8. sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılılar

advertisement
2013 - 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
………………………………………….. OKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
8.SINIF II. DÖNEM II.YAZILI SORULARI
Adı:
Soyadı:
Sınıfı – No:
b) “Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen
1-
Peygamberimizin
hadisine
göre
aşağıdaki
oldun mümin olamaz.“
davranışlardan hangisi “ sadaka “ kavramının içerisinde yer
c) “Müminlerin iman yönünden en üstün olanı, ahlakça en
almaz?
üstün olanıdır.“
a) Darda kalan insanlara yardım etmek
d) “Yer ve gökler adalet ile ayakta durmaktadır.“
b) İyilik yapmayı tavsiye etmek
c) Ağaçların yapraklarını sallayıp dökmek
d) Kötülük yapmaktan uzak durmak
“Allah’a yemin ederim ki hırsızlığı yapan
Muhammed’in kızı Fatıma da olsa onun da cezasını
verirdim “ buyurmuştur.
Peygamberimiz, “ Kişi, şu beş şeyin hesabını
vermeden
kıyamet
günü
Allah’ın
huzurundan
ayrılamayacak “ buyurmuştur.
8- Bu sözüyle Peygamberimiz neyin önemine vurgu
2- Aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden birisi değildir?
c) Adaletli olmanın
yapmıştır?
a) Hoşgörülü olmanın
b) İnfak yapmanın
d) Duygusal olmamanın
a) Gençliğini nerede ve nasıl geçirdin?
b) Malını nerden ve nasıl kazandın?
9- Aşağıdaki davranışlardan hangisi “ Mütevazı “ bir
c) Hacca niye gitmedin?
Müslüman’dan beklenemez?
d) İlmin ile amel ettin mi?
a) Kendisini başkalarından üstün görmeyi reddeder.
b) Kendi aleyhine de olsa hakikati kabul eder.
3- Aşağıdaki Hadis –i Şeriflerden hangisi din ve ahlak
c) Kendi ırkının daha üstün olduğuna inanır.
arasındaki ilişkiyi en güzel biçimde anlatır?
d) Yapmacık davranışlardan uzak durur.
a) “ Zekât, İslam’ın köprüsüdür. “
b) “ Müslüman, elinden ve dilinden başkasının güvende
10- Allahu Teâlâ tarafından peygamberleri aracılığı ile
olduğu kimsedir. “
gönderilen dinlere ne denir?
c) “ Oruç, sabrın yarısıdır. “
a) Evrensel Dinler
b) İlahi Dinler
d) “ Kıyamet günü ilk sorulacak ibadet namazdır. “
c) Milli Dinler
d) Geleneksel Dinler
4- Yardımsever kişilerin yaptırmış olduğu Cami, okul,
11- İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği, ilahi
Çeşme, Hastane vb. kişiye öldükten sonra da sevap
olmayan din hangi dindir?
kazandıran hayır işlerine ne denir?
a)Budizm
b) Hinduizm
c) Şintoizm
d) Taoizm
a) Zekât
b) Fitir Sadakası
c) İnfâk
d) Sadaka – i Câriye
12- İnsanları toplum içinde çeşitli sınıflara ayıran Kast
“ İyilikle kötülük asla bir olmaz. O halde sen
kötülüğü en güzel şekilde uzaklaştır. O zaman seninle
aranda düşmanlık bulunan kimse candan, sıcacık bir dost
oluvermiştir. “ ( Fussilet Suresi 34 )
sistemi aşağıdaki dinlerin hangisindedir?
a) Budizm
b) Hinduizm
c) Hristiyanlık
“Asli
d) Yahudilik
5- Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenene temel mesaj
13-
nedir?
kavramlar hangi dine aittir?
günah,
Aforoz,
Kutsal
Ruh,
Vaftiz..."gibi
a) Kardeşlik
b) Hoşgörü ve bağışlama
a) Hıristiyanlık
b) İslamiyet
c) İyilikte bulunmak
d) Tevazu
c) Musevilik
d) Budizm
“İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan
biri ____________ diğeri ise _______________ tir.“
14- Yahudilik ve Hıristiyanlığın İbadet günleri sırasıyla
6- Yukarıdaki Hadis –i Şerifte boş bırakılan yerlere
a) Cuma – Cumartesi
b) Cumartesi – Pazar
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
c) Pazar – Cumartesi
d) Pazartesi – Salı
a) Para – Zaman
b) Ölüm – Yaşam
c) Gençlik – ihtiyarlık
d) Sağlık – Boş vakit
Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
15-
Hz.
İsa'nın
öğüt
ve
inançlarını
yayma
işiyle
görevlendirdiği on iki yardımcısı ve öğrencisinden her
7- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin “ ahlak “
biridir. Sayılarının ise 12 olduğu bilinmektedir.” Burada
üzerine söylediği Hadis –i Şeriflerden birisi değildir?
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
a) Mesih
b) Teslis
c)Havari
d) Kutsal Ruh
16- Hz. Süleyman zamanında yapılan, çeşitli istilalar
sonucunda yıkılan ve günümüzde sadece Batı tarafı
ayakta kalan Yahudilerin ibadet amacıyla önüne gidip dua
ettikleri yer neresidir?
a) Mescid-i Aksa
b) Kudüs
c) Ağlama Duvarı
d) Kâbe
17-
Yahudilerde
erkeklerin
ibadet
ederken
başını
örttükleri şeye verilen isim nedir?
a) Talmut
b) Kippa
“Yahudi inancına göre Cuma akşamı yıldızların
çıkışından Cumartesi akşamüstü tekrar yıldızların çıkışına
kadarki güne denir. Tanrı’nın dünyayı 6 günde yaratıp 7.
günde dinlenmesini hatırlamak ve o günü kutsamak
içindir. Yahudiler için dinlenme günü olduğundan ateş
yakmak, paraya dokunmak, arabaya binmek gibi işler o
gün yasaktır.”
22-Yukarıda anlatılan Yahudi Bayramı aşağıdakilerden
hangisidir?
c) Tora
d) Sebt
a) Roşaşana
b) Çardak
c) YomKipur
d)Şabat
18- Yahudilik inancına göre Hz. Musa'nın Filistin'e girene
23- Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden
kadar
değildir?
dolaşmış
olduğu
toprakların
bir
gün
Yahudi
milletinin kontrolüne gireceği inancı vardır. Bu topraklara
a) Allah tarafından gönderilirler.
ne isim verilir?
b) Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
a) Yehova
b) Arz-ı Mev’ud
c) On emir
d) Kipa
c) İlahi bir kitaba dayanırlar.
d) Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
19- Mensupları tarafından milli bir din haline getirilen hak
din aşağıdakilerden hangisidir.
24- İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve ihtiraslardan
a) Hıristiyanlık
b) Musevilik
kurtulup
c) islam Dini
d) Hinduizim
“Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?
yüceliğe
ve
huzura
ermek
anlamına
20- Hıristiyanlığın tanrı inancı teslise dayanır. Buna göre
a) Hıristiyanlık
b) Hinduizm
teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir. Aşağıdakilerden hangisi
c) Yahudilik
d) Budizm
gelen
teslisin (üçlemenin) unsurlarından biri değildir?
a) Baba Allah
b) Oğul Allah
c) Kutsal Ruh
d) Brahma
25- Aşağıdakilerden hangisi dört İncil’den biri değildir?
a) Matta
b) Markos
c) Luka
d) Yoşa
21- İsrail lakabıyla da bilinen Peygamber hangisidir?
a) Hz.Musa
b) Hz.İsa
c) Hz.Yakup
d) Hz.Nuh
CEVAP ANAHTARI
NOT: Sorular 4’er Puandır. Başarılar Dilerim… www.soruoku.com
1
2
3
4
5
6
7
A
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
D ---O
8
O
9
O
10
O
11
O
12
O
13
O
A
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D ---O
14
O
15
O
16
O
17
O
18
O
19
A
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D ---O
20
O
21
O
22
O
23
O
24
O
25
A
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
Download