Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası ku

advertisement
Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de
senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım “ demiştir.
1)Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?
a) Görgülü olduğunu
b) Alçak gönüllü olduğunu
c) Sözünde durmasını
d) Yemek seçmediğini
2) Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?
a) Budizm
b) Yahudilik
c) Hristiyanlık
d) Hinduizm
3) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
a)Budizm
b) Şintoizm
c) Hinduizm
d) Taoizm
4)Yahudilik ve Hıristiyanlığın İbadet günleri sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Cuma – Cumartesi
b) Cumartesi – Pazar
c) Pazar – Cumartesi
d) Pazartesi – Salı
5) Yahudilerde erkeklerin ibadet ederken başına giydikleri şeye verilen isim nedir?
a) Talmut
b) Kipa
c) Tora
d) Sebt
Hıristiyanlığın tanrı inancı teslise dayanır. Buna göre teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir.
6)Aşağıdakilerden hangisi teslisin (üçlemenin) unsurlarından biri değildir?
a) Baba
b) Oğul
c) Kutsal Ruh
d) Brahma
7)İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve ihtiraslardan kurtulup yüceliğe ve huzura ermek anlamına
gelen “Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?
a) Hıristiyanlık
b) Hinduizm
c) Yahudilik
d) Budizm
Hz. Muhammed henüz dünyaya gözlerini açmadan babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında dedesini
kaybetmiştir. Hz. Fatıma dışındaki bütün çocukları Peygamberimiz hayatta iken vefat etmiştir. Ancak O, bu
duruma hiç isyan etmemiştir.
8)Burada Peygamberin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
a) Güvenilir bir insan olduğunu
b) Hiçbir şeyi umursamayan bir insan olduğunu
c) Sabırlı bir olduğunu
d) Hislerini kaybetmiş bir insan olduğunu
9)Aşağıdaki günahlardan hangisini C.Allah hiçbir şekilde affetmeyecektir?
a) Kul hakkı yemek
b) Namaz kılmamak
c) Oruç tutmamak
d) Zekat vermemek
10) “… verilen sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk getirir.” (İsrâ 34.ayet)
Bu ayet ile Peygamberimiz hangi örnek davranışa işaret etmiştir?
a) Sözünde durmayı
b) Sabırlı olmayı
c) Yardım sever olmayı
d) Zamanı iyi kullanmayı
11)Hz. Muhammed’e niçin “muhammed’ül emin” denilmiştir?
a) Sabırlı olduğu için
b) Dürüst ve güvenilir olduğu için
c) Hoşgörülü olduğu için
d) Kimseyi küçümsemediği için
12)Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?
a)İslamiyet
b)Budizm
c) Hristiyanlık
d) Yahudilik
13)Hz. Süleyman zamanında yapılan, çeşitli istilalar sonucunda yıkılan ve günümüzde sadece Batı
tarafı ayakta kalan Yahudilerin ibadet amacıyla önüne gidip dua ettikleri yer neresidir?
a) Mescid-i Aksa
b) Mekke
c) Ağlama Duvarı
d) Kâbe
“Kazancın en hayırlısı, kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır”
(Hz. Muhammed (S.A.V)
14)Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun bir davranıştır?
a)Okan’ın kumar oynaması
b)Berkay’ın rüşvet alması
c)Çağrı’in caddede simit satması
d)Cevdet’in hırsızlık yapması
I-Trafik Kurallarına uymamak
II-Kaçak elektrik-su kullanmak
III-Rüşvet almak
15)Yukarıda verilen maddelerden hangileri “Kul hakkı” kapsamına girmektedir?
a)Yalnız II
b) I – II
c) II – III
d) I – II – III
Download