toplamı 360˚ değildir?
A) paralelkenar
B) yamuk
C) düzgün beşgen
D) dikdörtgen
19. Aşağıdaki dörtgenlerden hangisi açı özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
A) paralelkenar
B) yamuk
C) eşkenar dörtgen
D) dikdörtgen
20.
H
E
K
N
Yukarıda verilen harflerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir?
A) H
B) E
C) K
D) N
Ayşe TUTAL
Download