12.sınıf dinler tarihi yıllık planı arka yüz

advertisement
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCK
H
SAAT
TARİH
HAFTA
AY
_____________________İ.H.L 2016 - 2017
KONULAR
ÜNİTE 4 : HİNT VE DOĞU ASYA DİNLERİ
Hinduizm’in Temel Özelikleri. “ Karma ve Tenasüh ” , “ Kast Sistemi ”
“ Yoga ve Meditasyon ” , “ Kutsal İnek Kültü ” , “ Hindu Yaşam Tarzı ”
Budizm’in Temel Özellikleri.
“ Dünya Görüşü ”,
“ Budist’in uyması gereken ilkeler ”
“ Karma ve Tenasüh ” , “ Yoga ve Meditasyon ” , “ Nirvana ”
3
16
20
2
1
06
10
2
2
13
17
2
Konfüçyanizm’in Ortaya Çıkışı Ve Temel Özellikleri
3
20
24
2
Taoizm’in Ortaya Çıkışı Ve Temel Özellikleri
Şintoizm’in Ortaya Çıkışı Ve Temel Özellikleri
1
27
03
2
Diğer Dinler: Zerdüştlük, Kabile Dinleri, Eski Türk İnançları
2
06
10
2
3
13
17
2
4
20
24
2
5
27
31
2
1
03
07
2
2
10
14
17
21
3
ÖĞRETİM YILI DİNLER TARİHİ DERSİ ONİKİNCİ
HEDEF VE
DAVRANIŞLAR
İslam ve diğer dinler
hakkında bilgi sahibi olur
İslâm’ın dışındaki dinlere
objektif bakma alışkanlığı
kazanır.
ÜNİTE 5 : DİNLERDE İNANÇ
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te Tanrı İnancı
Hinduizm ve Budizm’de Tanrı İnancı
Peygamberler : ‫ ٭‬Hz. Musa ‫٭‬,
‫ ٭‬Hz. İsa ‫٭‬,
‫ ٭‬Hz. Muhammed ‫٭‬
Din Kurucuları ve Dinlerdeki Konumları : “ Zerdüşt ” , “ Buda ”
Dinlerde Ahiret İnancı : ‘ Ahiret Aleminin Mahiyeti ’ , ‘ Hesap Verme ’
‘ Ceza ve Mükafat ’ , ‘ Ahiret İnancının Yaptırım Gücü ’
″ Mehdi - Mesih İnancı ″
″ Mehdi - Mesihler ″
Mehdi - Mesih İnancının Kökenleri
Mehdi - Mesih İnancının Dinlerdeki Yeri
İslâm’la birlikte diğer
dinlerin özelliklerini, inanç,
ibadet ve ahlâk
esaslarını kavrar.
2
İslamiyet’in Kutsal Metinleri,
2
Hıristiyanlığın Kutsal Kitapları ,
İslâm’la birlikte diğer
dinlerin özelliklerini, inanç,
ibadet ve ahlâk
esaslarını kavrama.
İslâm’ın dışındaki dinlere
objektif bakma alışkanlığı
kazanır.
4
24
28
2
1
01
05
2
2
08
12
2
3
15
19
2
4
22
26
2
5
29
02
2
1
05
09
2
Yahudiliğin Kutsal Kitapları
Hinduizm’in Kutsal Metinleri
ÜNİTE 6 : DİNLERDE İBADET VE İBADET YERLERİ
Dinlerde İbadet : ‘ Dua ve Namaz ’
Dinlerde İbadet : ‘ Oruç ’ , ‘ Kurban ’
Dinlerde İbadet : ‘ Hac ’ , ‘ Sadaka ’
‘ Kutsal Günler, Geceler ve Bayramlar ’ , ‘ Dinlerde İbadet Yerleri ’
ÜNİTE 8 : DİNİ ÇOĞULCULUK, DİYALOG VE MİSYONERLİK
“ Dini Çoğulculuk ” , “ Dinler Arası Diyalog ”“ Misyonerlik ”
Hıristiyan Gruplar : “ Baptistler ” , “ Yahova Şahitleri ” , “ Bahaîler ”
“ Adventistler ” , “ Mesih İmanlılar ” , Diğer Dini Gruplar
ÜNİTE 7 : DİNLERDE TEMEL AHLÂK İLKELERİ
‘ Öldürmemek, ’
‘ Hırsızlık Yapmamak ’ ‘ Doğruluk,’
‘ Zina Yapmamak,’ ‘ Yalancı Şahitlikten Kaçınmak ’
‘ Temizlik,’
‘ Büyüklere Saygı Göstermek ’
‘ İyilik ve Yardımseverlik,’
‘ Başkalarına Zarar Vermemek ’
İslâm’ın dışındaki dinlere
objektif bakma alışkanlığı
kazanır.
Karşılaştırmalı dinler
tarihi verilerini din
hizmetlerinde kullanır.
12 .
SINIFLAR YILLIK DERS PLANIDIR
ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLERİ
Tümdengelim
Tümevarım
Ders Kitabı
Anlatım
Örnekleme
Soru-Cevap
Araştırma
Not tutturma
Ders Kitabı
K. Kerim Mealleri
İsmail Taşpınar
( Hinduizm ve Budizm )
Anlatım
Soru-Cevap
Tümdengelim
Tümevarım
Örnekleme
Not tutturma
Ders Kitabı
K. Kerim Mealleri
Ekrem Sarıkçıoğlu
( Dinlerde Mehdi İnancı
ve Tasavvurları )
Anlatım
Soru-Cevap
Tümdengelim
Tümevarım
Örnekleme
Ezberleme
Anlatım
Araştırma
Soru-Cevap
Not Tutturma
Düşündürme
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
Hazırlayan
Enver Ekinci
18 Mart Çanakkale Zaferi
Ders Kitabı
Mehmet Katar
( Dinlerde Günlük İbadet
Uygulamaları )
Ders Kitabı
Muhsin Abdülhamit
( İslam'a Yönelen Yıkıcı
Hareketler )
Ortak Yazlı Tarihine
Göre
1. Yazılı Sınavı
23 Nisan Bayramı
Ortak Yazlı Tarihine Göre
2. Yazılı Sınavı
19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı
Telafi Yazılı Sınavı
Download